Viestinnän murros - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Jaakko Rauramo: Viestintäala elää vallankumousta

Jaakko Rauramo

Jaakko Rauramo

Julkaistu: 5.10.2006 18:25, Päivitetty 5.10.2006 20:04

Viestintäala elää SanomaWSOY:n hallituksen puheenjohtajan Jaakko Rauramon mukaan vallankumouksellisia aikoja, kun tieto siirtyy painetusta muodosta enenevästi verkkoon. Metsäteollisuuden seminaarissa Rauramo kuitenkin rauhoitteli metsäalaa sanomalla, että myös paperin kysyntä säilyy hyvänä.

Rauramo arvioi etenkin on-demand-palveluiden kysynnän kasvavan. Ihmiset tilaavat erilaisia sisältöjä haluaminaan ajankohtina haluamilleen laitteille.Tämä vie Rauramon mukaan pohjan myös television lupamaksuilta.

Rauramo arvioi myös paperin kysynnän säilyvän vahvana. Kasvusta pitävät huolta ennen muuta Kiina ja Latinalainen Amerikka sekä itäisen Euroopan maat.Myös lännessä kysyntä kasvaa, vaikkakin hitaasti.Rauramon mukaan Euroopan ja Japanin ikärakenne antavat lisäaikaa perinteiselle painetulla sanalle, samoin sähköisen tiedon pirstaleisuus.– Elämme mielenkiintoisia aikoja, mitä viestintään tulee, Rauramo kuitenkin totesi.

Metsäteollisuus julkisti eilen tutkimusstrategiansa, jolla se pyrkii kaksinkertaistamaan tuotantonsa ja palveluittensa arvon vuoteen 2030 mennessä.– Rima on asetettu korkealle, metsäteollisuuden hallituksen puheenjohtaja, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen totesi.Metsäteollisuus perustaa uuden yhteistyöfoorumin, Metsäklusteri Oy:n alan toimijoille. Sen tehtävänä on käynnistää tutkimus- ja kehitysohjelma ensi vuoden alussa.

Tuoreimmat osastosta