Hallitus aloitti neuvottelut menokehyksistä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Hallitus aloitti neuvottelut menokehyksistä

Julkaistu: 14.5.2007 14:36, Päivitetty 14.5.2007 14:42

Uusi hallitus aloitti tänään valmistelut neljän seuraavan vuoden menokehyksistä. Tänään kautiin ministeriökohtaisia keskusteluja.

Uusi hallitus aloitti tänään iltapäivällä valmistelut tähänastisen toimintansa tärkeimmästä ratkaisusta eli neljän seuraavan vuoden menokehyksistä. Ensimmäisenä päivänä käytiin ministeriökohtaisia keskusteluja, ja niitä jatketaan keskiviikkona. Varsinaiset poliittiset ratkaisut tehdään ensi viikon keskiviikkona pidettävässä kehysriihessä.

Kehysbudjetointi on nykyisin olennaisen tärkeä väline valtiontalouden ohjaamisessa. Hallitus on sitoutunut noudattamaan tulevaa kehyspäätöstä koko hallituskauden ajan. Tämä helpottaa tuntuvasti loppukesäisin pidettäviä budjettineuvotteluja.

Edellinen hallitus teki jo maaliskuussa päätöksen valtiontalouden kehyksistä. Kyse oli teknisistä kehyksistä eli niistä menoista, joista oli jo aiemmin päätetty. Mitään poliittisia ratkaisuja ei tuossa vaiheessa tehty. Ensi vuoden ja vuosien 2010 ja 2011 kehykset ovat tämän päätöksen mukaan hieman alle 42,2 miljardia euroa. Vuoden 2009 menot ovat runsaat 42,2 miljardia euroa.

Hallitusneuvotteluissa päädyttiin siihen, että kehyksen piiriin kuuluvat valtion menot ovat vuonna 2011 enintään 1,3 miljardia enemmän kuin maaliskuisessa kehyksessä. Samassa yhteydessä sovittiin myös, että nykyisessä kehyksessä siirretään 250 miljoonaa euroa työllisyyden ja osaamisen edistämiseen. Toistaiseksi ei ole varmuutta, mitä määrärahoja aiotaan siirtää.

Hyvinvointipalveluihin ja tulonsiirtoihin on tarkoitus osoittaa 500 miljoonaa euroa. Osaamisen edistämiseen varataan 350 miljoonaa ja muihin välttämättömiin menoihin 200 miljoonaa euroa.

Vuosittain kokonaiskehyksestä varataan 300 miljoonaa euroa lisätalousarvioihin. Hallitusneuvotteluissa sovittiin myös, että kehyksestä varataan 200 miljoonaa euroa jaettavaksi hallituksen ensimmäisen kehyspäätöksen yhteydessä tai sen jälkeen. Vuosittain menokehyksiä voidaan tarkistaa vain, jos hintatasossa tai talousarvion rakenteessa tapahtuu muutoksia.

Tulevissa kehyksissä sovelletaan jossain määrin erilaista järjestelmää kuin aiemmin. Kehyksen ulkopuolelle siirretään palkkaturvamenot, valtion osuus toimeentulotukimenoista, arvonlisäveroihin osoitetut määrärahat sekä esimerkiksi teknisestä välitettyjä maksuja. Kehyksen piiriin siirretään valtion osuus Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutuksesta johtuvista menoista ja valtion osuus vuorotteluvapaakorvauksista.

Tuoreimmat osastosta