Eli viidenneksen kunnista - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

3G kattaa puolet kotitalouksista

Kiinteän puhelinverkon palveluissa ei ole juuri tapahtunut muutoksia.

Kiinteän puhelinverkon palveluissa ei ole juuri tapahtunut muutoksia.

Julkaistu: 13.2.2007 14:54, Päivitetty 13.2.2007 15:01

3G- ja muiden nopeiden matkapuhelinpalveluiden alueellinen saatavuus on parantunut selvästi kahden viime vuoden aikana. Myös laajakaistapalvelut ovat lähes kaikkien saatavilla neljässä viidestä Suomen kunnista.

Näin katsoo liikenne- ja viestintäministeriö teettämäänsä tutkimukseen vedoten.

Uusien gsm-verkkoa nopeampien matkapuhelinpalveluiden alueellinen saatavuus on parantunut selvästi. Kolmannen sukupolven (3G) verkko kattaa 81 kuntaa eli viidesosan kunnista ja noin puolet kotitalouksista.

Kaksi vuotta sitten laajin 3G-verkoista toimi vain noin kahdenkymmenen kunnan alueella.

Vuonna 2003 käyttöönotettu edge-verkko kattaa lähes kaikki kunnat, tosin usein vain kunnan taajama-alueet, ministeriö huomauttaa. Edge-verkko yltää lähes hitaimman laajakaistayhteyden nopeuteen.

Laajakaistan saatavuus mallillaan Hämeessä

Laajakaistapalvelut ovat kaikkien tai lähes kaikkien saatavilla 79 prosentissa Suomen kunnista. Kaksi vuotta sitten saatavuus oli yhtä hyvä 62 prosentissa kunnista.

Viime marraskuussa enää vain kymmenessä kunnassa laajakaistaliittymä oli alle 80 prosentin saatavilla. Koko maassa kaikkiaan noin 96 prosenttia kotitalouksista saa nyt halutessaan laajakaistayhteyden.

Paras laajakaistaliittymien saatavuus oli Hämeessä ja Etelä-Karjalassa, missä operaattorit ilmoittivat palvelun olevan kaikkien tai lähes kaikkien saatavilla. Kahdessa vuodessa saatavuus on parantunut eniten Lapissa, missä saatavuus on nyt lähes maan keskitasoa.

Lankapuhelujen palvelut ennallaan

Kiinteän puhelinverkon paikallispuhelupalveluiden, kaukopuhelupalveluiden ja ulkomaanpuhelupalveluiden tarjonnassa ja saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nämä palvelut ovat täysin tasaveroisesti saatavilla eri puolella maata.

Paikallispuheluita on ilmoittanut tarjoavansa 76 eri operaattoria. Määrä on hieman edellistä selvitystä suurempi. Kaukopuheluita tarjoaa 38 teletoimintailmoituksen tehnyttä yritystä. Myös näiden määrä on lisääntynyt edellisestä selvityksestä. Ulkomaanpuheluita ilmoitti tarjoavansa 39 yritystä eli yhdeksän enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Kuten kaukopuhelupalveluissa, myös ulkomaanpuheluissa suurin osa palveluita tarjoavista yrityksistä tarjoaa puheluita ainoastaan yritysasiakkaille.

Kotitalouksille on tarjolla myös ip-puhepalveluita (voip), jossa puhetta siirretään kokonaan tai osittain internet-protokollaan (ip perustuvissa verkoissa.

Saatavilla on puhelimia ja ilmaisia tietokoneohjelmistoja, joilla on mahdollista soittaa ilmaisia internet-puheluita laajakaistaliittymän kautta toiseen palvelun piirissä olevaan päätelaitteeseen.

Teleyritykset tarjoavat myös maksullisia ip-puheluita, joilla voi soittaa myös yleiseen puhelin- tai matkaviestinverkkoon. Näitä palveluita tarjoaa runsas kymmenkunta yritystä.

Ministeriön tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin kotitalouksille tärkeiden telepalveluiden saatavuutta. Tutkimus tehtiin marraskuussa ja se oli jatkoa vuosina 2004 ja 2001 tehdyille tutkimuksille.

Tuoreimmat osastosta