Ylimääräinen yhtiökokous - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Benefon muuttaa osakeannin merkintähintaa

Julkaistu: 10.9.2004 15:41

Benefon kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään viime talvena päätetyn osakeannin merkintähinnan muuttamisesta. Yhtiön hallitus on annin toteuttamismenettelyä harkitessaan tullut siihen käsitykseen, että talvella päätetty noin 0,23 euron osakekohtainen merkintähinta ei näinä aikoina ole sopiva. Tällä hetkellä osakekurssi liikkuu 0,19 eurossa Helsingin pörssissä.

Hallitus ehdottaa, että osakasannissa tarjottavien enintään noin 50,3 miljoonan S-osakkeen osakekohtaista merkintähintaa muutettaisiin niin, että se olisi I-listalla noteeratun S-osakkeen vaihtopainotettu keskikurssi periodilta 22.9.-8.10.2004 alennettuna 15 prosentilla ja pyöristettynä seuraavaan alempaan täyteen eurosenttiin, kuitenkin enintään aiemmin päätetty merkintähinta 0,22649839 euroa. Muilta osin anti toteutetaan aiempien päätösten mukaisesti.

Benefon lykkäsi osakasannin toteuttamista kesälomakauden yli niin, että osakkaille varattu vähintään kahden viikon pituinen merkintäaika päättyy viimeistään 29. lokakuuta ja osakasannissa merkitsemättä jääneitä osakkeita voidaan hallituksen päätöksellä tarjota ulkopuolisille sijoittajille merkittäväksi osakkaiden merkintäetuoikeusajan päättymisen jälkeen mutta muuten samoin ehdoin.

Tuoreimmat osastosta