2004011547 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Nykynäkymin Orwell oli optimisti

Julkaistu: 18.8.2004 9:05

Oikeudet ovat voimassa myös sähköisessä maailmassa

Ihmisten liikkeitä voidaan seurata kännykkäpaikannuksen avulla, kännykät voidaan muuntaa aktiivisiksi kuuntelulaitteiksi, pankki-, luotto- ja asiakaskortit kirjaavat kaikki ihmisten ostokset, jokaisesta puhelusta, sähköpostista ja internet-sivusta jää elektroninen jälki.

Lisäksi kaupunkien keskustoissa on satoja kameroita, jotka valvovat kulkijoita taukoamatta. Tulossa ovat tuotteiden rfid-radiotunnisteet ja viranomaisten yhteiskäytössä olevien väestö- ja verotusrekisterien lisäksi myös terveystietokantoja ollaan ottamassa yhteiskäyttöön.

Yksilön tai tietyn ryhmän lähes täydellinen seuraaminen olisi mahdollista, jos kaikki nämä tiedot olisivat seuraajan käytössä. Oksasen mukaan Euroopan Union ehdotus tele- ja internet-verkkojen täydellisten tunnistetietojen tallentamiseksi olisi pitkä askel tähän suuntaan.

Ministeriöt vastakkain

EFFI:n toiminta keskittyy lähitulevaisuudessa EU:n tunnistetietojen tallennusehdotuksen torjuntataisteluun. Oksasen mukaan taistelulinjat asiasta tietävien kesken ovat aika selkeät.

Laajaa tunnistetietojen tallentamista kannattavat sisäasiainministeriö, joka yrittää ujuttaa tallennusvelvollisuutta kaikkiin paikkoihin ja Tekijänoikeuden valvontakeskus, joka näkee siinä keinon piratismin vastustamiseen.

Valtioneuvosto on antanut periaatteellisen kannatuksensa EU:n tallennusehdotukselle, mutta ministeriöiden välillä on asiasta eripuraa. Oksasen mukaan sisäasiainministeriö ei suostu sanoutumaan irti laajan tallennuksen kannatuksesta, kun taas liikenne- ja viestintäministeriö vastustaa sitä. Oksanen huomauttaa, että sisäministeriö pitää kiinni kannastaan, vaikka poliisi on ilmoittanut, ettei se kannata laajaa tallennusta.

”Viestintäneuvos Kristiina Pietikäisen lausunto asiasta viime viikon ITviikossa oli liikenne- ja viestintäministeriön sodanjulistus sisäministeriölle”, Oksanen tulkitsee.

Rintamalinjatpoteroissaan

Viestinnän tunnistetietojen kannattajien ja vastustajien kahtiajako noudattelee lähes samoja rintamalinjoja kuin muutkin yksityisyyteen ja sananvapauteen liittyvät viimeaikaiset kysymykset.

Operaattorit, jotka ovat konkreettisen toiminnan keskipisteessä, pyrkivät näyttämään neutraaleilta. Tunnistetietokysymyksessä ne ovat kuitenkin ilmaisseet vastustavan kantansa. Aikaisemminkin aktiivisesti reagoinut Saunalahti on myös ryhtynyt kampanjoimaan sitä vastaan.

Myös elinkeinoelämän suurimman järjestön, TT:n eurooppalainen kattojärjestö on ryhtynyt vastustamaan hanketta sen suurten kustannusten takia. EU:n ehdotushan menee tallennusvaatimuksessa jopa pitemmälle kuin Yhdysvaltain lainsäädäntö ja koskee suoraan myös suuria yrityksiä ja yhteisöjä, jotka välittävät puheluja ja verkkoliikennettä.

Oksanen puhuu hyvin arvostavasti myös tietosuojavaltuutetun työstä yksityisyyden johdonmukaisessa puolustamisessa.

”Suomessa on hyvin toimiva, aktiivinen ja vaikuttava tietosuojavaltuutetun toimisto, joka puolustaa oikeasti yksityisyyttä”, hän sanoo.

EFFI:n kanssa samaan, radikaalimpaan, leiriin Oksanen laskee tietosuojavaltuutetun toimiston, sen eurooppalaiset kumppanit ja jotkut ympäristöjärjestöt kuten Maan ystävät, joka on liikkeellä elämänkatsomuksellisista lähtökohdista. Joukoon kuuluvat myös telealaa ja sen toimintaedellytyksiä tuntevat liikenneministeriön virkamiehet ja yksi kansanedustaja: Jyrki Kasvi.

Tietämättömyyttäja keskustelun puutetta

”EFFI tunnetaan laajemmalti tietotekniikkamediassa ja sen lukijoiden keskuudessa”, Oksanen sanoo. Muualla ne asiat, joita EFFI edistää, kohtaavat vain tietämättömyyttä.

”Suomessa koko aihepiiriä vaivaa keskustelun puute,” Oksanen harmittelee. Isossa-Britanniassa yksityisyydensuoja on erittäin herkästi ihmiset sytyttävä aihe ja Yhdysvalloissa on perinteisesti ollut monia vankkoja järjestöjä, jotka puolustavat kansalaisvapauksia sekä valtiota että yrityksiä vastaan.

Vaikka kansalaisvapauskysymykset ovat syvästi poliittisia, puolueissa ei niitä juurikaan ymmärretä. Oksasen mielestä Jyrki Kasvi on ainoa kansanedustaja, jolla on todellista ymmärrystä ja kiinnostusta näihin kaikkia koskettaviin asioihin.

Oksanen arvioi, että EFFI voi odottaa tukea poliittisista puolueista vain Vihreiltä ja Vasemmistoliitolta. Muissa puolueissa mielipiteet hajoavat, vaikka esimerkiksi Kokoomuksesta on perinteisesti löytynyt kannatusta poliisin oikeuksien ja toimintamahdollisuuksien laajentamiseen.

Konkreettistaja rajattua

Oksanen sanoo, ettei EFFI:kään ole vastustamassa totaalisesti teletunnistetietojen käyttöä esimerkiksi rikotustutkinnassa. Sen mielestä tietojen keräämisen ja käytön täytyy noudattaa länsimaisen oikeusperinteen mukaisia suhteellisuuden ja konkreettisuuden periaatteita: Tietoja kerätään vain niin paljon, kuin on välttämätöntä ja yksityisyyden suojaa raotetaan vain konkreettisiin, selkeästi rajattuihin tarkoituksiin.

”Nettipiratismin kitkeminen ei ole riittävä syy massiiviseen tunnistetietojen tallentamiseen ja penkomiseen”, Oksanen konkretisoi.Kuka Ville Oksanen?

w Ville Oksanen (ville.oksanen@effi.org) on EFFI ry:n puheenjohtaja. Hän on oikeustieteen kandidaatti ja EDRi:n hallituksen jäsen vuodesta 2003. Oksanen on työskennellyt vuodesta 2001 tutkijana HIIT:issä (Helsinki Institute for Information Technology ) erikoistuen juridiikkaan, politiikkaan ja informaatioteknologiaan.

w Vuonna 1976 syntynyt Oksanen oli vieraileva tutkijana Kaliforniassa UC Berkeleyssä vuosina 2001–2002. Hän opiskeli Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuosina 1995–2001 ja teki tutkielman aiheesta ”Tietokoneohjelmien oikeudellinen suojaus oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta”. Tällä hetkellä Oksanen opiskelee TKK:lla.

w Oksanen on toiminut aktiivisesti Kokoomuksessa vuodesta 1993. Hän oli puoluehallituksen varajäsen vuosina 1999–2000 ja toimi Piia-Noora Kaupin aluepäällikkönä ja webmasterina EU-vaalikampanjassa ja Ben Zyskowiczin eduskunta-avustajana keväästä 1999 kesään 2000.Mikä ihmeen EFFI?

w Electronic Frontier Finland ry tunnetaan lyhenteellä EFFI. Se perustettiin syyskuussa 2001. Järjestö on ottanut tehtäväkseen käyttäjien ja kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustamisen.

w Järjestö saa rahoituksensa 10 euron jäsenmaksuista ja yksityisistä lahjoituksista. Sen jäsenkunnan määrä on yli 600 henkilöä, eikä se julkaise jäsenluetteloaan. Puheenjohtaja Ville Oksasen mukaan ainakaan toistaiseksi järjestö ei ota vastaan tukea yrityksiltä.

w Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Se tukee yksityisyyttä, kannattaa roskapostituksen kieltoa ja vastustaa ohjelmistoideapatentteja, joista on sen mielestä enemmän haittaa kuin hyötyä.

w Monet EFFI:n aktiivijäsenistä ja hallituksen jäsenistä ovat tekniikan ja juridiikan asiantuntijoita.

w Yhdistys toimii läheisessä yhteystyössä ulkomaisten järjestöjen kanssa, joilla on samanlaiset tavoitteet ja arvot. EFFI on European Digital Rightsin (EDRi) perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen.

w Eurooppalaisittain EFFI on sangen suuri, sillä vain Isossa-Britanniassa ja Saksassa on vastaavankokoiset järjestöt edistämässä sähköisiä kansalaisvapauksia.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?