200404361 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Nordean Nordström ei usko nopeaan suhdannenousuun

Julkaistu: 19.4.2004 20:15

Nordströmin mukaan talletussuoja ei ole ongelma Nordean muuttumiselle Eurooppa-yhtiöksi

Talouden kasvu jää Euroopassa heikommaksi kuin monissa yrityksissä odotetaan ja poliitikot laskelmoivat. Näin arvioi Helsingissä eilen vieraillut finanssikonserni Nordean konsernijohtaja Lars G Nordström.

– Odotukset on nostettu liian korkealle, kun ottaa huomioon talouskasvun haavoittuvuuden muun muassa Irakin ongelmien takia. Kasvua kyllä nähdään, mutta odotuksia alhaisemmalla tasolla, Nordström huomauttaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi yrityslainamarkkinoilla ei ole nähtävissä vielä lainkaan piristymistä.

Kun odotettua alhaisempaan kasvuun yhdistetään ylikapasiteetti, joka Nordströmin mukaan vaivaa kaikkia aloja, yhtälö tarkoittaa kilpailun kovenemista.

Vaikka talouden kasvu jäisi odotuksista, poliitikkojen ja yritysjohtajien ei pitäisi hänen mukaansa huutaa EKP:tä ja koronlaskua avuksi.

– Poliitikot yliarvioivat korkotason merkityksen, liian alhainen korko voi luoda talouteen jopa epätasapainoisuuksia. Rahapolitiikka on syytä jättää keskuspankkiirien hoidettavaksi.

Pankeissa alhainen korkotaso rajoittaa tuloksen kasvua.

– Jos korot pysyvät Suomessa niin alhaisina kuin nyt, niin se voi aiheuttaa meille ongelmia tuloksen suhteen, Nordström toteaa.

Asuntolainamarkkinoilla Nordström ei näe ylikuumenemisen vaaraa eikä hyväksy syytöksiä, joiden mukaan Nordea olisi uudestaan kuumentanut lainamarginaalikilpaa laskemalla joidenkin eritysryhmien kuten Nokian työntekijöiden lainamarginaaleja ennätysalas alkuvuoden aikana.

Nordea haluaa Tanskan vakuutusmarkkinoille

Nordström ei halua kommentoida markkinoilla liikkuneita spekulaatioita siitä, että se olisi kiinnostunut ostamaan tanskalaisen vakuutuskonserni Codanin henkivakuutusyhtiön Codan Livin.

– Tanskan henkivakuutusmarkkina on ylipäätänsä hyvin kiinnostava, ja me haluamme mennä siihen mukaan hinnasta ja ehdoista riippuen. Onko se Codanin kautta, sitä en halua spekukoida, Nordström sanoo.

Nordean Eurooppa-yhtiöksi muuttumisessa Nordström ei näe ongelmia. Rahoitustarkastus arvioi hiljattain, että Nordean muuttuminen Eurooppa-yhtiöksi voi kaatua talletussuojasäännöksiin.

Nykysäännöksillä kaikki Nordean tallettajat siirtyisivät Ruotsin talletussuojajärjestelmän piiriin, mikä merkitsisi ruotsalaiselle järjestelmälle melkoista lisävastuuta. Nordean Suomessa maksamat varat puolestaan jäisivät muiden suomalaispankkien turvaksi. Rata epäilee, että tämä ei tyydytä kaikkia osapuolia.

– Asiakkaille tästä ei koidu mitään ongelmia, vaan me tulemme tarjoamaan kaikille asiakkaille saman talletussuojan kuin kyseisen maan muutkin pankit.

Tuoreimmat osastosta