Taksikilpailu pysyy kiintiöitynä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Taksikilpailu pysyy kiintiöitynä

Julkaistu: 20.10.2005 15:06, Päivitetty 16.8.2006 15:38

Liikenne- ja viestintäministeriön uusi taksilupaluonnos pitää edelleen sisällään viranomaisten määräämät taksikiintiöt. Luvan saamiselle esitetään kuitenkin nykyistä tiukempia vaatimuksia.

Taksien enimmäismäärää voitaisiin lisätä kysynnän ja tarpeen mukaan. Mahdollisten ongelmien ilmetessä enimmäismäärää voitaisiin myös pienentää.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen(sd.) mukaan lakiluonnos turvaa keskeiset taksien saatavuuteen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti elinkeinovapautta. Hän uskoo, että luonnos saadaan lausuntokierrokselta eduskuntaan vielä tänä syksynä.

Taksilupa olisi hankittava ammattimaiseen tai muutoin ansiotarkoituksessa tapahtuvaan henkilöiden kuljettamiseen. Matkailu-, majoitus- ja turvapalveluihin liittyviin kuljetuksiin sitä ei kuitenkaan tarvittaisi. Myönnetyt luvat olisivat voimassa toistaiseksi.

Jatkossakin taksiluvan hakijalta vaadittaisiin yrittäjäkurssi. Luvan hakijan ja haltijan hyvämaineisuudelle ja ammattitaidolle asetettaisiin entistä tiukemmat vaatimukset. Esimerkiksi rikokset ja rikkomukset otettaisiin huomioon entistä pidemmältä ajalta. Kuntakohtaiset taksimäärät vahvistaisi lääninhallitus.

Taksiliitto on jo asettunut kannattamaan esitystä.

Tuoreimmat osastosta