Ikääntyvien työ ja palkkapussi voivat keventyä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Ikääntyvien työ ja palkkapussi voivat keventyä

Kuvituskuva
Julkaistu: 25.3.2008 6:01, Päivitetty 20.3.2008 20:19

Työnantajat haluavat pidentää työelämässä pysymistä keventämällä sekä iäkkäämpien työntekijöiden taakkaa että palkkaa.

Työehtosopimusneuvotteluissa haetaan mallia, jolla ihmiset voisivat jatkaa työelämässä nykyistä pidempään.

– Selvitämme onko luotavissa malli, joka mahdollistaisi työuran loppupäässä työpanoksen keventämisen, mutta myös vastaavasti kevyemmän kompensaation, sanoo Teknologiateollisuuden johtaja Risto Alanko.

Malli oli pöydässä jo viimeksi käydyllä neuvottelukierroksella, mutta keskeneräinen suunnitelma päätyi jatkoselvittelyyn.

Alangon mukaan työnantajat ja -tekijät ovat periaatteessa samaa mieltä ainakin keskeisestä tavoitteesta.

– Molemmat ovat huolissaan työvoiman riittävyydestä. Nyt katsomme, pystymmekö yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa luomaan malleja, joita yritykset voisivat halutessaan ottaa käyttöön.

Väestön ikääntyminen on yksi lähivuosien suurimpia kansantaloudellisia haasteita, jonka Suomi joutuu ratkaisemaan.

Yhteisestä periaatteesta huolimatta asiaa selvittävällä työryhmällä on paljon matkaa jäljellä. Toimivan järjestelmän kehittäminen on vaativa työ ja erimielisyyttä voi syntyä monista yksityiskohdista.

– Yksityiskohtien etuja ja haittoja joudutaan tietenkin punnitsemaan puolin ja toisin, sanoo Alanko.

Työvuosien lisääminen olisi tärkeää sekä työnantajille että koko kansantaloudelle.

Työnantajat pelkäävät, että eläköityminen johtaa muun muassa kovaan taisteluun työvoimasta julkisen sektorin ja yksityisten työnantajien välillä.

Teollisuus kärsii jo nyt työvoimapulasta monilla toimialoilla. Ja ongelmat vain pahenevat.

Eläköityminen kiihtyy lähivuosina ja pelkästään teknologiateollisuuden pitää löytää Suomessa lähivuosina 7 000–8 000 uutta työntekijää.

Osa-aikaeläke on Alangon mukaan jäykkä ja kansantaloudelle liian kallis ratkaisu ongelmaan.

– Osa-aikaeläke ei voi jatkua nykyisine etuineen. Kansainvälisissäkin selvityksissä on todettu, että Suomen järjestelmä syö enemmän kuin antaa.

Yli 55-vuotiaiden työllisyys on jo kohentunut Suomessa nopeasti. EK:n mukaan yli 55-vuotiaiden työllisyysaste oli vuonna 1995 vain 34 prosenttia. Vuonna 2006 sama luku oli jo 54,5 prosenttia.

Kasvu johtuu hyvän taloustilanteen lisäksi myös siitä, että yritykset ovat ottaneet käyttöön yhä enemmän erilaisia joustavia työaikoja.

– Yleistä mallia tällaiseen ei ole, mutta yksittäisissä yrityksissä on sovellettu menestyksekkäästi erilaisia ratkaisuja, sanoo Alanko.

Alanko muistuttaa, että työnantajien lisäksi myös yhä useammalla työntekijällä on edellytykset lisätä työvuosia.

– Kun ihmisten keski-ikä pitenee ja kunto paranee, on edellytys työssä pysymiseen varmaan kasvanut.

Jos osapuolet pääsevät yksimielisyyteen sopivasta mallista, voisi uusi järjestelmä tulla käyttöön seuraavan sopimuskauden alussa eli vuonna 2010.

Tuoreimmat osastosta