200404607 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Hallituksen peruspalveluohjelma suuri pettymys, lisärahat jäävät saamatta

Julkaistu: 23.3.2004 15:02

Vastine Taloussanomissa 18.3.2004 olleeseen juttuun "Hallitus lupaa kunnille uutta rahaa talouden paikkaamiseen".

Taloussanomat uutisoi näyttävästi (18.3.), että hallitus olisi antamassa lisää rahaa kunnille niiden talouden paikkaamiseksi. Tosiasiassa näin ei ole käymässä. Jutun kuvituksena olleista käyristä asiat tulevat paremmin selville. Edellisen hallituksen aikana vuodesta 1999 vuoteen 2003 kuntien vuosikatteet paranivat huomattavasti, ja valtion toimenpiteet lisäsivät kuntien valtionosuuksia. Nyt sekä kuntien vuosikatteet että valtion toimien taloudelliset vaikutukset ovat kääntyneet laskuun.

Päättäessään valtion talouskehyksistä hallitus antaa väärän kuvan tilanteesta mainostamalla, että kunnille on tulossa palveluihin 295 miljoonaa euroa kustannusjaon tarkistukseen perustuvaa "uutta" rahaa.

Tämä raha on todellisuudessa kustannustenjaon tarkistuslaskennan mukainen lakisääteinen valtion velka kunnille. Hallituksen päättämä tapa maksaa tämä velka pois jaksotettuna neljälle vuodelle ei ole edes lainsäädännön periaatteiden mukainen.

Yhtään oikeutetummaksi ei tee hallituksen menettelyä se, että Suomen Kuntaliitto on ryhtynyt hallituksen juoksupojaksi puolustellessaan tehtyä ratkaisua. Itse asiassa kyseessä on vakava asia, sillä Kuntaliiton tulisi puolustaa kaikkia kuntia eikä toimia hallituksen tukiorganisaationa. Tällä toiminnalla Kuntaliitto vaarantaa vakavasti oman asiantuntijaroolinsa ja uskottavuutensa.

Vaikka valtionavut kunnille ohjelman mukaan näyttäisivätkin nousevan, kyse on lähinnä edellä mainitusta kustannusten korvauksesta sekä indeksikorotuksesta, joka sekin on vain 75 prosenttia kustannusten noususta. Tämä leikkaus vie kunnilta 54 miljoonaa euroa, ei siis tuo yhtään lisää rahaa tai paranna mahdollisuuksia tuottaa enemmän tai laadukkaampia palveluja.

Taloussanomien mukaan kunnat saavat lisää rahaa, koska valtionosuuksien lisäksi verotulot ja palvelumaksut nousevat. Hallitus aikookin valmistella kiinteistöveron rajojen nostamista. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on luvassa korotuksia.

Eikö olisi aiheellista nostaa esiin, että tämä heikentää eniten kunnallisten terveyspalvelujen käyttäjien tilannetta, esimerkiksi vanhukset joutuvat maksumiehiksi? Samoin asukkaat ja yritykset joutuvat vastaisuudessa maksamaan korkeampaa kiinteistöveroa.

Yhteisö- ja pääomaverotuksen uudistuksesta kunnille aiheutuvat arviolta noin 100 miljoonan euron tulonmenetykset kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Kyseessä on siis tässäkin vain kompensaatio.

Kokoomuksen kannan mukaan kuntien osuus yhteisöveron tuotosta olisi ensin palautettava sille tasolle, jolla se oli ennen viimeisintä yhteisöveroleikkausta. Tämän lisäksi tulisi luonnollisesti kompensaatio hallituksen verouudistuksen vuoksi. Näin kuntien taloutta voitaisiin oikeasti paikata ja kannustaa kuntia myös oman tulopohjan vahvistamiseen.

Hallituksen keskeisten ministerien aiemmat lehtilausunnot kertovatkin totuudenmukaisesti, ettei hallitus ole tarjoamassa kunnille ratkaisuja talousongelmiin. Nimittäin pääministeri Matti Vanhanen on julkisuudessa kehottanut kuntia ottamaan lisää velkaa.

Kuntaministeri Hannes Manninen puolestaan kehottaa kuntia nostamaan veroja. "Kuntien on turha odottaa lisäapua valtiolta", lausui puolestaan valtiovarainministeri Antti Kalliomäki viime syksynä.

Esko Kurvinen

Kansanedustaja (kok.)

Tuoreimmat osastosta