Henkilöedustuksen ongelma

Julkaistu:

Viime kevään yhtiökokouksissa ilahduttavan monet pörssiyritykset sovelsivat Corporate Governance-suosituksia (CG) jo ennen niiden voimaantuloa 1. heinäkuuta 2004. Niinpä olen hämmentyneenä seurannut eri valvontainstanssien suhtautumista yhtiökokousmenettelyn oikaisuihin lähinnä ns. valtionyhtiöiden hallituksen henkilöstöedustuksen valinnan osalta. Valtionyhtiöillä tarkoitan sekä nykyisiä että entisiä pörssiyrityksiä, joissa vielä on jäljellä vanha kutyymi valita henkilökunnan edustajia hallitukseen.

Selvityksen kohteena olevan Tieto-Enatorin osakkeenomistajille lähettämät etukäteistiedot ovat ensinnäkin olleet puutteelliset. Hallituksen jäsenten lukumäärän etukäteistiedoista ei ilmene, sisältyvätkö henkilökunnan edustajat hallituksen jäsenten lukumäärään ja keitä he olivat, eikä se selvinnyt edes yhtiökokouksessa.

Lisäksi niiden pörssiyritysten, joissa on valittu henkilöstön edustajia hallitukseen, esityslistoilla ei ole näkynyt kohtaa, jossa yhtiökokous olisi voinut ottaa kantaa henkilöstön edustukseen yrityksen toimielimissä.

En pidä erityisen oikeudenmukaisena menettelyä, jossa ay-liikkeeseen kuulumattomat jäävät ulkopuolelle. Suomessa ei ole järjestäytymispakkoa, joten yrityksen kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille, jos heidät hallitukseen halutaan valita, tulisi varata yhdenvertainen mahdollisuus päästä henkilöstön edustajaksi hallitukseen.

Suuri osa maamme pörssiyrityksistä on levittäytynyt ympäri maapalloa, ja EU:n direktiivit ovat voimassa myös täällä. Niinpä henkilökunnan edustuksen järjestäminen monikansallisissa yrityksissä on ehdokkaiden yhdenvertaisuutta loukkaamatta käytännössä mahdotonta.

Missään ei ole myöskään ilmoitettu, mikä organisaatio siinä tapauksessa suorittaisi valinnan eri ehdokkaiden välillä? Henkilöstö sitä tuskin voisi suorittaa, kuten esim. työministeriö edellyttää. Tosin Suomen lainsäädäntö ei edellytä, että muiden valtion kansalaisia valitaan henkilökunnan edustajina suomalaisen yrityksen toimielimiin.

Henkilöstöedustuslaki ei edellytä, että henkilöstön edustajat ylipäätänsä valittaisiin yrityksen hallitukseen. Toisaalta valintaprosessi on Tieto-Enatorin hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä saanut hyvinkin erikoisia piirteitä.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi on yhtiökokouksen pöytäkirjassa ilmoitettu seitsemän (7) jäsentä, mutta henkilökunta on hallituksen hyväksynnällä myöhemmin valinnut sinne kaksi henkilökunnan edustajaa. Näin ollen hallituksen lukumäärä on yhdeksän (9) jäsentä. Samassa yhtiökokouksessa hallitus siirsi yhtiökokouksen päätäntävallan itselleen, kun se ei antanut äänestää asiasta. Hallitus on tosiasiassa täydentänyt itse itseään kahdella jäsenellä.

Osakkeenomistajan asiassa pyytämään selvityspyyntöön HEX totesi, että pörssin kurinpitomenettely ei ole luonteeltaan asiakasvalitusten käsittelyä eikä pörssi ole hallintoviranomainen, vaan yksityinen osakeyhtiö. Näin ollen pörssillä ei myöskään ole edes toimivaltaa ratkaista sijoittajan ja listayhtiön välistä riitaa.

Niinpä HEX:n ratkaisussa asia jää sillensä, koska asiassa ei ole epäilystä sellaisesta sääntörikkomuksesta, jonka valvominen kuuluisi pörssille, eikä asiaa ei ole syytä pörssin sääntöjen mukaan saattaa kurinpitolautakunnan käsittelyyn.

Sittemmin HEX on joutunut ottamaan asian uudelleen käsiteltäväksi. HEX:n mukaan Rahoitustarkastus on kuitenkin se instanssi, joka valvoo pörssin toiminnan lainmukaisuutta.

Rahoitustarkastus katsoi, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijat eivät ole arvopaperilaissa tarkoitettuja Rahoitustarkastuksen valvottavia. Niinpä Rahoitustarkastus käsitteli esitetyt valitukset ainoastaan siltä osin, kun ne liittyvät tiedottamisen osalta pörssiyhtiön AML 2 luvussa säänneltyyn tiedottamisvelvollisuuteen.

Rahoitustarkastuksen mukaan Rahoitustarkastuksen toimivaltaan ei kuulu osakeyhtiölain tulkintaa koskevien lausuntojen antaminen. Rahoitustarkastuksen ilmoituksen mukaan tiedottamisen osalta pörssiyrityksen kanssa on keskusteltu, mutta kantelu ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Valittajalle ei näin ollen ilmoitettu, mistä asioista kyseisen pörssiyhtiön kanssa oli keskusteltu. Seuraava valituspaikka oli työministeriö.

Työministeriö viittasi kirjeessään 14. heinäkuuta 2004 hallintoedustajien valintaan. Käsite, joka oli valittajalle täysin vieras, sillä osakeyhtiölaissa puhutaan aina yhtiön hallituksen jäsenistä. Työministeriö sivuuttaa täysin lain henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24.8.1990 5 §:n ja selvittelee 7 §:ää, jossa työministeriö ilmoittaa todetun, että henkilökunnan edustajien valinta kuuluu henkilöstölle.

Työministeriön näkemyksen mukaan yhdenvertaisuuslakia ei sovelleta henkilöstöedustajien vaaliin eikä yhtiökokouksella ole oikeutta estää henkilöstön edustusta yhtiön toimielimissä. Kysymys on kuitenkin henkilökunnan edustuksesta hallituksessa. Työministeriö toteaa myös, ettei sillä ole toimivaltaa osakeyhtiölain valvonnassa. Työministeriö ei antanut vastausta siihen, miten monikansallisissa yrityksissä henkilöstön edustaja käytännössä valittaisiin. Työministeriöstä valittaja sai suullisen valitusosoitteen oikeusministeriöön.

Oikeusministeriö totesi aluksi, että osakeyhtiön hallituksen jäsenten oikeellisuuden tutkiminen ei kuulu oikeusministeriön toimivaltaan, vaan toimivaltainen viranomainen on yleinen tuomioistuin. Ministeriö kuitenkin lähtee siitä, että yhtiöjärjestyksessä ei voida antaa valintaoikeutta hallitukselle itselleen, vaikka tästä rajoituksesta ei ole säädetty osakeyhtiölaissa, mutta rajoituksen katsotaan perustuvan yleisiin osakeyhtiöoikeudellisiin periaatteisiin.

Samoin ministeriö lähtee henkilöstöedustuslain tulkinnassaan siitä, että henkilöstön edustajat nimetään yhtiöjärjestyksessä määrättyjen lisäksi. Ministeriö katsoo, että henkilöstöedustuslainsäädännössä, sen esitöissä, oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa ei ole nimenomaan käsitelty sitä, miten yhtiö valitsee sen toimielimen, johon henkilöstö saa valita edustajiaan. Tämän vuoksi henkilöstöedustuksen toteuttamiseen liittyvään päätökseen toimielimen valinnasta sovelletaan yleisiä yhtiöoikeudellisia periaatteita.

Niinpä yleisen periaatteen mukaista on, että yhtiökokous päättää hallituksen osoittamisesta Henkilöstöedustuslain 5 §:ssä tarkoitetuksi toimielimeksi vastaavalla tavalla kuin yhtiökokous päättää muistakin sille kuuluvista asioista.

Tätä asiaa selvitettäessä on käynyt selkeästi ilmi, että yksityisillä osakkeenomistajilla ei ole minkäänlaista valvontaelintä, jolle he voisivat toimittaa esim. yhtiökokouskäytäntöön liittyvien epäkohtien ja yhtiökokousten oikeellisuuden tutkimisen.

Tämän asian ratkaisu on haaste nimenomaan Osakesäästäjien Keskusliitolle, jonka tulisi mahdollisimman nopeasti aukaista tämä Gordionin solmu osakesäästäjien edunvalvonnan tarpeisiin.

Samalla on syytä kiinnittää huomio markkinaehtoisesti toimivien valtionyhtiöiden sekavaan monelle taholle harjoitettuun omistajaohjaukseen ja siirtää ne yhteen ainoaan yksikköön. Valtion omistajahallinnon keskittäminen helpottaisi olennaisesti valtionyhtiöiden hallinnointia ja erityisesti sen yhtenäistämistä.

Mikäli valtionyhtiöt ovat sitoutuneet Corporate Governance -suosituksiin, valtionyhtiöiden tulisi myös niiden noudattamisessa ja soveltamisessa asettua samalle lähtöviivalle muiden pörssiyhtiöiden kanssa.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Maiden eläkejärjestelmät vertailtiin – näin Suomi sijoittui

  2. 2

   Tero Sarkkinen, 46, käyttää yrityskaupasta saamiaan rahoja enkelisijoituksiin – ”Samoilla rannekelloilla tässä mennään”

  3. 3

   Veikko Salli, 81, loi roskiksista menestysbisneksen – ”Olen urallani moneen kertaan suistunut ja ylös noussut”

  4. 4

   Leski maksoi vuosia asuntolainaa, talo oli puolison nimissä – talouskoulutus on pelastanut jo 17 taloa pakkomyynniltä

  5. 5

   Uniperin talousjohtaja: ”Emme halua omistajaa, joka kertoo meille mitä tehdään” – E.ONin ei tarvitsisi myydä koko osakepottia Fortumille

  6. 6

   Timo Tirroniemi, 62, haki alkupääoman pankin takaoven kautta ja on nyt miljonääri

  7. 7

   Fortum: Olemme edelleen sitoutuneita Intian aurinkovoimaan

  8. 8

   Lääkejakelun uudistuksesta asiantuntijaselvitys – ”On jo uudistettu merkittävästi muissa Pohjoismaissa”

  9. 9

   Livemint: Fortum aikoo myydä Intian aurinkovoimalat

  10. 10

   Kommentti: 10 sytykettä seuraavaan finanssikriisiin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Leski maksoi vuosia asuntolainaa, talo oli puolison nimissä – talouskoulutus on pelastanut jo 17 taloa pakkomyynniltä

  2. 2

   Maiden eläkejärjestelmät vertailtiin – näin Suomi sijoittui

  3. 3

   Vuorolisiä jopa 1 460 €/kk – näissä ammateissa tienataan eniten lisillä

  4. 4

   Tero Sarkkinen, 46, käyttää yrityskaupasta saamiaan rahoja enkelisijoituksiin – ”Samoilla rannekelloilla tässä mennään”

  5. 5

   Veikko Salli, 81, loi roskiksista menestysbisneksen – ”Olen urallani moneen kertaan suistunut ja ylös noussut”

  6. 6

   3 perhettä kiisteli homepommista, keskimmäinen joutui maksajaksi – ”Tuomioiden takana on paljon inhimillistä kärsimystä”

  7. 7

   Kommentti: Pitäisikö ”työn välttelijöiltä” viedä tuet? Ei mitään hyötyä

  8. 8

   42 000 euron sakot saanut Ilpo Kokkila: ”Suomalainen sakotussysteemi on räikein esimerkki aikansa eläneestä maailmasta”

  9. 9

   Viljami, 15, puhdistaa vanhoja golfpalloja ja myy ne voitolla – ”Olen suunnitellut jo vähän laajentamistakin”

  10. 10

   Kommentti: 10 sytykettä seuraavaan finanssikriisiin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  2. 2

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  3. 3

   Työpaikan ”pakkohaku” kostautui Kirsille, 41 – unelmatöihin ei ollut enää asiaa

  4. 4

   Vuorolisiä jopa 1 460 €/kk – näissä ammateissa tienataan eniten lisillä

  5. 5

   Työttömyystuki yli 8 600 e/kk – ”Heitä on muutama Suomessa”

  6. 6

   Leski maksoi vuosia asuntolainaa, talo oli puolison nimissä – talouskoulutus on pelastanut jo 17 taloa pakkomyynniltä

  7. 7

   42 000 euron sakot saanut Ilpo Kokkila: ”Suomalainen sakotussysteemi on räikein esimerkki aikansa eläneestä maailmasta”

  8. 8

   Uutuuskirja: Kirsti Paakkasen omaisuus Suomen lapsille – ”Suomi on palvellut minua hienosti”

  9. 9

   Asunto odottaa ostajaa jopa kaksi vuotta – katso, miten pitkään asuntoa myydään eri paikkakunnilla

  10. 10

   Viljami, 15, puhdistaa vanhoja golfpalloja ja myy ne voitolla – ”Olen suunnitellut jo vähän laajentamistakin”

  11. Näytä lisää