200407422 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Luokiteltujen aineiden kuljetuksen säädöksiä

Julkaistu: 20.9.2004 17:24

Autokuljetukset Suomessa VAK (Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä)

Autokuljetukset Euroopassa ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

Merikuljetus Globaalisti IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code)

Lentokuljetus Globaalisti IATA-DGR (International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations)

Lähde: Finnish Chemicals

Tuoreimmat osastosta