Myönteisistä nuorista kasvaa työelämän menestyjiä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Myönteisistä nuorista kasvaa työelämän menestyjiä

Julkaistu: 3.12.2007 9:59, Päivitetty 3.12.2007 16:59

Optimismi lisää todennäköisyyttä nuoren koulumenestykselle ja elämässä pärjäämiselle yleensä, kertoo Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehty väitöstutkimus. Myönteisyys pienentää näin esimerkiksi nuoren riskiä masentua.

Sami Määttä tutki väitöskirjatyössään Nuorten ajattelu- ja toimintastrategiat nuoruutta ja nuorta aikuisuutta ajattelu- ja suoritusmenettelyjen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi itseä vahingoittava menettely, johtaa epäonnistumisiin ja sitä kautta häilyvään itsetuntoon ja ehkä masennukseen.

– Nuorten ja nuorten aikuisten ajattelu- ja toimintatavat kasaantuvat erilaisten muiden psykologisten tekijöiden, kuten masennuksen, ja muiden tärkeiden kehitysvaiheeseen liittyvien tekijöiden, kuten koulumenestyksen kanssa, Sami Määttä kertoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan yläasteikäisistä nuorista löytyi viisi erilaista ajattelu- ja toimintastrategiatyyppiä: optimismi, defensiivinen pessimismi, itseä vahingoittava strategia, opittu avuttomuus ja neutraali strategia.

Koulun toimintaan osallistuminen suuntasi nuorta kohti positiivisempien ajattelu- ja toimintatapojen käyttöä.

– Opettamalla koulussa oppilaita antamaan positiivisempia ja itseä tukevia selityksiä onnistumiselle ja epäonnistumiselle, voi vaikuttaa positiivisesti nuoren tulevaisuuteen, Määttä toteaa.

Tuoreimmat osastosta