Markkinoinnin säännöt tarkentuvat - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Markkinoinnin säännöt tarkentuvat

Julkaistu: 5.11.2007 15:19, Päivitetty 5.11.2007 15:20

Kuluttajiin kohdistuvan markkinoinnin säännöksiä halutaan muuttaa. Oikeusministeriön asettama työryhmä esittää, että sopimaton menettely kiellettäisiin markkinoinnin lisäksi laajemminkin asiakassuhteissa.

Ehdotetut muutokset vastaavat periaatteiltaan voimassa olevan kuluttajansuojalain säännöksiä, mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisempia.

Lakiin lisättäisiin muun muassa tarkat säännökset siitä, milloin menettelyn katsotaan olevan sopimatonta.

Laissa täsmennettäisiin myös säännöksiä, jotka koskevat kieltoa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja kuluttajalle.

Seuraavaksi työryhmän ehdotus lähtee lausuntokierrokselle. Asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuoden alussa.

Tuoreimmat osastosta