2004010031 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Metallimarkkinatodottavat tasoittuvaa

Julkaistu: 12.11.2004 19:03

Ensi vuodesta on tulossa hieman tasaisempi metallien ja mineraalien maailmanmarkkinoilla. Ennätyksellisen korkealle nousseet teräksen ja värimetallien dollarihinnat kääntyvät laskuun. Lisäksi yksittäisten metallien rajut hintavaihtelut ovat tasoittumassa.

Näin uskoo ainakin hyödykkeiden hintakehitystä arvioiva Euroopan suhdannelaitosten yhdistys AIECE, johon Suomesta kuuluu Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suhdannelaitokset muistuttavat kuitenkin tuoreessa katsauksessaan, että metallimarkkinoiden kehitykseen liittyy paljon vaikeasti ennakoitavia tekijöitä.

Kysynnän ja tarjonnan heilahtelujen lisäksi markkinoita hämmentävät pikavoittoja hakevat spekulantit, joiden vaikutus yksittäisten metallien hintoihin voi olla merkittävä. Esimerkiksi teräksen voimakkaat hintaheilahtelut ja kallistuminen muiden metallin hintoja nopeammin ovat AIECEn mukaan voineet johtua juuri tästä syystä.

AIECE ennustaa metallien dollarihintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 35–37 prosenttia. Euromääräiset hinnat ovat nousseet kuitenkin hitaammin euron kurssin vahvistumisen vuoksi.

AIECEn ennuste metallien hintapaineiden hellittämisestä perustuu maailmantalouden ja erityisesti Kiinan kasvun hidastumiseen.

Kiinan vaikutus markkinoihin on näkynyt tänä vuonna selvemmin kuin koskaan aiemmin. Toisella vuosineljänneksellä metallien hinnat laskivat, kun huoli Kaukoidän talousmahdin vauhdin hyytymisestä oli suurimmillaan. Kiinan talouden näkymien jälleen kirkastuessa monien metallien dollarihinnat kääntyivät entistä jyrkempään nousuun.

Kiinan osuus lähes kaikkien metallien kysynnän kasvusta on ollut huima. Esimerkiksi alumiinin kulutuksen lisäyksestä Kiinan osuus oli 80 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sinkin ja tinan kulutuksessa Kiina on jo noussut maailman ykköseksi Yhdysvaltain ja Japanin ohi.

Paineita helpottaa hieman metallien tarjonnan kasvu. Kaksi vuotta jatkuneiden hinnannousujen siivittämät uudet investoinnit kaivosteollisuuteen ja metallinjalostukseen lisäävät tuotantokapasiteettia eri puolilla maailmaa.

Monissa metalleissa tuotannon pullonkaulat säilyvät kuitenkin ennallaan. Raakaöljyn tapaan monet strategisesti tärkeät mineraalivarat sijaitsevat poliittisille levottomuuksille herkillä alueilla. Tuotantohäiriöitä voi aiheuttaa myös puutteellinen infrastruktuuri.

Esimerkiksi Kiinasta ennustetaan tulevina vuosina jopa alumiinin nettoviejää, mutta uusien sulattojen toimintaa voi rajoittaa maata uhkaava energiapula.

AIECE odottaa kuitenkin, että moniin muihin metalleihin verrattuna alumiinin hintaheilahtelut jäävät suhteellisen pieniksi. Eniten vaihtelua suhdannelaitokset odottavat nikkelin hintaan.

Myös kupari-, tina- ja lyijymarkkinoiden ennustaminen vaikeaa, sillä tarjonta on riittämätöntä, ja tuotanto on altis häiriöille. Kuparintuotannon AIECE odottaa tosin nousevan tänä vuonna nopeasti. Hintojen putoaminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää, sillä kuparin varastot ovat tällä hetkellä pienet.

Tuoreimmat osastosta