200403465 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Maltillisempaa kasvua, riskit kärjistyvät

Julkaistu: 29.12.2004 13:56

Maailmantalouden kasvuvauhdin ennakoidaan heikentyvän alkavana vuonna hieman. Talouden kehitystä leimaavat ensi vuonna selvimmin poliittiset riskit, joita kärjistyy vähitellen eri suunnilla. Euroopan kannalta avainasemassa on kehitys Venäjällä, jossa viranomaisten kiristyvät otteet vaarantavat talouteen toteutetut muutokset ja lisäävät ulkomaisten sijoitusten riskejä. Ukrainan presidentinvaalit ja öljy-yhtiö Jukosin ympärillä käyty kädenvääntö muistuttavat kärkevästi entisen Neuvostoliiton alueen yhteiskuntajärjestelmin puutteista. Kehittymättömän lainsäädäntöjärjestelmän vuoksi elinkeinoelämää koskevat säännöt saattavat muuttua yllättäen, joten pitkäjänteinen liiketoiminta on paitsi vaikeaa myös hyvin epävarmaa. Ikean hankaluudet uusimman kauppakeskuksensa avaamisessa osoittavat, että EU:n itärajan takaa löytyvät mahdollisuudet tuovat myös yllättäviäkin hankaluuksia.

Pidemmällä tähtäimellä hallituksen otteen kiristyminen tietenkin vakiinnuttaa Venäjää ja vähentää liiketoiminnan hankaluuksia. Siirtymäkausi voi kuitenkin pitkittyessään aiheuttaa vakaviakin häiriöitä sekä ulkomaisten yritysten toiminnalle Venäjällä että maan kehitykselle raaka-aineiden viejästä niitä jalostavaksi, kehittyneeksi taloudeksi. Muutos vaatii aikaa, ja minuutit Venäjällä ovat pitkiä, mutta viimeaikaiset tapahtumat osoittavat muutoksen vaikeutta.

Maailman talouskasvun ennustetaan maltillistuvan ensi vuonna. Kiinan hallitus on ryhtynyt jäähdyttämän maan talouden ylikiehumisen oireita, ja Kiinan talouskasvun hidastuminen kohti seitsemää prosenttia vuodessa jarruttaa sen naapureidenkin vauhtia. Deutsche Bank ennustaa Japanin ulkopuolisen Aasian talouskasvun painuvan ensi vuonna 6,7 prosenttiin. Vielä vuonna 2003 kasvua kertyi 7,7 , ja tälle vuodelle ennustetaan 6,8:a prosenttia. Yhdysvaltojen kasvun pankki ennakoi painuvan ensi vuonna 3,7 prosenttiin tämän vuoden 4,1 ja vuoden 2003 4,5 prosentin jälkeen. Japanin pankki arvioi jäävän tänä vuonna 1,7 prosenttiin mutta toipuvan ensi vuonna tasan kolmeen. Euroalue jatkaa ennusteen mukaan hidasta ja vakaata kasvuaan ja kiihdyttävän ensi vuonna 1,8 prosentin kasvuun tämän vuoden 1,6 prosentista.

Kehittyneiden talousmaiden yhteistyöjärjestö OECD puolestaan ennustaa Japanin talouden kasvavan tänä vuonna peräti neljä prosenttia mutta kasvun painuvan ensi vuonna 2,1 prosenttiin. Euroalueen kasvuksi OECD ennustaa tänä vuonna 1,8 ja ensi vuonna 1,9 prosenttia ja USA:n 4,4 ja 3,3 prosenttia. OECD kuitenkin ennustaa Yhdysvaltojen vajeongelman pahenevan kasvusta huolimatta. Kun Japanin vaihtotase on tänä vuonna ylijäämäinen arviolta 3,5 ja euroalueen 0,6 prosenttia niiden kokonaistuotannoista, ennustetaan USA:n vajeeksi 5,7 prosenttia maan kokonaistuotannosta. Ensi vuoden vaje yltää 6,2:een ja vuoden 2006 6,4 prosenttiin. Yhdessä talouden kasvun kanssa tämä kasvattaa vajeen dollariarvoa entisestään.

Yhdysvaltojen vaihtotaseen vaje ja sen kiihtyvä kasvu saattavat olla alkavan vuoden suurin ongelma maailmantalouden vakaudelle. Vajeen kasvu jättää Yhdysvaltojen talouden entistä alttiimmaksi häiriöille ulkomaisen pääoman saatavuudesta, joka on jo alkanut yskiä. Entistä suurempi osa liittovaltion budjettivajeen rahoituksesta on jo kuluvana vuonna saatu ulkomaisista keskuspankeista yksityisen rahan karttaessa dollarin riskejä. Valtiovarainministeriön tilastojen mukaan liittovaltion tänä vuonna ulkomailta lainaamista noin 320 miljardista dollarista noin 200 miljardia tuli keskuspankeista.

Vajeen aiheuttama epävarmuus painaa dollaria, ja sen luisu sai vauhtia presidentti George W. Bushin vaalivoitosta. Epävarmuuden vallitessa voivat Yhdysvaltojen pitkät markkinakorot karata nopeaankin nousuun, mikä olisi myrkkyä Yhdysvaltojen talouskasvulle ja pahentaisi velkaongelmaa entisestään.

Valuuttamarkkinoiden kehitys kertoo dollaririskin ja sen nopean syöksykierteen uhkan kasvaneen nopeasti. Samalla ovat kasvaneet myös Yhdysvaltojen talouskehityksen poliittiset riskit: häiriöt luotonsaannissa ja niihin liittyvä dollarin romahduksen uhka saattavat ääritapauksessa ajaa Yhdysvallat poikkeusmenettelyyn ja rajoittamaan dollarin vapaata vaihdettavuutta terrorin vastaisen sodan nojalla. Tällaista poikkeusmenettelyä on käytetty ennenkin. Vuonna 1933 yksityistalouksilta kiellettiin dollarin vaihtaminen kultaan ennen kuin niiden kiinteää vaihtosuhdetta muutettiin. Vuonna 1971, Vietnamin sodan aikana, dollarin kiinteä vaihtosuhde kultaan loppui kokonaan.

Tuoreimmat osastosta