Kohu paisuu: Salliiko Suomi myrkkyasunnot?

Peitelläänkö Suomessa sisäilman vaarallisten aineiden haittoja? Asiantuntija ihmettelee täällä vallitsevaa käsitystä 2-etyyliheksanolin sallituista arvoista sisäilmassa. Esimerkiksi Tanskassa arvot on määritelty huomattavasti Suomea alemmas.

19.2.2011 6:02 | Päivitetty 22.2.2011 12:32

Taloussanomat kertoi torstaina jutussaan Pilaako tämä myrkkypommi kotisi? 2-etyyliheksanolista. Sitä haihtuu lattiamateriaaleista sisäilmaan, ja se aiheuttaa homeoireiden kaltaisia ylähengitystieoireita.

VTT:n sertifioima rakennusterveysasiantuntija ja työterveyshuollon tekninen asiantuntija Raimo Lajunen TaloTerveys Lajunen Oy:stä hämmästelee jutussa esiintyneiden asiantuntijoiden lausuntoja

Lausuntojen mukaan 2-etyyliheksanolin määrä sisäilmassa on normaali, kun se on alle 10 µg/m. Toimenpiteisiin kehotetaan vasta siinä vaiheessa, kun pitoisuus on 10–15 µg/m3.

– Tutkimustemme perusteella sellaisessa tilassa, jonka huoneilmassa on näin korkea 2-etyyliheksanolipitoisuus, on jo vakavia ongelmapaikkoja, Lajunen sanoo.

– Tämä asia on hyvin ajankohtainen. Olen jutussa esiintyneen Ositumin laboratorion toimialajohtajan Merja Mikkosen kanssa samaa mieltä siitä, että ongelma on merkittävästi suurempi kuin on edes osattu ajatella.

Nykyiset raja-arvot liian korkeita

Suomessa sisäilman 2-etyyliheksanolipitoisuuksille ei ole asetettu kiinteitä raja-arvoja. Nykyisiin käytössä oleviin raja-arvoihin on päädytty käytännön kokemusten pohjalta. Raimo Lajusen mukaan asiantuntijat ovat käyneet keskustelua asiasta jo vuosia.

– En tietenkään halua väheksyä arvokasta laboratoriotutkimusta, mutta koska tiedämme, että tietyt yhdisteet ovat terveydelle hyvinkin haitallisia, olisi mielestäni tärkeintä määrittää todelliset rajapinnat terveyshaitoille. Esimerkiksi Tanskassa arvot on määritelty huomattavasti Suomen arvoja alemmas.

– Tällaiseen määritykseen parhaita olisivat todelliset tutkimuskohteet eli ne tilat, joissa terveyshaittoja oikeasti koetaan, hän sanoo.

Lajunen on tutkinut rakennuksista johtuvia terveyshaittoja päätoimisesti yli kymmenen vuoden ajan.

– Olen nähnyt, kuinka useat ihmiset ovat saaneet jopa työkyvyttömyyttä aiheuttaneita vaikeita terveydellisiä oireita sellaisista tiloista, jotka mahtuvat kemiallisten hajoamistuotteiden osalta näiden nykyisten niin sanottujen raja-arvojen sisälle.

Kemialliset hajoamistuotteet aiheuttavat ongelmia elimistössä

Raimo Lajunen käynnisti vuonna 2007 Kuopion yliopistollisen sairaalan luvalla tutkimuksen, jossa tutkittiin oirekuvan perusteella kohteiden lattiarakenteet, huoneilma ja ihmisiltä ulospuhallusilman loppuosa. Tutkimuskohteina oli terveydenhuollon tiloja, päiväkoteja, vanhustenhoitotiloja ja toimistotyyppisiä työpaikkoja.

– Tutkimuksessa ilmeni, että nämä nykyiset niin sanotut raja-arvot 2-etyyliheksanolille ovat moninkertaiset verrattuna niihin arvoihin, joissa terveyshaittoja alkaa esiintyä.

Lajusen mukaan tyypillistä oli, ettei hajoamistuotteita yleensä tavattu huoneilmasta tutkimalla.

– Niissä kohteissa, joiden ilmanäytteissä todettiin hajoamistuotteita, terveyshaitat olivat jo todella pahoja. Tavanomaista oli, että kun rakenteissa todettiin hajoamista, hajoamistuotteita löytyi myös ihmisistä.

Tutkimuksessa seurattiin sekä ihmisten terveydentilaa että hajoamistuotteiden esiintymistä ihmisissä. Tutkimus myös mahdollisti ihmisten siirtämisen pois ongelmatiloista.

– Kun hajoamistuotteiden pitoisuus ihmisissä aleni, he kokivat myös terveydentilansa paranevan merkittävästi. Vastaavasti paluu ongelmatilaan aiheutti terveydentilan nopean huononemisen.

Oireina jopa tajunnanhäiriöitä ja kilpirauhasvaivoja

Raimo Lajunen sanoo, että 2-etyyliheksanolin terveyshaitoissa olisi edelleen paljon tutkittavaa.

– Olemme tutkineet satoja lattiaongelmaisia kohteita. Merkillepantavaa on, että ongelmapaikkoja korjaavilla ja niissä pitkäaikaisesti oleskelevilla ihmisillä on esiintynyt vakavia tajunnan häiriöitä. Usealla on myös todettu ongelmia kilpirauhasen kanssa. Koska en ole lääkäri, en lähde tätä asiaa enempää arvioimaan, mutta yksi yhdistävä tekijä näillä ihmisillä on: ongelmalattiat.

Lajusen mielestä on itsestään selvää, että ongelma on erittäin suuri ja lisätutkimuksia tarvitaan.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?