Tilintarkastus uudistuu - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

IFRS on nykypäivän haaste

Julkaistu: 29.4.2005 7:00

IFRS sisältää enemmän sitovaa ja yksityiskohtaista säätelyä kuin suomalainen normisto. Siten se vaatii enemmän myös tietojärjestelmiltä. Esimerkiksi arvonkorotusten poistomenettely tai laskennallisten verojen käsittely voi edellyttää tietojärjestelmään tehtäviä laskentaperusteiden ja raportointiominaisuuksien muutoksia.

IFRS-muutosprojektit ovat mittavia investointeja, jotka vaikuttavat kirjanpidon ohella koko organisaation toimintaan, sen toimintoihin ja tukiprosesseihin.

Muutosprojektin haasteellisuutta voidaan verrata muihin kansainvälisiin taloudellista raportointia koskeviin määräyksiin, kuten Yhdysvaltain Sarbanes-Oxley Act –lakiin ja maailmanlaajuisiin, luotto- ja rahoituslaitosten vakavaraisuuden seurantaa koskeviin Basel II säännöksiin.

Haasteellisuutta näiden normistojen edellyttämissä toimissa lisäävät kirjanpito- ja tilinpäätösstandardien eroavuudet eri maissa, organisaatioiden käytössä olevat lukuisat eri tietojärjestelmät sekä ammattitaitoisten asiantuntijoiden puute. KPMG:n raportin mukaan IFRS:ään liittyvä muutostarve vaihtelee merkittävästi organisaatioiden välillä.

Organisaatioilla tulee olla yksityiskohtaiset tiedot kirjanpito- ja tilinpäätösstandardien eroista sekä niiden vaikutuksista esimerkiksi räätälöityihin toiminnanohjausjärjestelmiin ennen muutoshankkeen aloittamista. Lisäksi organisaatioiden tulee huolellisesti arvioida riskejä, joita mittava muutoshanke aiheuttaa.

IFRS-standardeista johtuvilla muutoksilla on laajat taloudelliset vaikutukset. Tietojärjestelmien osalta kustannukset kertyvät pääosin järjestelmäinvestoinneista, projektijohtamisesta sekä koulutus- ja järjestelmätuen tarpeesta. Muutoshankkeen suunnitteluvaiheessa tulee arvioida muun muassa seuraavia strategisia ja operatiivisia linjauksia sekä niiden taloudellisia vaikutuksia:

KPMG:n raportin mukaan kokemukset IFRS -muutoshankkeista todistavat, että muutosprojektin kustannukset kasvavat merkittäviksi. Kokemusten mukaan organisaatiot keskittyvät enimmäkseen kirjanpidollisten ongelmien ratkaisuun ja tällöin laiminlyövät tietojärjestelmien vaikutusten selvittämisen hankkeen lopputulokseen, aikatauluun ja kustannuksiin.

Tuoreimmat osastosta