Täältä löytyy työ 120 000 työntekijälle

Seuraavan 15 vuoden aikana sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan 120 000 työntekijää lisää. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreen raportin mukaan työntekijöistä lähes kolmannes voidaan tarvita jo seuraavan neljän vuoden aikana.

| Päivitetty

Työvoiman tarvetta seuraavan 15 vuoden aikana hahmottelevassa raportissaan VATT listaa muitakin työvoimavaltaisen kasvun aloja. Näitä ovat muun muassa rakentaminen sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Tutkimuksen aikajänteellä mitattuna ei rakentamisessa kuitenkaan ehkä päästä yhtä isoon määrään työvoimaa kuin lamaa ennen.

Teollisuus näyttää työllistävän tulevaisuudessa aiempaa harvempia suomalaisia. Syynä heikompaan kehitykseen on VATT:n mukaan se, että kasvun perusteet löytyvät pääomasta eivätkä lisätyövoimasta. Joidenkin teollisuuden alojen tuotanto saattaa myös jäädä talouskriisin jäljiltä aiempaa heikommalle tasolle, eikä työvoimaa sen takia palkata.

Esimerkiksi massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksen toimialalla työllisten määrän arvioidaan vähenevän alle puoleen tutkimuksen lähtötasosta eli vuodesta 2005.

VATT:n hahmotteleman skenaarion mukaan teollisuuden osuus kansantuotteesta alkaa selvästi laskea. Sen sijaan yksityiset ja julkiset palvelut valtaavat enemmän alaa. Myös kaupan ja liikenteen osuus kasvaa.

VATT:n tutkimuksen tilaajina on neljä ministeriötä; työ- ja elinkeino-, valtionvarain-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriöt voivat käyttää VATT:n arvioita esimerkiksi silloin, kun ne suunnittelevat koulutuspaikkojen määrää tai hahmottelevat työvoimapolitiikkaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?