"Kriisi vie euromaita kohti valintaa – liittovaltio tai ero"

Julkaistu: , Päivitetty:

Velkakriisi vie euromaita ja euroa kohti tienhaaraa, jossa niillä on edessään kaksi vaikeaa vaihtoehtoa: rahaliiton muuttumien liittovaltioksi tai liiton hajoaminen. Nykyinen välimuoto on vain viivyttelyä. Näin arvioi kautta maailman arvostettu velkakriisien ja rahoituksen asiantuntija, rahoitusprofessori Michael Pettis Taloussanomien haastattelussa.


Latinalaisen Amerikan lukuisissa valtioiden velkakriiseissä ja -järjestelyissä kannuksensa pankkiirina ja neuvonantajana hankkinut Michael Pettis voisi huoleti kehaista, että ainakaan hänelle euroaluetta parhaillaan koetteleva kriisi ei tullut yllätyksenä.

Hän ei kuitenkaan kehuskele aavistuksillaan – ei ainakaan Taloussanomien haastattelussa. Sen sijaan hän käsittelee vakavaa aihetta vakavalla tavalla – eikä vaikuta sen puoleen muutenkaan itsensä kehuskelijalta. Ei, vaikka onkin aloittanut uransa Wall Streetin suurpankeissa.

Sen sijaan Pettisin varhainen epäluulo euroa ja rahaliitto Emua kohtaan käy ilmi hänen kirjoituksistaan. Hän kuvasi rahaliiton rakenteeseen liittyvät keskeiset ongelmat ja niiden aiheuttamat jännitteet seurauksineen hyvissä ajoin ennen kuin finanssi- tai velkakriisistä oli tietoakaan.

Pettis arvioi jo kriisiä edeltäneinä niin sanottuina hyvinä aikoina, etteivät euro ja rahaliitto Emu selviä ehjin nahoin ensimmäisestä tuimasta koitoksestaan – eikä missään tapauksessa kahta vuosikymmentä pidemmälle.

Nyt hän arvioi Taloussanomien haastattelussa, että meneillään oleva velkakriisi voi jo olla se viimeinen tuima koitos, joka pakottaa rahaliiton vaikeisiin valintoihin. Ennen pitkää euromailla on hänen mukaansa edessään oikeastaan vain yksi vaikea valinta – ja nyt tuo hetki lähestyy.

Rahoitusalan etulinjasta
tutkijaksi ja opettajaksi


Professori Pettisin haastattelu perustuu sähköpostikirjeenvaihtoon kolmen viime viikon aikana. Kirjeenvaihtoa ovat katkoneet Pettisin luento- ja työmatkat eri puolille maapalloa sekä matkojen takia aikaerot Helsingin ja milloin New Yorkin, Pekingin ja muiden suurkaupunkien välillä.

Rahoitusalan maailmankansalaisena Pettis on tottunut toimimaan millä mantereella tahansa – ovathan hänen alkuperäistä erikoisalaansa ylivelkaisten valtioiden ja yritysten velkakriisit saattohoitoineen.

Alkuperäisiltä juuriltaan Pettis on kuitenkin eurokansalainen. Siksi euroalueen tilanne on hänelle enemmän kuin vain ammatillisesti kiinnostava pähkinä purtavaksi.

Pettis seuraa euroalueen tapahtumia samaan aikaan sivullisen kuin hieman osallisenkin silmin. Espanjalaissyntyisenä hän sanoo tuntevansa suurta surua ja myötätuntoa oman synnyinmaansa ja muiden euromaiden kohtaamista vaikeuksista.

Samalla hänellä on viileiden analyysien tekemiseen kylliksi etäisyyttä Espanjan ja muiden euromaiden vaikeaan jamaan.

Ensin etäisyyttä kasvatti kansainvälisten rahoitusopintojen jälkeen työskentely finanssimarkkinoiden etulinjassa Wall Streetin suurpankeissa ja kymmenen viime vuotta samojen aiheiden tutkiminen ja opettaminen eri puolilla maapalloa.

Tätä nykyä Pettis on rahoituksen professori Pekingin yliopistossa ja senior-tutkija Carnegie-säätiössä.

Pettisin tunnetuin kirja, The Volatility Machine, kuvaa monipuolisesti kehittyvien valtioiden velkakriisejä ratkaisuineen, mutta soveltuu erinomaisesti myös ylivelkaisten eurovaltioiden kriisin syiden ja mahdollisten ratkaisujen ja seurausten arviointiin.

Liittovaltio
tai ero


Professori Pettis arvioi euromaiden ennen pitkää päätyvän sen valinnan eteen, haluatko ja suostuvatko ne muuttamaan rahaliittonsa liittovaltioksi vai eivät. Tuon valinnan hetkellä se ainoa toinen vaihtoehto on hänen arvionsa mukaan ero.

– En osaa Suomen tai muidenkaan euromaiden puolesta sanoa, mikä ratkaisu on itse kullekin maalle tai kansalaiselle mieluisin saati paras, mutta ennen pitkää tuo valinta on edessä. Oma arvioni on, että tämä kriisi ei hellitä ennen kuin tuo valinta on tehty.

Pettis korostaa, ettei hänen olisi oikeastaan edes asiallista alkaa neuvoa Suomea tai muitakaan euromaita – ei edes synnyinmaataan Espanjaa – olisiko parempi jatkaa nykyistä tiiviimpään liittoon vai olisiko sittenkin parempi kasvattaa etäisyyttä erolla.

Tuo valinta kuuluu hänen mielestään kunkin euromaan kansalaisille. Ei sivullisille, kuten hänen kaltaiselleen asiantuntijalle, mutta ei myöskään yksin euromaiden tai varsinkaan EU:n päättäjille.

– En usko rahaliiton selviävän velkakriisistä niin, että kaikki jäsenet pysyvät kyydissä, elleivät lopulta kaikki jäsenmaat suostu luovuttamaan talouspolitiikan itsemääräämisoikeuttaan yhteiselle unionille, kiteyttää Pettis kynnyskysymyksen.

Hänen mukaansa talouspolitiikan itsenäisyydestä luopuminen olisi yhtä kuin rahaliiton vieminen liittovaltioksi asti. Tämä on hänen arvionsa, ei suinkaan itse tulenarkaan kysymykseen kantaa ottava neuvo tai suositus.

Kriisimaat taipuvat
liittovaltioon ensin


Kysymys talouspoliittisen itsemääräämisoikeuden siirtämisestä jonkinlaiselle liittovaltiolle tuskin on aivan vielä kypsä käsiteltäväksi, mutta juuri siitä on Pettisin mukaan pohjimmiltaan ollut alun perin kyse koko "EU-projektissa".

– On perin vaikea ennakoida, tulevatko kaikki jäsenmaat milloinkaan taipumaan siihen viimeiseen askeleeseen. Sitäkään on vaikea arvioida, menevätkö vahvimmat jäsenmaat loppuun asti vain sillä ehdolla, että heikoimmat karistetaan kyydistä, pohtii Pettis.

Hän arvioi heikoimpien euromaiden luultavasti kypsyvän liittovaltioajatukseen vahvoja nopeammin – sitä helpommin ja nopeammin mitä pidemmäksi ja pahemmaksi kriisi kärjistyy.

– Jos kriisi pahenee pahenemistaan ja heikoimpien maiden tilanne käy oikein hankalaksi, alkavat Kreikka, Irlanti, Portugali – ja pahoin pelkään myös Espanja – olla valmiita jopa luovuttamaan talouspoliittisen itsenäisyytensä muille, arvioi Pettis.

Konstikkaampi ja arvaamattomampi kysymys on hänen mielestään, missä oloissa ja millä ehdoin Suomen kaltaiset vahvemmat maat olisivat valmiita samaan, vai olisivatko lainkaan.

Missä viipyy avoin
keskustelu kriisistä?

Professori Pettis pelkää viimeaikaisen keskustelun harhautuneen Suomessa ja muissa euromaissa liiaksi juuri nyt päälle kaatuvan kriisin yksittäisiin vaiheisiin ja niiden hoitamiseen.

Hän varoittaa, että kauaskantoisemmat kysymykset saattavat turhan herkästi jäädä päivänpolttavien kysymysten varjoon.

Rahaliiton sen enempää kuin euronkaan tulevaisuus ei riipu hänen mielestään niistä yksittäisten kriisitoimien yksityiskohdista, joihin keskustelu on viime aikoina keskittynyt monessa euromaassa.

– Pelkäänpä, että keskustelu milloin mistäkin "pelastuspaketista" on saattanut hieman viedä euromaiden kansalaisia harhaan kriisin ja sen seurausten hahmottamisessa.

Hakoteille päätymisessä voi Pettisin mukaan olla aimo annos politiikkaa. Suurten kysymysten hautautuminen ajankohtaisten tapahtumien taakse ei ole edes välttämättä pelkkää sattumaa, arvioi hän.

Nyt pelastetaan Saksan
ja Ranskan pankkeja


Velkakriisin ja kriisin voittamiseksi toteutettujen, professori Pettisin mukaan toinen toistaan toivottomampien, "pelastuspakettien" poliittinen puoli on hänestä ammatillisesti kiehtova ja kiinnostava, mutta muilta osin omituinen.

Lainausmerkit pelastus-sanan ympärillä ovat Pettisin ratkaisu, joka kuvannee osaltaan hänen tilannearviotaan.

Kriisiaikaisen EU-politiikan samaan aikaan kiinnostava ja omituinen luonne johtuu hänen tulkintansa mukaan kriisin pohjimmaisista syistä ja seurauksista.

– Minun nähdäkseni euroalueen velkakriisissä on pohjimmiltaan kyse lähinnä Saksan ja Ranskan pankkien liian suurista luottoriskeistä, ja siitä, kuka noiden pankkien pääomittamisen lopulta maksaa, kiteyttää Pettis.

Siitä ei ole hänen mukaansa ollut enää pitkään aikaan epäselvyyttä, päätyvätkö ainakin heikoimpien kriisivaltioiden velat tavalla tai toisella saneeraukseen tai muihin järjestelyihin.

– Luottotappioita on tiedossa runsaasti, siitä ei ole epäilyä. Epäselvää on vain, miten pitkän aikaa tappioiden tunnustamista viivytellään. Siitä taas riippuu, kenen maksettaviksi tappiot lopulta koituvat, kuvaa Pettis.

Äänestäjien tehtävä
vaikeat valinnat


Kriisimaiden "pelastaminen" muiden euro- ja EU-maiden hätäluotoin on Pettisin mukaan ainoastaan tappioiden ja velkajärjestelyjen viivyttelyä.

Tähänastiset kriisitoimet eivät hänen mukaansa ole ratkaisseet ainuttakaan ongelmaa, vaan ainoastaan lykänneet ongelmien ratkaisemista ja synnyttäneet lisää ongelmia.

– Kysymys on pitkälti politikoinnista ja taktikoinnista. Jos velkajärjestelyt toteutettaisiin saman tien eikä vasta kahden vuoden kuluttua, päätyisivät luottotappiot seurauksineen etupäässä Saksan ja Ranskan kannettaviksi.

– Nyt kriisimaiden "pelastuspaketeilla" Saksan ja Ranskan pankkeja uhkaavat luottotappiot käytännössä jaetaan kaikkien euromaiden kesken. Yhdenkään kriisimaan aidosta pelastamisesta ei ole kysymys.

Siihen Pettis ei millään muotoa halua sekaantua omilla arvioillaan, onko euromaiden ja EU:n tähänastinen kriisinhallinta euromaiden keskinäisine taakanjakoineen Euroopan ja euromaiden tulevaisuudelle eduksi vai haitaksi.

Sen pohtiminen ja puntaroiminen kuuluu hänen mielestään euromaiden parlamenteille ja kansalaisille.

– Mutta suomalaisten ja muiden euromaiden kansalaisten olisi ainakin hyvä ymmärtää, mistä velkakriisissä ja sen hoidossa on kysymys ja mistä ei.

Velkajärjestelyillä
alkaa olla kiire


Euromaiden ja EU:n tähänastisissa kriisitoimissa on professori Pettisin mukaan erittäin suuri riski, että tätä menoa kriisi karkaa tyystin hallinnasta. Kriisin ratkaisemista "sivistynein" keinoin ei voi hänen mukaansa viivytellä kuinka kauan tahansa.

– Jos välttämättömät velkasaneeraukset toteutetaan pian, voi niillä vielä olla onnistumisen mahdollisuus. Tällä tarkoitan enemmän tai vähemmän vapaaehtoisia järjestelyjä, joilla kriisimaiden velkavastuita leikataan ilman uutta pankkikriisiä, tähdentää Pettis.

Hän muistuttaa Latinalaisen Amerikan onnistuneista ja onnettomista esimerkeistä, joiden perusteella euromaidenkin olisi syytä ottaa viivyttelyn vaarat vakavasti.

– Kriisin pitkittyessä kansalaisten ärtymys ja vastarinta kasvavat yhtä aikaa vahvoissa ja heikoissa maissa, kun maksajamaiden kansalaiset ärtyvät kriisin kohtuuttomina pitämiinsä kustannuksiin ja "pelastettavien" maiden kansalaiset ärtyvät kohtuuttomina pitämiinsä talouskuureihin.

– Velkajärjestelyjen lykkääminen ei säästä euromaita velkajärjestelyiltä. Sen sijaan viivyttely heikentää "sivistyneiden" järjestelyjen mahdollisuutta. Tämä kasvattaa koko ajan radikaalien ja seurauksiltaan vaarallisten vararikkojen vaaraa.

Vakausrahastot
uusi velkaloukku


Suomen kaltaisille maksajamaille velkakriisin pitkittäminen ei ole professori Pettisin arvion mukaan harmiton riski, vaikka Suomen omilla pankeilla ei olisi merkittäviä luottoriskejä kriisimaissa.

Suomenkin arvaamattomat riskit liittyvät hänen mukaansa euromaiden ja EU:n kokoamiin ja kaavailemiin vakausrahastoihin, ensin väliaikaiseen EFSF-vakausvälineeseen ja sen jälkeen vuonna 2013 aloittavaan ESM-vakausmekanismiin.

Kummankin vakausrahaston oma rakenne ja toteutustapa ovat Pettisin suorasukaisen varoituksen mukaan Suomelle ja muille parhaan luottoluokituksen euromaille jopa vaarallinen.

– Vakausrahastoihin liittyvät vastuut ja sitoumukset ovat erittäin suuria, ja lisäksi niiden toteutustapaan liittyy arvaamattomia piirteitä. Euromaat ovat saattaneet virittää itselleen varsinaisen velkaloukun, Suomi muiden mukana.

Pettis varoittaa vahvan luottoluokituksen maita pysyvästi matalien korkojen uskossaan liian huolettomasti lupailemasta mittavia lainalupauksia, takauksia ja vielä suurempia pääomasitoumuksia.

– Loukku laukeaa, jos lupauksiin on vastattava. Silloin viimeistään paljastuu, että vakausrahastot eivät suinkaan lisänneet euroalueen vakautta ja vakavaraisuutta, vaan päin vastoin vaaransivat vahvimpienkin maiden vakavaraisuuden.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Totuus unelmatalosta paljastui jo ensimmäisenä talvena ja kylmyys ajoi nuorenparin muualle – seurasi vuosien piina

  2. 2

   Kullan hinta pomppasi – hinta voi nousta 1 600 dollariin unssilta lähikuukausina

  3. 3

   Anttilan konkurssipesän pienvelkojat saamassa osuutensa syyskuun alkupuolella – valtaosalle puolet saatavista

  4. 4

   Psykologi: Terve suhtautuminen työhön on kulttuurissamme vaikeaa – 10 vinkkiä parempaan syksyyn

  5. 5

   Kiinan valuutta heikentyi alimmilleen 11 vuoteen – osakekurssit syöksyvät Aasian pörsseissä

  6. 6

   Lama mullisti täysin Ahdin, 72, ja Tarjan, 73, elämän – ”Jos saisi nauraa vapautuneesti edes yhden mukavan hetken”

  7. 7

   Onko sinulla rahanarvoista rahaa jemmassa? Nämä markat ja pennit voivat olla jopa tuhansien eurojen arvoisia

  8. 8

   Taloyhtiö teki irtioton kaukolämmöstä ja näin se vaikutti: ”25 000 euroa puhdasta rahaa on säästynyt vuodessa”

  9. 9

   Tästäkö pirtti Eurojackpot-voittajalle? Siilinjärven kalleimmasta asunnosta jää rahaa vielä säästöönkin

  10. 10

   Helsingin pörssissä loivaa laskua

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Lama mullisti täysin Ahdin, 72, ja Tarjan, 73, elämän – ”Jos saisi nauraa vapautuneesti edes yhden mukavan hetken”

  2. 2

   Totuus unelmatalosta paljastui jo ensimmäisenä talvena ja kylmyys ajoi nuorenparin muualle – seurasi vuosien piina

  3. 3

   Psykologi: Terve suhtautuminen työhön on kulttuurissamme vaikeaa – 10 vinkkiä parempaan syksyyn

  4. 4

   Kryptovaluutoissa kihisee – kestävätkö markkinoiden rakenteet?

  5. 5

   Kommentti: Miinuskorollakin voi tienata satumaisia voittoja

  6. 6

   Tästäkö pirtti Eurojackpot-voittajalle? Siilinjärven kalleimmasta asunnosta jää rahaa vielä säästöönkin

  7. 7

   Porukkalotossa piilee verovaara: 92 miljoonasta uppoaisi jopa kolmasosa lahjaveroihin, jos tällaista sopimusta ei olisi tehty

  8. 8

   Taloyhtiö teki irtioton kaukolämmöstä ja näin se vaikutti: ”25 000 euroa puhdasta rahaa on säästynyt vuodessa”

  9. 9

   Päiväpalkka jopa yli 700 euroa verottomana – Sieniyrittäjä iloitsee: ”on tullut aika hyvin sateita”

  10. 10

   Osakestrategi kertoo, miten Eurojackpot-voitto kannattaa sijoittaa – mahdollisuus 50 000 euron voittoihin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Lama mullisti täysin Ahdin, 72, ja Tarjan, 73, elämän – ”Jos saisi nauraa vapautuneesti edes yhden mukavan hetken”

  2. 2

   Katso laskurista, paljonko nelipäiväinen työviikko pienentäisi palkkaasi

  3. 3

   Leipomon tuotantopäällikkö mokasi pahasti sämpylän, kokkareet yllättivät Jyrki Sukulankin – ”Palaute järkyttävän hyvää myös lihansyöjiltä”

  4. 4

   Porukkalotossa piilee verovaara: 92 miljoonasta uppoaisi jopa kolmasosa lahjaveroihin, jos tällaista sopimusta ei olisi tehty

  5. 5

   Nainen vaati hyvitystä 20 vuoden avoliitosta, vaikka seurusteli välillä toisen kanssa – näin KKO asian ratkaisi

  6. 6

   Jättiuudistus tulee pian voimaan – uusi firma alkaa penkoa suomalaisten tilitietoja

  7. 7

   Taloyhtiö teki irtioton kaukolämmöstä ja näin se vaikutti: ”25 000 euroa puhdasta rahaa on säästynyt vuodessa”

  8. 8

   Kauppias Marko pahoinpideltiin viime vuonna, kun hän juoksi kiinni myymälävarkaita – kertoo nyt, miten kova linja on pistänyt varasongelman kuriin

  9. 9

   Ikea ja Finlayson nokittelivat, nyt iski lusikkansa soppaan pikkufirma Kangasalta: ”Siirtäkää tuotanto Suomeen, niin jatketaan keskusteluja”

  10. 10

   Palkka nousee 3 600 euroon kuussa – Helsinki korottaa näiden ammattilaisten palkkoja toistamiseen tänä vuonna

  11. Näytä lisää