USA:n pörssivalvoja haluaa vuosiraportit "verimetalleista"

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen ehdottaa uutta raportointivelvoitetta yhtiöille niin sanotuista verimetalleista. Nokia ja kännykkäteollisuus ovat olleet syksyn ajan valokeilassa puhelimissa käytettyjen metallien takia.

| Päivitetty

Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen SEC päätti eilen ehdotuksesta, joka kiristäisi yritysten raportointivelvoitteita.

Ehdotuksen myötä yritysten on raportoitava vuosittain, jos ne käyttävät tuotteissaan Kongon demokraattisesta tasavallasta tai naapurimaista peräisin olevia "verimetalleja".

Yhtiöiden on raportoitava toiminnastaan myös silloin, jos ne eivät voi olla varmoja, ettei niiden tuotteissa ole käytetty alueelta peräisin olevia metalleja.

Konfliktialueelta peräisin olevien metallien käyttöä on arvosteltu laajalti viime aikoina.

Pitkään jatkuneesta aseellisesta konfliktista kärsivässä Kongossa aseelliset ryhmät rahoittavat toimintansa osittain kaivostoiminnalla. 

SEC:llä on tarve kiristää valvontaa, sillä heinäkuussa Yhdysvaltain kongressi hyväksyi finanssialan toimintaa suitsivan Dodd-Frank-lakiuudistuksen.

Lakiuudistus velvoittaa New Yorkin pörssiin listautuneet yritykset ilmoittamaan viranomaisille, ovatko niiden käyttämät raaka-aineet konfliktialueelta.

Syynissä etenkinelektroniikka

SEC:n arvion mukaan uudet säännöt koskisivat noin 6 000 yhtiötä. Käytännössä ehdotus vaikuttaisi varsinkin elektroniikkateollisuuteen.

Ehdotus koskisi alalle tärkeiden metallien – tantaalin, tinan, kullan ja volframin – käyttämistä tuotteissa. Tantaalia käytetään esimerkiksi matkapuhelimissa.

Nokia aikoo täyttää Dodd-Frank-lain ja SEC:n vaatimukset raportoinnista. Se, miten tämä käytännössä tapahtuu, on tosin hieman epäselvää.

– Se, riittääkö asian raportointi vuotuisen 20-F-ilmoituksen yhteydessä vai tarvitaanko erillinen raportti, on vielä epäselvää eilisen jäljiltä, Nokian viestintäpäällikkö Saara Tahvanainen sanoo Taloussanomille.

Tahvanainen muistuttaa muutosten koskettavan vain raportointia. Yhtiön varsinaiseen toimintaan ei liene luvassa suuria muutoksia, Tahvanainen arvioi.

Nokia esimerkiksi vaatii alihankkijoitaan todistamaan kirjallisesti, etteivät ne osta mineraaleja "Kongon konfliktialueilta".

Nokia on myös valvonut eli auditoinut aasialaisia metallisulattoja yhdessä muiden elektroniikkavalmistajien kanssa syksyllä.

Järjestötnyreissään

Kansalaisjärjestöt ja Nokia ovat kuitenkin olleet erimielisiä toimenpiteiden asianmukaisuudesta ja riittävyydestä.

Lokakuussa suomalainen Finnwatch-järjestö kertoi, ettei Kongon demokraattisessa tasavallassa olla ilahduttu valmistajien Itä-Kongoon kohdistuvasta boikotista. 

Paikallisten järjestöjen mukaan alueelta tulevien tuotteiden boikotti vaikeuttaa merkittävästi tuhansien pienkaivajien toimeentuloa ja heikentää alueen talousvakautta. Järjestöjen mukaan Nokian ja muiden valmistajien pitäisikin tukea paikallista käsityöläiskaivostoimintaa.

Nokia kommentoi Finnwatchin syytöksiä toteamalla, ettei se halua boikotoida maan kaivostoimintaa. Nokian mukaan sen täytyy kuitenkin varmistaa, ettei konfliktimetalleja päädy matkapuhelinten tuotantoketjuun.

Tahvanainen sanoo Kongon demokraattisen tasavallan hallinnon kieltäneen kaikenlaisen kaivostoiminnan maan itäosissa.

– Kaivoskielto oli aluksi kokeiluluontoinen ja nyt kieltoa on jatkettu toistaiseksi, Tahvanainen sanoo.

Suuri osa Kongon demokraattisen tasavallan kaivoksista sijaitsee levottomissa itäosissa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?