1000 ammatin palkat – katso pärjäätkö vertailussa

Julkaistu: , Päivitetty:

Huippuammateissa tienaa helposti 10 000 euroa kuukaudessa, kun taas pienipalkkaisimmat eivät saa millään kokoon 2 000 euroa edes pyhä- ja ylitöitä paiskimalla. Mitkä ammatit tuovat parhaat tilit? Taloussanomat keräsi 1 000 ammatin uudet, vielä aiemmin julkaisemattomat ansiotiedot. Katso miten sinä pärjäät tulovertailussa.
Taloussanomat keräsi yhdessä Ilta-Sanomien kanssa osin vielä julkaisemattomista tilastolähteistä tiedot 1 000:n eri ammatin kokonaiskeskiansioista vuonna 2009.

2000-luvulla ovat keskiansiot nousseet liki tuhannella eurolla kuussa. Jos tarkastellaan vain säännöllisen ajan keskiansioita, niin yksityisellä sektorilla nousu on ollut suurin, 48 prosenttia. Valtiolla on ollut tyytyminen 47 prosenttiin ja kunnissa 41 prosenttiin.

Vertailu paljastaa, että ansiotilastojen kärkipäässä ovat huippulääkärit, jotka voivat tehdä jopa yli 10 000 euron tiliä kuukaudessa.

Lääkärien lisäksi hyville ansioille pääsevät eri alojen johtajat – myös kunnista ja kuntainliitoista. Heidän kuukausiansionsa liikkuvat 6000–10 000 eurossa.

Kaupunginjohtajat saavat keskimäärin 8 460 euroa kuussa, maakuntajohtajat 8 576 euroa kuussa, sairaanhoitopiirin johtajat 8914 euroa kuussa ja isojen kaupunkien apulaiskaupunginjohtajatkin 8 645 euroa kuussa.

Yksityisen sektorin johtajista pankinjohtajat tienaavat keskimäärin 7 271 euroa, teollisuuden lakijohtajat 7 703 euroa sekä palvelualojen osto- ja myyntijohtajat 6 100 euroa.

Valtion palkka-aatelia ovat muun muassa laamannit (7 263 euroa), verojohtajat (6 750 euroa) ja everstit (6 450 euroa)

Likelle pääsevät myös lennonjohtajat 5 961 eurollaan ja duunareiden palkka-aatelia edustavat ahtaajat 3 981 eurollaan.

Kaikki eivät yllä
edes 2 000 euroonKuntien palkkalistoilla on toisaalta myös monia kaikkein pienipalkkaisimpia, kuten selvästi alle 2 000 euroon jäävät lähetit, harjoittelijat ja erilaisten huoltotöiden tekijät. Teollisuuden aloista pienintä tiliä maksaa tekstiili. Ompelijoiden on tyytyminen 1679–1851 euroon.

Keskivertopalkansaajan noin 3 000 euron ansioon pääsevät muun muassa tietyömaan kolamies, kunnallinen satamavalvoja, kirkon talouspäällikkö sekä sairaanhoitaja, kätilö ja päätoiminen tuntiopettaja.

Tilinauhan aivan lopullista summaa oheinen vertailu ei kerro, sillä siitä puuttuvat yksityisalojen bonukset. Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten henkilöstöstä 35 prosentille maksettiin tulospalkkioita lamavuonna 2009.

Bonuksia saaneiden henkilöiden palkkatasoa tulospalkkiot nostivat viime vuonna keskimäärin noin kuusi prosenttia. Edellisenä vuonna nostava vaikutus oli ollut noin prosenttiyksikön suurempi.

Katso täydelliset 1 000 ammatin tiedot alla olevista taulukoista. 

Taulukoissa kerrottu kokonaisansio valtiolla ja kunnissa kuvaa säännölliseltä työajalta sekä työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettua palkkaa.
Kokonaisansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkka tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät, työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät, työaikalisät, toimihenkilöiden tulos- ja suoritusperusteinen palkanosa, työntekijöiden suoritusperusteiset ansiot, luontoisetujen verotusarvo, lisä- ja ylityön ansio, osin myös mahdolliset varallaolo-, päivystys- ja hälytyskorvaukset sekä muut epäsäännöllisesti maksettavat lisät.
Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.
Kirkon ansioissa ovat mukana säännölliset palkan lisät, kuten palvelusaikaan perustuvat kokemuslisät, muttei epäsäännöllisiä lisiä.
Teollisuuden ja palvelualojen kuukausipalkkaisilta työntekijöiltä ja toimihenkilöiltä on taulukossa esitetty säännöllisen työajan ansiotaso pois lukien tulospalkkiot. Luku sisältää säännölliseltä
työajalta maksetut vuoro- ja sunnuntaityölisät. Ansiot ovat lokakuulta 2009
Tuntipalkkaisten työntekijöiden kuukausiansio on laskennallinen eli 170 x tehdyn työajan tuntiansio. Se sisältää vuorotyö- ja olosuhdelisät sekä yli- ja sunnuntaityön korotusosat mutta ei tulospalkkioita. Ansio on laskettu vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen keskimääräisen tehdyn työajan tuntiansion perusteella (pl. tulospalkkiot).
Lähteet: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kirkon työmarkkinalaitos.


1000 ammatin ansiot
AmmattinimikeKokonaisansio €/kkAla/työnantaja
Klinikkaryhmän johtaja10 363kunta
Sairaanhoitopiirinjohtaja8 914kunta
Apulaiskaupunginjohtaja8 645kunta
Osastonylilääkäri8 627kunta
Maakuntajohtaja8 576kunta
Kaupunginjohtaja8 460kunta
Ylilääkäri8 375kunta
Ylijohtaja8 004valtio
Johtava ylilääkäri7 901kunta
Apulaisylilääkäri7 720kunta
Laki- ,vero yms. asiain johtaja7703teollisuus
Johtava lääkäri7 522kunta
Erikoislääkäri7 499kunta
Valiokuntaneuvos7 377valtio
Johtaja7271pankki
Laamanni7 263valtio
Osastonlääkäri7 133kunta
Johtava ylihammaslääkäri7 102kunta
Rehtori7 054valtio
Rahoitusjohtaja7 037kunta
Toimitusjohtaja7 031kunta
Ylilääkäri6925yks.palvelut
Erikoislääkäri6792yks.palvelut
Verojohtaja6 750valtio
Kihlakunnanvouti6 749valtio
Ylihammaslääkäri6 713kunta
Osastopäällikkö6 516valtio
Eversti6 450valtio
Ylilääkäri6 414valtio
Markkinointijohtaja6372teollisuus
Tietohallintojohtaja6 372valtio
Hallintojohtaja6 372valtio
Erikoishammaslääkäri6 310kunta
Ulkoasiainneuvos6 290valtio
Johtaja6 287valtio
Professori6 222valtio
Talousjohtaja6 180valtio
Tutkimusprofessori6 136valtio
Osto- ja myyntijohtaja6100yks.palvelut
Laskennan johtaja6052yks.palvelut
Tietohallintojohtaja6039teollisuus
Vientijohtaja6035teollisuus
Finanssineuvos6 011valtio
Työterveyslääkäri5 969kunta
Myyntijohtaja5963teollisuus
Opetustoimenjohtaja5 962kunta
Lennonjohtaja5 961liikenne
Kunnanjohtaja5 919kunta
Sosiaali- ja terveystoimen johtaja5 892kunta
Esittelijäneuvos5 874valtio
Apulaispoliisipäällikkö5 850valtio
Lääkäri5 837kunta
Lääkäri5831yks.palvelut
Terveyskeskuslääkäri5 819kunta
Tutkimusjohtaja5 797valtio
Lääkäri5794yks.palvelut
Hovioikeudenneuvos5 703valtio
Esiupseeri5 666valtio
Terveyskeskushammaslääkäri5 659kunta
Muutosjohtaja5 655kunta
Hallitusneuvos5 576valtio
Johtava julkinen oikeusavustaja5 543valtio
Lainsäädäntöneuvos5 540valtio
Atk-johtaja5534yks.palvelut
Sairaalalääkäri5 530kunta
Johtava tilintarkastaja5 499valtio
Markkinointijohtaja5462yks.palvelut
Terveyskeskuksen hammaslääkäri5 460kunta
Johtava tuloksellisuustarkastaja5 456valtio
Johtava tutkija5 427valtio
Käräjätuomari5 423valtio
Henkilöstöjohtaja5361yks.palvelut
Lukion rehtori5 360kunta
Osastonjohtaja5 352valtio
Ympäristöneuvos5 350valtio
Laki-, verotus- yms. erityisasiantuntija5287teollisuus
Tieinsinööri5 256valtio
Erikoistuva lääkäri5 224kunta
Laboratorionjohtaja5 222valtio
Rikostarkastaja5 215valtio
Suunnittelupäällikkö5 205valtio
Talousjohtaja5 201kunta
Varttunut tutkija5 195valtio
Oikeudellinen esimies5179yks.palvelut
Valmistus- tai käyttöjohtaja5168teollisuus
Rahoituksen- ja sijoituksen erityisasiantuntija5121teollisuus
Johtaja5 086kunta
Yliopettaja5 048kunta
Tarkastuseläinlääkäri5 041valtio
Toimialajohtaja5 008valtio
Henkilöstöpäällikkö5 008valtio
Apulaisjohtaja5 008valtio
Rehtori4 968kunta
Kihlakunnansyyttäjä4 958valtio
Yläasteen koulun rehtori4 948kunta
Yksikönpäällikkö4 933valtio
Pääsihteeri4 910valtio
Peruskoulun yläasteen rehtori4 896kunta
Kaupunginsihteeri4 887kunta
Neuvotteleva virkamies4 884valtio
Palvelujohtaja4 868kunta
Hallintojohtaja4 868kunta
Koulutusjohtaja4 861kunta
Tietohallintopäällikkö4 854valtio
Rikosylikomisario4 843valtio
Sivistystoimen johtaja4 827kunta
Yli-insinööri4 805valtio
Ylikomisario4 774valtio
Rikoskomisario4 741valtio
Komisario4 715valtio
Perusturvajohtaja4 695kunta
Peruskoulun rehtori4 687kunta
Perusopetuksen rehtori4 669kunta
Tietopalvelupäällikkö4 657valtio
Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja4 650valtio
Henkikirjoittaja4 617valtio
Sisäisen tarkastuksen erityisasiantuntija4609teollisuus
Lähetystöneuvos4 607valtio
Vientimyynnin erityisasiantuntija4599teollisuus
Asianvalvoja4 594valtio
Esimies ja asiantuntija4583pankki
Apulaisrehtori4 566kunta
Toimistopäällikkö4 553valtio
Tekninen johtaja4 551kunta
Atk-suunnittelun esimies4548yks.palvelut
Järjestelmäpäällikkö4 547valtio
Tutkimuksen erityisasiantuntija4535teollisuus
Tiedotuksen erityisasiantuntija4528teollisuus
Taloushallinnon erityisasiantuntija4516teollisuus
Kehittämispäällikkö4 515valtio
Vanhempi hallitussihteeri4 489valtio
Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntija4484teollisuus
Neuvonantaja4 476valtio
Projektinjohtaja4 474kunta
Henkilöstöpäällikkö4 469kunta
Peruskoulun ala-asteen rehtori4 468kunta
Yliopettaja4 459valtio
Ala-asteen koulun rehtori4 454kunta
Akatemiatutkija4 443valtio
Ympäristöasiain erityisasiantuntija4437teollisuus
Viestintäpäällikkö4 428valtio
Ylimerivartija4 425valtio
Ylihoitaja4425yks.palvelut
Teknologia-asiantuntija4 419valtio
Upseeri4 402valtio
Atk:n tieto-ja teleliikenteen erityisasiantuntija4392teollisuus
Koulutuspäällikkö4 368kunta
Erikoistutkija4 368valtio
Maanmittausinsinööri (di)4 349valtio
Jaostopäällikkö4 324valtio
Sosiaalijohtaja4 316kunta
Kehittämispäällikkö4 313kunta
Julkinen oikeusavustaja4 305valtio
Veroasiamies4 299valtio
Kemisti4 268kunta
Tietohallintopäällikkö4 251kunta
Kihlakunnanulosottomies4 237valtio
Laboratoriopäällikkö4 220valtio
Toimialapäällikkö4 217valtio
Palopäällikkö4 216kunta
Hallitussihteeri4 197valtio
Diplomi-insinööri4 195valtio
Valmistuksen ja käytön erityisasiantuntija4190teollisuus
Tutkijaopettaja4 186valtio
Peruskoulun ala-asteen johtaja4 184kunta
Proviisori4176yks.palvelut
Erikoisupseeri4 174valtio
Tutkijainsinööri4 157valtio
Lukion vanhempi lehtori4 118kunta
Kirkkoherra4 113kirkko
Hallintopäällikkö4 111kunta
Vanhempi lehtori4 090kunta
Talouspäällikkö4 090valtio
Lehtori4 090valtio
Peruskoulun johtaja-opettaja4 089kunta
Ylihoitaja4 085kunta
Laskennan esimies4083yks.palvelut
Koulutuspäällikkö4 072valtio
Sivistystoimentarkastaja4 063valtio
Arkkitehti4 063valtio
Kunnossapitopäällikkö4 052kunta
Lakimies4 048valtio
Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori4 041kunta
Opintoasiainpäällikkö4 039valtio
Palvelupäällikkö4 027valtio
Lehtori yp4 027valtio
Viestintäpäällikkö4 026kunta
Markkinoinnin esimies4021yks.palvelut
Myynnin esimies4018yks.palvelut
Ulkoasiainsihteeri4 000valtio
Yliopistonlehtori3 999valtio
Vanhempi tutkija3 990valtio
Lukion lehtori3 987kunta
Ahtaaja3981ahtaus
Veturinkuljettaja3 925rautatiet
Lukion ja perusopetuksen yht leht3 899kunta
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori3 897kunta
Palomestari3 886kunta
Rauhanturvaaja3 884valtio
Liikenne-esimies3884yks.palvelut
Nuorempi upseeri3 880valtio
Ylikonstaapeli3 878valtio
Meteorologi3 860valtio
Veroasiantuntija3 856valtio
Talouspäällikkö3 850kunta
Rikosylikonstaapeli3 819valtio
Lehtori ap3 819valtio
Vanhempi verotarkastaja3 806valtio
Matematiikan,fysiikan ja kemian lehtori3 804kunta
Opettaja (alipoliisipäällystö)3 801valtio
Arkkitehti3 793kunta
Tutkimus- ja suunnitteluesimies3788yks.palvelut
Henkilöstöesimies3784yks.palvelut
Lehtori3 783kunta
Tuotantotyöntekijä3782öljy
Tuotantotyöntekijä3782öljy
Projektipäällikkö3 779valtio
Vakuutusoikeussihteeri3 765valtio
Käyttöpäällikkö3 765kunta
Erityisopettaja3 760valtio
Kaavoitusarkkitehti3 753kunta
Insinööri3 752valtio
Toimistopäällikkö3 751kunta
Atk-järjestelmäpäällikkö3 741valtio
Suojelualan asiantuntija3738teollisuus
Koulutusesimies3732yks.palvelut
Atk-käytön esimies3725yks.palvelut
Geologi3 711valtio
Biologi3 703valtio
Tutkimuskoordinaattori3 691valtio
Vanhempi merivartija3 684valtio
Systeeminsuunnittelija3684yks.palvelut
Äidinkielen lehtori3 679kunta
Työsuojeluinsinööri3 674valtio
Laboratorioinsinööri3 669valtio
Erikoissuunnittelija3 663kunta
Atk-huollon esimies3659yks.palvelut
Yliaktuaari3 654valtio
Johtava hoitaja3 654kunta
Psykologi3 653valtio
Sovellusasiantuntija3 641valtio
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori3 635kunta
Yksikön johtaja3 629kunta
Rakennuttajainsinööri3 629kunta
Perusopetuksen ja lukion lehtori3 629kunta
Tulliylitarkastaja3 627valtio
Peruskoulun ja lukion yht. lehtori3 625kunta
Hotellipäällikkö3625yks.palvelut
Työpäällikkö3 618kunta
Opistoupseeri3 615valtio
Palvelupäällikkö3 608kunta
Opinto-ohjaaja3 606kunta
Englanninkielen lehtori3 595kunta
Englannin ja ruotsinkielen lehtori3 593kunta
Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori3 590kunta
Perusopetuksen erityisluokanopettaja3 590kunta
Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja3 586kunta
Apulaistoimistonjohtaja3 580valtio
Esittelijä3 577valtio
Peruskoulun lehtori3 557kunta
Intendentti3 549valtio
Ympäristöinsinööri3 548valtio
Erityisluokan opettaja3 547kunta
Opettaja3 542kunta
Projektipäällikkö3 541kunta
Liikennepäivystäjä3 540valtio
Aikuiskoulutusopettaja3 536kunta
Kouluttaja3 534kunta
Kielenkääntäjä3 527valtio
Rakennusmestari3 523valtio
Ylirajavartija3 520valtio
Huolintaesimies3516yks.palvelut
Perusopetuksen lehtori3 511kunta
Verotarkastaja3 509valtio
Myynnin asiantuntija3504teollisuus
Yritystutkija3 501valtio
Atk-suunnittelu3488yks.palvelut
Tutkimusinsinööri3 484valtio
Tuotantotyöntekijä3484kemia
Tuotantotyöntekijä3484kemian perust.
Laboraattori3 481valtio
Vankeinhoitoesimies3 475valtio
Psykologi3474yks.palvelut
Ylivartija3 471valtio
Kotitalouden lehtori3 451kunta
Tekstiilityön lehtori3 448kunta
Päivähoidon johtaja3 446kunta
Toimittamisen asiantuntija3438teollisuus
Johtava sosiaalityöntekijä3 436kunta
Torninosturin kuljettaja3426talonrak.
Torninosturin kuljettaja3426talonrak.
Oppilaanohjauksen lehtori3 419kunta
Tiedottaja3 414valtio
Sihteeri, erityisasiantuntijatehtävät3413teollisuus
Rakentamisen asiantuntija3413teollisuus
Erityisopettaja,peruskoulussa3 412kunta
Järjestelmäasiantuntija3 402valtio
Hätäkeskuspäivystäjä3 399valtio
Atk-erikoissuunnittelija3 398valtio
Laivanselvittäjä3395yks.palvelut
Paloesimies3 384kunta
Liikunnan lehtori3 384kunta
Prosessityöntekijä3384teknologiat.
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri3 382valtio
Kaivosrakennustyöntek.3381teknologiat.
Vanhempi suunnittelija3 374valtio
Koulutustarkastaja3 373kunta
Rakennustarkastaja3 372kunta
Tohtoritutkija3 370valtio
Tutkimuksen asiantuntija3358teollisuus
Yleinen edunvalvoja3 352valtio
Korkeakoulusihteeri3 352valtio
Kappalainen3 351kirkko
Tutkijatohtori3 348valtio
Taloussuunnittelija3 348valtio
Suunnitteluinsinööri3 348kunta
Tietoasiantuntija3 343valtio
Vanhustyön johtaja3 342kunta
Valmistuksen ja käytön asiantuntija3331teollisuus
Kamreeri3 329valtio
Henkilöstösuunnittelija3 326valtio
Työntekijä3325paperit.
Tuntiopettaja (päätoiminen)3 323valtio
Erityisluokanopett./erityisopettaja3 321kunta
Tuotekehittelijä ja -suunnittelija3312teollisuus
Informaatikko3 292valtio
Osastonhoitaja, sairaalassa3 289kunta
Perusopetuksen luokanopettaja3 274kunta
Lentokonemekaanikko3 266valtio
Osastonhoitaja3 260valtio
Vanhempi rikoskonstaapeli3 257valtio
Kaupungineläinlääkäri3 252kunta
Vanhempi konstaapeli3 251valtio
Osastohoitaja, apulaisylihoitaja3251yks.palvelut
Atk:n tieto-ja teleliikenteen tuen asiantuntija3247teollisuus
Vanhempi rajavartija3 245valtio
Elementtiasentaja3233talonrak.
Perämies3228tienpäällystys
Terveyskeskuspsykologi3 227kunta
Konttoripalvelun esimies3219yks.palvelut
Luokanopettaja3 217kunta
Etsivä3 215valtio
Sisäinen laskija3214yks.palvelut
Tuntiopettaja3 209kunta
Ammatinvalintapsykologi3 208valtio
Laboratorioinsinööri3 206kunta
Perheneuvoja3 198kirkko
Teknikko3 196valtio
A-kanttori3 190kirkko
Tietotekniikka-asiantuntija3 188valtio
Peruskoulun luokanopettaja3 181kunta
Nosturin kuljettaja3178teknologiat.
Kirjastotoimenjohtaja3 173kunta
Järjestelmäsuunnittelija3 169valtio
Vastaava sosiaalityöntekijä3 168kunta
Psykologi3 168kunta
Kirjastonhoitaja3 168valtio
Sähköteknikko3 158kunta
Henkilöstösuunnittelija3 151kunta
Raudoittaja3151talonrak.
It-asiantuntija3 143valtio
Teurastamotyöntekijä3141lihanjalostust.
Rakennusmestari3 138kunta
Muurari, laattamies3137talonrak.
Koordinaattori3 133valtio
Kuivaamon työntekijä3129sahat.
Taloussuunnittelija3 127kunta
Suunnittelija3 123valtio
Laskentatoimen asiantuntija3114teollisuus
Projekti-insinööri3 113valtio
Lihanleikkaaja3109lihanjalostust.
Apulaisosastonhoitaja3 109kunta
Ostaja3109teollisuus
Tuotantotyöntekijä3106sementtit.
Yliopisto-opettaja3 106valtio
Pääluottamusmies3 104kunta
Agronomi, MMK3100yks.palvelut
Mattotyöntekijä3099lattianpäällystys
Suunnittelija (atk)3 091valtio
Käyttöinsinööri3 089valtio
Huoltomestari3 088kunta
Kiven louhija3086kivenjalostus
Ammattityöntekijä3085sähköasennus
Tukkumyyjä3080yks.palvelut
Tiedottaja, toimittaja3075yks.palvelut
Tarkastusapulainen3 073valtio
Panostaja3072maa- ja vesirak.
Porari3069maa- ja vesirak.
Käytön suunnittelija3067yks.palvelut
Laadunvalvoja ja -tarkastaja3066teollisuus
Koulupsykologi3 064kunta
Yliasentaja3061energia
Rotaatiopainaja3060graafinen t.
Aktuaari3 059valtio
Maanmittausteknikko3 057valtio
Ammattityöntekijä3055putkiasennus
Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa3 050kunta
Tuotantotyöntekijä3049rakennusainet.
Maanmittausinsinööri (amk)3 048valtio
Tuntiopettaja (päätoiminen)3 047kunta
Tutkija3 045kunta
Sairaanhoitaja3 045valtio
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja3 043kunta
Palotarkastaja3 042kunta
Kätilö3 042kunta
Koordinaattori3 042kunta
Ruokapalvelupäällikkö3 037kunta
Vastaava tutkimusavustaja3 032valtio
It-suunnittelija3 032valtio
Sosiaalikasvattaja3025yks.palvelut
Informaatikko3023yks.palvelut
Tutkija ja suunnittelija3018yks.palvelut
Satamavalvoja3 018kunta
Kolamies3016tienpäällystys
Projekti-insinööri3 016kunta
Konehuopatehtaiden työntekijä3013tekstiilit.
Osastonhoitaja, huoltolaitoksessa3 008kunta
Koulutussuunnittelija2 998kunta
Johdon assistentti2 997valtio
Amanuenssi2 997valtio
Ympäristötarkastaja2 996kunta
Sähköasentaja2995teknologiat.
Talouspäällikkö2 995kirkko
Yliopistonopettaja2 991valtio
Työterveyshuollon asiantuntija2989teollisuus
Jyränkuljettaja2986tienpäällystys
Veden- tai bitumineristäjä2985vedeneristys
Projektikoordinaattori2 983valtio
Lastenvalvoja2 982kunta
Tutkija2 979valtio
Putkiasentaja2979teknologiat.
Ravintolapäällikkö2976yks.palvelut
Kirvesmies2976talonrak.
Atk-suunnittelija2 972kunta
Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa2 965kunta
Ajojärjestelijä2964yks.palvelut
Seurakuntapastori2 957kirkko
Toiminnanjohtaja2 957kunta
Ravitsemusterapeutti2 954kunta
Puheterapeutti2 951kunta
Autonkuljettaja2 950valtio
Ylipalomies2 948kunta
Suunnittelija2 948kunta
Apulaisosastonhoitaja2948yks.palvelut
Konemyyjä2934yks.palvelut
Ammattityöntekijä (tutkinto on)2926energia
Virastoavustaja2 926valtio
Mielisairaanhoitaja2 925valtio
Ensihoitaja2 922kunta
Henkilöstöasiantuntija2 918valtio
Haastemies2 914valtio
Aliupseeri2 913valtio
Vartija2 911valtio
Tullaaja, huolintatyönjohtaja2909yks.palvelut
Varastoesimies2908yks.palvelut
Palomies-sairaankuljettaja2 908kunta
Hallinnollinen avustaja2 907valtio
Projektikoordinaattori2 906kunta
Kaapelin valmistaja2905teknologiat.
Päiväkodin johtaja2 903kunta
Atk-suunnittelija2 903valtio
Operoija2900yks.palvelut
Kunnaneläinlääkäri2 899kunta
Palveluesimies2 898kunta
Määräaikainen nuorempi upseeri2 898valtio
Mittausteknikko2 894kunta
Sihteeri, asiantuntijatehtävät2891teollisuus
Sosiaalityöntekijä2 886kunta
IT-suunnittelija2 886kunta
Atk-huoltaja2880yks.palvelut
Sairaanhoitaja2 874kunta
Vartija2864teollisuus
Talousassistentti2 861valtio
Äänenjohtaja2 857kunta
Huoltoaseman hoitaja2856yks.palvelut
Koneistusautomaattien käyttäjä2855teknologiat.
Tuotanto- ja varastotyöntekijä2854panimot.
Päivähoidon ohjaaja2 854kunta
Koneen asentaja2852teknologiat.
Toimistotarkastaja2 851valtio
Osastonjohtaja2 851kunta
Myymälänhoitaja2850yks.palvelut
Musiikinopettaja2 850kunta
Tiedottaja2 847kunta
Johtava ohjaaja2 846kunta
Projektisuunnittelija2 845valtio
Tuotantotyöntekijä2843lasit.
Sairaankuljettaja2 842kunta
Kouluttaja2 837valtio
Betonimies, sementtimies2831talonrak.
Väylänhoitaja2 829valtio
Vastaava sairaanhoitaja2 829kunta
Johtava työvoimaneuvoja2 828valtio
Konehitsaaja2825teknologiat.
Huolitsija2824teollisuus
Eläkeratkaisija2 819valtio
Eläinlääkäri2 818kunta
Polttoleikkaaja2811teknologiat.
Valaja2810teknologiat.
Vastaava hoitaja2 809kunta
Sosiaaliterapeutti2 809kunta
Keittiöpäällikkö2809yks.palvelut
Atk-yhdys/tukihenkilö2809yks.palvelut
Kotihoidon ohjaaja2 807kunta
Ostaja2802yks.palvelut
Lastenkodin ohjaaja2 801kunta
Farmaseutti2799yks.palvelut
Levyseppä2798teknologiat.
Laitoshuoltotyöntekijä2797teknologiat.
Hitsausautomaattien käyttäjä2797teknologiat.
Korvausratkaisija2 793valtio
Koneistaja2789teknologiat.
Ohjaaja (lastenhuoltolaitoksessa)2 789kunta
Hitsaaja (käsi)2786teknologiat.
Musiikkiopiston opettaja2 784kunta
Röntgenhoitaja2 783kunta
Yliteknikko2 782valtio
Korroosionestomaalari2782maalausala
Levyseppähitsaaja2778teknologiat.
Määräaikainen reserviupseeri2 777valtio
Verosihteeri2 776valtio
Kirjaston johtaja2 775kunta
Pääkirjanpitäjä2 773valtio
Palomies2 770kunta
Perhepäivähoidon ohjaaja2 769kunta
B-kanttori2 769kirkko
Sosiaalityöntekijä2 766valtio
Projektisuunnittelija2 766kunta
Johdon sihteeri2 766valtio
Mielenterveyshoitaja2 756kunta
Mekaanikko2 756valtio
Työvoimaohjaaja2 751valtio
Arkistonhoitaja2 751valtio
Kiertävä erityislastentarhan opettaja2 746kunta
Kojeistoasentaja2746teknologiat.
Arkkioffsetpainaja2743graafinen t.
Vanhempi asentaja2 741valtio
Hoitaja (lasten-ja nuorisohuoltolait.)2 739kunta
Vakuutusten hoitaja2731yks.palvelut
Tullitarkastaja2 731valtio
Liikenneopettaja2731yks.palvelut
Terveydenhoitaja2728yks.palvelut
Varaäänenjohtaja2 727kunta
Toimihenkilöt2726pankki
Raitiovaununkuljettaja2 726kunta
Kuitukankaan koneenhoitaja2726tekstiilit.
Nuorempi rajavartija2 725valtio
Palkkahallinnon asiantuntija2723teollisuus
Koulukuraattori2 720kunta
Henkilöstösihteeri2 717kunta
Assistentti (hy)2 717valtio
Tuotantotyöntekijä2715autolasit.
Radanpidon työntekijä2 715rautatiet
Pianonsoitonopettaja2 714kunta
Tietotekniikkasuunnittelija2 712valtio
Hallintosihteeri2 712valtio
Terveystarkastaja2 708kunta
Sosiaalityöntekijä2708yks.palvelut
Esiluokan opettaja2 704kunta
Maalari (rakennusmaalaus)2704maalausala
Ylivirastomestari2 701valtio
Mainonnan ammattilainen2697yks.palvelut
Markkinoinnin ammattilainen2696yks.palvelut
Poraaja2691teknologiat.
Vakuutustapahtuman käsittelijä2688yks.palvelut
Työkalun valmistaja2687teknologiat.
Hankinta-asiantuntija2 687kunta
Mielisairaanhoitaja2 685kunta
Yksikön sihteeri2 680valtio
Maaseutuasiamies2 678kunta
Keittiömestari2673yks.palvelut
Liikenteenhoitaja2672yks.palvelut
Tuotantotyöntekijä2671kumit.
Vastaava ohjaaja2 670kunta
Kotipalveluohjaaja2 669kunta
Informaatikko2 666kunta
Trukin kuljettaja2663teknologiat.
Yliasentaja2 661valtio
Soittaja2 660kunta
Kuraattori2 655kunta
Laboratoriohoitaja2 653kunta
Työntekijä liiman levittäjällä2652sahat.
Sosiaaliohjaaja2652yks.palvelut
Erikoissairaanhoitaja2 651kunta
Assistentti2 650valtio
Röntgenhoitaja2648yks.palvelut
Sahaaja2647sahat.
Sorvaaja2646sahat.
Työnjohtaja2 641kunta
Näyttelijä2 640kunta
Kassa, laskuttaja ja perijä2640teollisuus
Talous- ja velkaneuvoja2 639kunta
Farmaseutti2 639kunta
Lääkintävahtimestari2 636kunta
Linja-autonkuljettaja2 633kunta
Pääkäyttäjä2 627valtio
Lajittelija2625sahat.
Makkaratyöntekijä2619lihanjalostust.
Erityislastentarhan opettaja2 616kunta
Sihteeri, asiainhoitajatehtävät2615teollisuus
Kansalaisopiston opettaja2 613kunta
Ravintolapäällikkö2 612kunta
Henkilöstötehtävien hoitaja2612yks.palvelut
Kirjanpitäjä2608yks.palvelut
Henkilöstösihteeri2 608valtio
Ravitsemistyönjohtaja2 603valtio
Rahdittaja/laskuttaja2603yks.palvelut
Tiedotussihteeri2 599valtio
Maaseutusihteeri2 599kunta
Pääkirjanpitäjä2 595kunta
Tuotantotyöntekijä2592pakkaust.
Vastaanottopäällikkö2589yks.palvelut
Ryhmämatkojen myyjä2586yks.palvelut
Huolitsija2586yks.palvelut
Muu sahauksen työntekijä2586sahat.
Työnjohtaja2 581valtio
Järjestelmätukihenkilö2 581kunta
Johdon sihteeri2 580kunta
Osastosihteeri2 576valtio
Kirjaaja2 576valtio
Erikoiskirjastonhoitaja2 576kunta
Perushoitaja2 575kunta
Palveluneuvoja2 571valtio
Ohjaaja2 570valtio
Puristimen hoitaja2564sahat.
Paketoija2563sahat.
Kriminaalihuoltotyöntekijä2 556valtio
Kotitalousneuvoja2556yks.palvelut
Sihteeri2555yks.palvelut
Postittaja2555graafinen t.
Ravitsemispäällikkö2 554kunta
Hallintosihteeri2 550kunta
Metrojunankuljettaja2 546kunta
Liikematkojen myyjä2545yks.palvelut
Bioanalyytikko, lab.hoitaja2540yks.palvelut
Projektityöntekijä2 539valtio
Vammaishoitaja2 538kunta
Atk-tukihenkilö2 537valtio
Kiven jalostaja2535kivenjalostus
Tietopalvelusihteeri2 534valtio
Henkilöstöhuoltotyöntekijä2531teknologiat.
Vanhempi kunnossapitoammattimies2 531valtio
Notaari2 528valtio
Elektroniikka-asentaja2521teknologiat.
Tuotanto- ja varastotyöntekijä2520peruselintarvike
Tutkimussihteeri2 520valtio
Kone- ja laiteaasentaja, kokoonpanija2519teknologiat.
Tullitariffioija2519yks.palvelut
Nuorisosihteeri2 518kunta
Kulttuurisihteeri2 514kunta
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa)2 512kunta
Apulaistutkija2 512valtio
Leipomotyöntekijä2512leipomot.
Tilastonlaatija2 511valtio
Asiakasluottojen ja perinnän hoitaja2510yks.palvelut
Työntekijä2509betonituotet.
Vanhempi kiinteistönhoitaja2 505valtio
Vakuutuksen asiakaspalvelija2505yks.palvelut
Viilun leikkaaja2504sahat.
Palkka-asiantuntija2 501valtio
Tutkimusteknikko2 496valtio
Työterveyshoitaja2 495kunta
Hovimestari2495yks.palvelut
Varastotyöntekijä2495teknologiat.
Laboratorioteknikko2 492valtio
Kehitysvammahoitaja2 491kunta
Ohjaaja (nuorisohuoltolaitoksessa)2 490kunta
Kirjastoamanuenssi2 489valtio
Metsäsuunniittelija2486yks.palvelut
Tietopalvelujen asiainhoitaja2485teollisuus
Tuotantotyöntekijä2485veneenrak.
Kaivuu- yms. koneen kuljettaja2477maa- ja vesirak.
Vastaanottokeskuksen ohjaaja2 476kunta
Hoitaja, apuh.rinnastettava2 476kunta
Fysioterapeutti, lääkintävoimistelija2475yks.palvelut
Toimialasihteeri2 471valtio
Siivoustyönjohtaja2 471kunta
Opintoneuvoja2 471valtio
Määräaikainen aliupseeri2 471valtio
Rakennusmies2465talonrak.
Linja-auton kuljettaja2465autoliikenne
Kokoonpanija2463teknologiat.
Jälkikäsittelijä2462graafinen t.
Projektisihteeri2 462valtio
Toimintaterapeutti2461yks.palvelut
Projektiassistentti2 459valtio
Konservaattori2 459valtio
Kielenkääntäjä2459yks.palvelut
Läänintaiteilija2 458valtio
Taloussihteeri2 451valtio
Lapsityönohjaaja2 449kirkko
Kuntoutusohjaaja2 449kunta
Tutkimusmestari2 448valtio
Agrologi2446yks.palvelut
Terveydenhoitaja2 444kunta
Lähi-/perus-/apuhoitaja2444yks.palvelut
It-tukihenkilö2 443valtio
Apulaisverosihteeri2 442valtio
Eristyspeltiseppä2441rakennuspelti
Tutkintasihteeri2 440valtio
Hoitaja2 440kunta
Erikoistyövoimaneuvoja2 433valtio
Kalatalouskonsulentti2429yks.palvelut
Tuotantotyöntekijä2428muovi- ja kemia
Hankintasihteeri2 428valtio
Ravitsemistyönjohtaja2 426kunta
Henkilöstöpalvelujen asiainhoitaja2425teollisuus
Taloussihteeri2 425kunta
Seurakuntapuutarhuri2 423kirkko
Suuhygienisti2 417kunta
Laboratoriohoitaja2 417valtio
Kartoittaja2 417valtio
Ohjaaja2 411kunta
Laboratorioanalyytikko2 410valtio
Baarimestari2410yks.palvelut
Kuntoutusohjaaja2409yks.palvelut
Erikoisammattimies2 409kunta
Einestyöntekijä2406lihanjalostust.
Avustavien atk-tehtävien hoitaja2405yks.palvelut
Ohjaaja (kehitysvammalaitoksessa)2 398kunta
Lähihoitaja2 398kunta
Tuotantotyöntekijä2397posliinit.
Asiakaspalvelusihteeri2 394valtio
Kirjanpitäjä2 391valtio
Viipalointi-ja pakkaustyöntekijä2387lihanjalostust.
Kirjastonhoitaja2 382kunta
Vapaa-aikasihteeri2 381kunta
Tilausten vastaanottaja2380yks.palvelut
Sihteeri2 380kunta
Ravintolaemäntä2379yks.palvelut
Perintäsihteeri2 379valtio
Palveluohjaaja2 379kunta
Vuoromestari/vuoropäällikkö2378yks.palvelut
Kodinhoitaja2 373kunta
Varastoterminaalityöntekijä2372yks.palvelut
Fysioterapeutti2 371kunta
Painopinnanvalmistajat2370graafinen t.
Sairaalatarvikeosastojen työntekijä2369tekstiilit.
Vanhustyöntekijä2 369kunta
Sosiaaliohjaaja2 369kunta
Materiaalihallinnon hoitaja2369yks.palvelut
Klinikkaeläintenhoitaja2 369valtio
Projektityöntekijä2 366kunta
Koulutussihteeri2 366valtio
Tutkimusassistentti2 360valtio
Toimintaterapeutti2 359kunta
Kokki2 356valtio
Pinnoitustyöntekijä2355autonrengas
Kiinteistönhoitaja2 355valtio
Lastentarhanopettaja2 352kunta
Diakonian viranhaltija/Diakonissa2 351kirkko
Laitosmies2 350kunta
Asiakaspalvelun asiainhoitaja2350teollisuus
Hankintasihteeri2 348kunta
Sähkö-. tv- ym. myyjä2347yks.palvelut
Hinnoittelija2346yks.palvelut
Siivooja2345teknologiat.
Tuotantotyöntekijä2344tiiliteoll.
Toimitusvalmistelija2 343valtio
Ammattimies2 343kunta
Huoltomies2 335valtio
Pienyritysten konttorityöntekijä2334yks.palvelut
Meijerityöntekijä2329meijerit.
Laboratoriomestari2 326valtio
Asuntolanhoitaja2 323kunta
Kuorma-auton kuljettaja2321autoliikenne
Virastomestari2 320valtio
Työn- ja askartelunohjaaja2 319kunta
Varastonhoitaja2 318valtio
Projektisihteeri2 318kunta
Arkistosihteeri2 317valtio
Reskontra2315yks.palvelut
Kenttämestari2 315kunta
Toimistonhoitaja2 314kunta
Kassanhoitaja2314yks.palvelut
Vahtimestari2 311valtio
Tutkijakoulutettava2 308valtio
Piirtäjä2 308valtio
Kartoittaja2 307kunta
Nuorisotyönohjaaja/Nuorisonohjaaja2 307kirkko
Toimistosihteeri2 305valtio
Erikoiskirjastovirkailija2 303kunta
Matkailusihteeri2 298valtio
C-kanttori2 293kirkko
Kodinhoitaja2293yks.palvelut
Kirjanpitäjä2 293kunta
Atk-tukihenkilö2 288kunta
Rekisterisihteeri2 283valtio
Perheohjaaja2 282kunta
Puutarhuri2 280kunta
Lähihoitaja2280yks.palvelut
Johtava maatalouslomittaja2 278kunta
Palkkasihteeri2 276kunta
Osastosihteeri2 276kunta
Nuoriso-ohjaaja2275yks.palvelut
Assistentti2 275kunta
Seura- ja yks.matkojen myynti2271yks.palvelut
Maatalouslomittaja2 270kunta
Erityisnuorisotyöntekijä2 270kunta
Laskentasihteeri2 268kunta
Työvoimaneuvoja2 267valtio
Verovalmistelija2 265valtio
Palkanlaskija2 263kunta
Kankaan- ja neuloksen värjäri2261tekstiilit.
Kehitysvammaohjaaja2 260kunta
Vapaa-ajanohjaaja2254yks.palvelut
Päiväkodin opettaja2 253kunta
Palvelusihteeri2 251valtio
Palkkakirjanpitäjä2 247kunta
Työnohjaaja2 243kunta
Liikuntapaikanhoitaja2 243kunta
Keittäjä2 243valtio
Muu puusepänt. työntek.2243puusepänt.
Kuntohoitaja2242yks.palvelut
Puutyöntekijä2239puusepänt.
Optisen alan myyjä2235yks.palvelut
Edunvalvontasihteeri2 235valtio
Toimistonhoitaja2 233kirkko
Kiinteistönhoitaja2 232kunta
Kalustonhoitaja2 231kunta
Kortiston ja arkiston hoitaja2230yks.palvelut
Työnohjaaja, siivoustoimessa2 225kunta
Varastotyöntekijä2221graafinen t.
Emäntä2 219kunta
Vahtimestari2213yks.palvelut
Osastonsihteeri2 213kunta
Nuorisonohjaaja2 212kunta
Lataamotyöntekijä2 212valtio
Laskuttaja2212yks.palvelut
Näyttämömies2 209kunta
Ruokapalveluesimies2 206kunta
Arkistonhoitaja2 205kunta
Liikuntapaikkojen hoitaja2 185kunta
Huonekalu- ja mattomyyjä2183yks.palvelut
Koulunkäyntiavustaja2 182valtio
Puhelunvälittäjä2 180kunta
Nuoriso-ohjaaja2 180kunta
Terveyskeskusavustaja2 178kunta
Talonmies2 178kunta
Puhelinvaihteenhoitaja2178teollisuus
Toimistosihteeri2 177kunta
Talonmies-vahtimestari2 177kunta
Lastentarhanopettaja2175yks.palvelut
Komponenttien latoja, kokoonpanija2175teknologiat.
Rauta- ja rakennustarv.myyjä2173yks.palvelut
Askartelunohjaaja2 169kunta
Verhoilija2169puusepänt.
Tietopalvelusihteeri2 168kunta
Liha- ja leikkelemyyjä2167yks.palvelut
Laborantti2 166kunta
Preparaattori2 165valtio
Kokousjärjestelijä2165yks.palvelut
Osastoapulainen2 164kunta
Somistaja2162yks.palvelut
Perhetyöntekijä2 161kunta
Liikenneapulainen2160yks.palvelut
Posti- ja lehdenjakaja2159logistiikka
Suunnitteluavustaja2 157kunta
Etuuskäsittelijä2 157kunta
Tekstinkäsittelijä2156yks.palvelut
Tutkimusavustaja2 155valtio
Kuntohoitaja2 154kunta
Matkalippujen tarkastaja2 150kunta
Seurakuntasihteeri2 149kirkko
Asiakaspalvelusihteeri2 147kunta
Vastaanotto-/osastoavustaja2146yks.palvelut
Talouspalvelusihteeri2 144kunta
Koulutussihteeri2 144kunta
Kanslisti2 143kunta
Puhelinvaihde2142yks.palvelut
Huoltomies2 141kunta
Hammashoitaja2 140kunta
Toimistosihteeri2 140kirkko
Kuntohoitaja2136yks.palvelut
Lastenhoitaja2 135kunta
Palvelusihteeri2 133kunta
Hoitoapulainen2 133kunta
Avustava laskentatyöntekijä2132yks.palvelut
Opintosihteeri2 128kunta
Liikunnanohjaaja2 127kunta
Emäntä2 127kirkko
Postittaja, monistaja, kopioija2126yks.palvelut
Koulusihteeri2 126kunta
Varastotyöntekijä2119yks.palvelut
Sairaala-apulainen2 117kunta
Suurtalouskokki2 115kunta
Keittäjä2 112kunta
Palveluneuvoja2 108kunta
Työnsuunnittelija2 106valtio
Varastonhoitaja2 104kunta
Työnsuunnittelija2 104kunta
Turkismuokkaamon tuotantotyöntekijä2102nahkat.
Portieeri2102yks.palvelut
Työvalmentaja2 101kunta
Kokki2 100kunta
Seminologi2099yks.palvelut
Ravintotyöntekijä2 099kunta
Kotiavustaja2 094kunta
Kanslisti2 093kirkko
Huoltamotyöntekijä2092yks.palvelut
Kopioija, postittaja ja lähetti2091teollisuus
Tarjoilija, kiinteäpalkka2091yks.palvelut
Haudankaivaja2 087kirkko
Päivähoitaja2 086kunta
Virastomestari2 082kunta
Sopimussotilas2 078valtio
Erityisammattimies2 076kirkko
Seurakuntamestari2 074kirkko
Nuorisotyöntekijä2 071kunta
Uinnin valvoja2 067kunta
Ravitsemistyöntekijä2 062kunta
Hieroja2061yks.palvelut
Kioskimyyjä2060yks.palvelut
Kirjakaupan myyjä2059yks.palvelut
Sairaalahuoltaja2 058kunta
Urheiluvälinemyyjä2052yks.palvelut
Lastenhoitaja-päivähoitaja2 040kunta
Kokki2040yks.palvelut
Suntio2 037kirkko
Toimistovirkailija2 032kunta
Tekstinkäsittelijä2 029kunta
Kirjastovirkailija2 029kunta
Kuvavalmistamotyöntekijä2025yks.palvelut
Päivähoitaja2024yks.palvelut
Vahtimestari2 023kunta
Pysäköinnintarkastaja2 022kunta
Toimistovirkailija2 021valtio
Keittäjä2 019kirkko
Vahtimestari2 010kirkko
Laitoshuoltaja2 008kunta
Kirjastoautonkuljettaja2 005kunta
Kosmetologi2004yks.palvelut
Välinehuoltaja2 003kunta
Lääketyöntekijä2 000kunta
Vahtimestari-siivooja1 999kirkko
Ruokapalveluvastaava1 998kunta
Tutkimusapulainen1 996valtio
Keittiötyöntekijä1 992kunta
Laitosapulainen1 989kunta
Pinkomo-pohjaamotyöntekijä1988kenkät.
Siivooja1 982valtio
Keittiöapulainen1 982kunta
Elintarvikemyyjä1982yks.palvelut
Kiinteistötyöntekijä1 978kirkko
Valokuvaustarvikemyyjä1976yks.palvelut
Ravitsemustyöntekijä1 975kunta
Kemikalimyyjä1970yks.palvelut
Autonkuljettaja1 969kunta
Lähetti1966yks.palvelut
Vastaanottoapulainen1965yks.palvelut
Asennustyöntekijä1965autonrengas
Kangasmyyjä1956yks.palvelut
Kouluisäntä1 955kunta
Koulunkäyntiohjaaja1 951kunta
Jalkinemyyjä1936yks.palvelut
Taloustarvikemyyjä1933yks.palvelut
Myymäläkassanhoitaja1933yks.palvelut
Lastenohjaaja1 922kirkko
Koulunkäynnin ohjaaja1 919kunta
Ruokapalvelutyöntekijä1 916kunta
Asustemyyjä1914yks.palvelut
Koulunkäyntiavustaja1 908kunta
Siivooja1 907kirkko
Autotarvikemyyjä1904yks.palvelut
Palvelutyöntekijä1 902kunta
Ryhmäperhepäivähoitaja1 899kunta
Käsi- ja taideteollisuusneuvoja1898yks.palvelut
Viimeistely- ja varastotyöntekijä1894kenkät.
Varastotyöntekijä1 887kunta
Tuotantotyöntekijä1882tekstiilihuolto
Paperitarvikemyyjä1880yks.palvelut
Kahvilan tarjoilija ym.1876yks.palvelut
Myymälätavaroiden täydentäjä1874yks.palvelut
Erityisavustaja1 865kunta
Leikkaamotyöntekijä1863kenkät.
Henkilöstöravintolan keittäjä1858yks.palvelut
Perhepäivähoitaja1 857kunta
Vaiheompelija (vaativa)1851vaatetust.
Päiväkotiavustaja1 834kunta
Kouluavustaja1 834kunta
Henkilökohtainen avustaja1 833kunta
Kolmiperhehoitaja1 831kunta
Ryhmäavustaja1 823kunta
Tekninen apulainen, apteekit1821yks.palvelut
Siivooja1 818kunta
Päiväkotiapulainen1 818kunta
Laitossiivooja1 812kunta
Kerroshoitaja1807yks.palvelut
Tekstiilihuoltaja1 801valtio
Tilahuoltaja1 799kunta
Toimitilahuoltaja1 797kunta
Neulomotyönterkijä1772kenkät.
Kahvilan kassanhoitaja1753yks.palvelut
Vaiheompelija (helppo)1714vaatetust.
Lähihoitajaharjoittelija1 711kunta
Ompelija1679tekstiilit.
Lähetti1 645kunta
Keittiöapulainen1 633kirkko
Siivooja1631kiinteistöpalvelu
Mittamies1 614valtio
Lähde: Lähde Tilastokeskus, Kirkon työmarkkinalaitos ja Elinkeinoelämän keskusliitto


Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

  2. 2

   Postin työriita jumittui niin pahasti, että apua tarvitaan valta­kunnan­sovittelijalta

  3. 3

   Isot pörssi­voitot yhdistettiin Trumpin puheisiin – pörssi ja asian­tuntijat kumosivat väitteet

  4. 4

   Ruotsin valtio: Telialle ylimääräinen yhtiökokous – Jarnheimer nousemassa hallituksen puheen­johtajaksi

  5. 5

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  6. 6

   Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  7. 7

   Avioero ja pojan kuolema opettivat teollisuusneuvos Jorma Terentjeffiä hellittämään

  8. 8

   Aki Yrttiaho, 29, odottaa jo täyttä mobiiliaikaa: ”Minulla ei ole senttiäkään käteistä”

  9. 9

   Sekava maailmantilanne vahvistaa euroa

  10. 10

   Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  2. 2

   Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

  3. 3

   Avioero ja pojan kuolema opettivat teollisuusneuvos Jorma Terentjeffiä hellittämään

  4. 4

   Isot pörssi­voitot yhdistettiin Trumpin puheisiin – pörssi ja asian­tuntijat kumosivat väitteet

  5. 5

   Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  6. 6

   Postin työriita jumittui niin pahasti, että apua tarvitaan valta­kunnan­sovittelijalta

  7. 7

   Aki Yrttiaho, 29, odottaa jo täyttä mobiiliaikaa: ”Minulla ei ole senttiäkään käteistä”

  8. 8

   Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  9. 9

   Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  10. 10

   Sekava maailmantilanne vahvistaa euroa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  2. 2

   Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

  3. 3

   Esko Ylisen Halpa-Halli laajeni hurjasti ja suututti kilpailijat – sitten viinaan retkahtanut nuori liike­mies teki täys­käännöksen, joka yllätti kaikki

  4. 4

   IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  5. 5

   Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

  6. 6

   Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  7. 7

   Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

  8. 8

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  9. 9

   Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

  10. 10

   Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

  11. Näytä lisää