2004013001 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kestävää kehitystävai valtataistelua

Julkaistu: 4.11.2004 16:08

Kiista metsien sertifioinnista on jatkunut pitkään. Vastakkain ovat Suomessa käytössä oleva FFCS-järjestelmä ja ympäristöjärjestöjen ajama FSC-sertifiointi. Yhteistä näkemystä oikeasta sertifiointijärjestelmästä ei ole löytynyt, eikä sitä ole käytännössä edes etsitty.

Loppujen lopuksi kysymys ei ole siitä, mikä on metsän kestävän ja hyvän käytön kannalta paras sertifiointijärjestelmä. Kysymys on siitä, millaisen järjestelmän ostajat eli metsäteollisuuden asiakkaat hyväksyvät. Ympäristöjärjestöt ovat aktiivisesti lobanneet oman järjestelmänsä puolesta. Metsäteollisuus puolestaan haluaa valtiovallan mukaan edistämään Suomessa käytössä olevaa järjestelmää.

Jatkuva kiistely sertifiointijärjestelmien kannattajien kesken ei ole kenenkään etujen mukaista. Metsäteollisuus joutuu ottamaan asiakkaittensa näkemykset tarkasti huomioon. Ajavatko ympäristöjärjestöt omia näkemyksiään puhtaasti luonnon ehdoilla, vai onko kysymys vallasta? Asiakas on aina oikeassa, mutta millä perusteella asiakas tekee päätöksensä. Onko yhtä ainoaa oikeaa totuutta olemassa?

Tuoreimmat osastosta