Työuraryhmä jätti raporttinsa hallitukselle - esittää lisäselvityksiä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

"Kolmen vuoden pidennys työuriin haastavaa"

Työuran pidentäminen kolmella vuodella on haastava tehtävä, sanoo tänään loppuraporttinsa jättänyt eläketyöryhmä. Se ei kuitenkaan esitä tavoitteesta luopumista. Toinen eläketyöryhmä puolestaan haluaa työterveyshuollon ottavan enemmän vastuuta työkyvyn parantamisessa. Myös pitkien sairauslomien päivärahat haluttaisiin ehdollisiksi.

1.3.2011 12:54 | Päivitetty 1.3.2011 16:28

Työurien pidentämistä pohtineen Jukka Ahtelan työuraryhmän jatkotyöryhmät jättivät tänään raporttinsa hallitukselle.

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat samalla sopineet, että työmarkkinaosapuolet arvioivat Ahtelan ja Jukka Rantalan eläketyöryhmien aiempien selvitysten pohjalta, mitä johtopäätöksiä eläke- ja muun sosiaalipolitiikan kehittämiseksi on raporteista tehtävissä, valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan.

Järjestöt selvittävät, onko löydettävissä yhteisymmärrys pitkäjänteisestä ratkaisusta työurien pidentämiseksi, työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi ja riittävän eläketurvan varmistamiseksi. Arvio jatkotyöskentelystä ja sen suuntaviivoista annetaan hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä.

Työuraryhmä on yksi hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen viime vuoden maaliskuussa asettamista, talouskasvun ja työllisyyden ohjelmaa laatineista työryhmistä.

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen keväällä 2009 sopimaa tavoitetta 25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odotteen nousemisesta vähintään kolmella vuodella vuosina 2008–2025 työuraryhmä pitää kunnianhimoisena, mutta ei raportissaan esitä sen muuttamista.

Työuraa voidaan työryhmän mukaan pidentää kolmella eri tavalla: kasvattamalla työvoiman kysyntää, vaikuttamalla työelämään liittyviin tekijöihin ja vaikuttamalla työvoiman tarjontaan kuten esimerkiksi aikaistamalla nuorten siirtymistä työelämään.

Ryhmä kuitenkin katsoo, että tällä hetkellä ei ole edellytyksiä asettaa eläkkeen tasoa ja rahoituksen kestävyyttä kuvaaville mittareille täsmällisiä tavoitearvoja esimerkiksi vuosille 2025 tai 2050. Tavoitteiden sopivasta tasosta vallitsee erilaisia käsityksiä, työryhmä sanoo raportissaan ja huomauttaa, että tavoitteita ei voi asettaa toisistaan eikä työuran pituustavoitteista irrallaan.

Työryhmä tutki kaikkiaan 38 vaihtoehtoa, joista neljä liittyy eläkeikään, yhdeksän  karttumiin, kaksi työttömyysputkeen, kolme työkyvyttömyyteen, kaksi ikäluokkakohtaisiin pääoma-arvokertoimiin, kaksi elinaikakertoimeen, yksi perhe-eläkkeeseen, kaksi osa-aikaeläkkeeseen, viisi rahoitukseen, kuusi indekseihin sekä kaksi edellä mainittujen vaihtoehtojen yhdistelmiin.

Työterveyshuollollekeskeinen rooli

Toinen, Eeva Kuuskosken vetämä työhyvinvoinnin työryhmä puolestaan painottaa työterveyshuollon merkitystä työkyvyn parantamisessa ja siten työurien pidentämisessä.

Se ehdottaa että pitkillä, yli 90 päivää kestävillä sairauslomilla sairauspäivärahaa ei saisi automaattisesti vaan ehtona olisi työterveyshuollon lausunto.

Ryhmä ehdottaa erinäisiä muutoksia sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakiin. 

Kolmas työryhmä, Vesa Rantahalvarin työterveyshuoltotyöryhmä korostaa puolestaan työterveyshuollon merkitystä työkyvyn parantamisessa ja siten työurien pidentämisessä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?