Verkkoinvestoinnit varmistettava - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Huovinen katsasti viestintäpolitiikan haasteet

Julkaistu: 7.2.2007 15:47, Päivitetty 7.2.2007 15:50

Seuraavan hallituksen tulee arvioida mahdollisuuksia viestintämarkkinoiden sääntelyn keventämiseen ja investointien turvaamiseen viestintäverkkojen uudistumisen varmistamiseksi. Viestintämarkkinoiden keskittymistä tulee tarkkaan seurata ja toimilupapolitiikalla varmistaa, että viestintämarkkinoilla on riittävästi kilpailua.

Näin liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen linjasi lähivuosien viestintäpolitiikan haasteita ministeriön Viestintäfoorumissa tänään. Ministeri Huovinen arvioi, että nykyinen hallitus on onnistunut viestintäpoliittisissa tavoitteissaan hyvin. Tekninen kehitys on kiihtynyt ja mahdollistanut uusia palveluita, joiden hinnat ovat pysyneet kohtuullisina. Erityisen tyytyväinen ministeri Huovinen on hallituksen laajakaistapolitiikkaan, joka on tuonut kohtuuhintaisen laajakaistan lähes kaikkien ulottuville. - Seuraavankin hallituksen tulee jatkaa laajakaistapolitiikkaa, jolla saatavuus varmistetaan koko maassa tarvittaessa julkisilla varoilla alueilla, jonne ei synny kaupallista tarjontaa, Huovinen totesi ministeriön mukaan. Huovinen tyrmää taajuushuutokaupat Lähivuosien viestintäpolitiikan haasteita ovat myös radiotaajuus- ja median toimilupapolitiikka, joiden haasteita ministeri Huovinen käsitteli Viestintäfoorumissa: - Uuden hallituksen keskeinen haaste on arvioida analogiselta televisiotoiminnalta vapautuvien radiotaajuuksien käyttö. Käyttötarpeita arvioitaessa on myös mietittävä taajuusmaksujen kohdentaminen, ministeri Huovinen totesi. Ministeri Huovinen korosti, että EU-päätökset vaikuttavat paljon kansalliseen taajuuspolitiikkaan. - En kannata huutokauppojen tielle lähtemistä. Jos paineet EU-tasolla yhä kasvavat, on mietittävä, millä strategialla pääsemme parhaiten asioiden suuntaan vaikuttamaan. Pelisääntöfoorumi perkaisi perusoikeuksia Uusia palveluita kehitettäessä on perusoikeudet, kuten sananvapaus ja yksityisyyden suoja, turvattava. Luottamus tarkoittaa myös sitä, että kuluttajat tietävät, mihin suuntaan pelisääntöjä viedään, ministeri Huovinen korosti. Hän ehdottikin alan itsesääntelyä tukevan pelisääntöfoorumin perustamista. - Pelisääntöfoorumi voisi toimia Julkisen Sanan Neuvottelukunnan tapaan ja ottaa kantaa vaikeisiin perusoikeuskysymyksiin. Tietoyhteiskuntapolitiikan koordinointia ja yhteistyötä on Susanna Huovisen mukaan tärkeää jatkaa. Tietoyhteiskuntapolitiikan keskiössä tulisi jatkossa olla kansalaisten hyvinvointi, tasa-arvo ja yhteiskunnan moniarvoisuus. - Tarvitsemme tietoyhteiskunnan osallisuusstrategian, johon liittyy heikompiosaisten huomioiminen, perusoikeuksien toteuttaminen ja lasten ja nuorten hyvinvointi. Viestinnän esteettömyyttä kohennetaan Ministeri Huovinen on tyytyväinen nykyisen hallituksen toimiin kuluttajien ja erityisryhmien sekä lasten ja nuorten aseman parantamiseksi. Esimerkkeinä hän mainitsi viestintämarkkinalain kuluttajan asemaa parantavat muutokset, mahdollisuuden estää ulkomailla sijaitseville lapsipornosivuille pääsy sekä vammaisten asemaa parantavan esteettömyysstrategian. - Olen juuri asettanut uuden työryhmän päivittämään viestinnän esteettömyysstrategiaa. Tekniset innovaatiot helpottavat vammaisten ja erityisryhmien arkea. Myös väestön ikääntyessä tarvitsemme esteettömyyttä huomioivia ratkaisuja yhä enemmän, Huovinen sanoi. Susanna Huovinen kiinnitti huomiota myös lapsiin viihde-elektroniikan ja median vaikutuspiirissä. - Tämän kehityksen vaikutuksia tulisi tarkkaan seurata ja arvioida. Lasten hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla seuraavan hallituksen merkittävin satsaus tulevaisuuteen.