200402013 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pk-yhtiöt saattavat saada kevennetyn IFRS:n

Julkaistu: 14.10.2004 18:50

EU:n tilinpäätösasiantuntija ei pidäongelmallisenakevennetyn IFRS:nulottamistamyös pk-yhtiöihin

Pienille ja keskisuurille yhtiöille olisi hyvä laatia kevennetty malli kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IFRS). Tätä mieltä on EU:n teknisen asiantuntijaportaan EFRAG:n puheenjohtaja, tanskalainen Stig Enevoldsen.

KHT-yhdistyksen koulutustilaisuudessa puhunut Enevoldsen pitää hyvänä, että IFRS-standardeja laativa IASB on pohtinut pienille ja keskisuurille yhtiöille tarkoitettujen standardien luomista. IASB on kysynyt kesällä usealta taholta mielipiteitä asiasta. Suomessa pk-standardeihin on suhtauduttu jyrkän kielteisesti.

– Tänä päivänä meillä on EU:ssa kirjanpitoa koskevia direktiivejä, joissa annetaan paljon vaihtoehtoja. Niitä sovelletaan eri tavoin. On mahdotonta verrata eri maiden yhtiöiden tilinpäätöksiä, Enevoldsen sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, että pk-yhtiöille täysimääräinen IFRS:n soveltaminen ei ole järkevää. Standardien vaatimukset ovat liikaa pienille yhtiöille.

– IFRS on saatava pienemmäksi. On luotava jonkinlaiset pk-yhtiöiden standardit, jotka ovat sopivia pienemmille yhtiöille, Enevoldsen pohtii.

– Ei voi olettaa, että pienemmät yhtiöt opettelisivat koko monen tuhannen sivun säännöstön vain, että ne voisivat tehdä tilinpäätöksen. Niiden on hoidettava liiketoimintaa.

Enevoldsen ei halua arvailla, koska tällaiset standardit voisivat olla käytössä Euroopassa. IASB saattaisi saada standardit valmiiksi muutamassa vuodessa. Sen sijaan EU:ssa asiaa jouduttaisiin pohtimaan pidempään.

– Mielestäni EU:ssa valintaan vaikuttaa, millainen säännöstöstä tulisi. Jos pk-standardit olisivat järkeviä ja niitä olisi helppo soveltaa enemmistössä yhtiöistä, komissio voisi hyväksyäkin standardit. Mutta jos standardit olisivat liian yksityiskohtaiset ja niitä olisi liian paljon, komissio saattaisi hylätä ne.

Ensi vuoden alusta Euroopan alueella listatuille yhtiöille IFRS-standardit ovat jo pakollisia. Yhtiöiden välillä on edelleen eroja valmistautumisessa suureen muutokseen.

– Mielestäni pohjoinen Eurooppa on valmis muutokseen, sillä me olemme tottuneet noudattamaan sääntöjä ja ratkaisemaan ongelmia. Muut Euroopan osat saattavat olla vähemmän valmiita, Enevoldsen sanoo.

Suomessa IFRS onkymmenessä yhtiössä

Suomessa IFRS:ää soveltaa jo noin kymmenen pörssiyhtiötä. Lisäksi muutama yhtiö on julkaissut numerotietoja IFRS:n vaikutuksista tilinpäätökseen.

KHT-yhdistyksen puheenjohtajan Anna-Maija Simolan mukaan käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että IFRS vaikuttaa yhtiöiden tilinpäätöksiin, mutta hyvin eri tavoin.

– Erot suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS:n välillä ovat hyvin yrityskohtaisia. Yksiviivaista johtopäätöstä ei voi tehdä, mitä IFRS yrityksissä aiheuttaa. Yksi merkittävä ero monille yhtiöillä on kuitenkin liitetietojen määrä. Monille varmasti liitetietojen kerääminen on iso työ, Simola totesi.

Tuoreimmat osastosta