Rahalla ja osakkeilla - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Elektrobit ostaa auto-ohjelmistoyhtiön Saksasta

Julkaistu: 8.3.2004 10:06

Elektrobit Group Oyj ostaa noin 80 prosenttia saksalaisesta autoelektroniikan ohjelmistoyhtiö 3Soft GmbH:sta käteisellä ja osakevaihdolla. 3Softin viime vuoden liikevaihto oli 15,5 miljoonaa, liikevoitto noin 1,1 miljoonaa ja tulos noin 0,6 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 190 työntekijää.

3Soft tarjoaa tuotekehityspalveluita ja sulautettuja ohjelmistoja teknisten valvonta- ja ohjausjärjestelmien tarpeisiin auto-, automaatio- ja lääke-elektroniikka -teollisuudelle.

Euroilla ja osakkeilla

Elektrobit maksaa ostoksensa laskemalla liikkeelle 8 421 951 uutta osaketta ja maksamalla käteisellä 9 066 667,07 euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy neuvotteluissa, joissa 3Softin osakkeiden arvo määritellään suhteessa Elektrobitin osakkeiden arvoon.

Kaupan jälkeen Elektrobit omistaa 3Softin osakkeista ja äänistä noin 80 prosenttia; loput 20 prosenttia säilyy nykyisten 3Softin kahden toimitusjohtajan hallussa.

Elektrobitillä on oikeus ja velvollisuus ostaa loput 3Softin osakkeet vuosina 2007-2009. Osto-optio on voimassa enintään 30.6.2009 saakka ja hinta määräytyy 3Softin kulloisenkin substanssiarvon ja tuloksentekokyvyn perusteella.

Elektrobit ilmoitti kirjaavansa vastaanottamat osakkeet käypään arvoon. 3Soft liitetään osaksi Elektrobitin Sopimustuotekehitys-liiketoimintaa. Yrityskauppa ei merkittävästi vaikuta Elektrobitin tämän vuoden liikevoittotasoon.

Vuosina 1998-2003 3Softin keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut noin 25 prosenttia, mutta tänä vuonna kasvun arvioidaan olevan maltillisempaa.

3Softin Elektrobit-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka raukeaa vuosina 2005-2008 noin 25 prosentin osalta kunakin vuonna.

Panoksia autoihin

- Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa kasvaa. Tämä kehitys tarjoaa kasvavan markkinan 3Softin ja Elektrobit-konsernin tuotteistuspalveluille sulautettujen ohjelmistojen sekä langattomien ja muiden teknologioiden alueilla. Tällä yhteenliittymällä tavoittelemme monentasoisia yhtiöiden liiketoimintaan liittyviä synergiaetuja, Elektrobitin toimitusjohtaja Juha Sipilä perustelee.

- 3SOFT GmbH:n asiakkaat vaativat yhä enemmän paikallisolosuhteiden tuntemusta ja tukea Saksan ulkopuolella. Elektrobit-konsernin maailmanlaajuinen toimipisteverkosto tarjoaa 3SOFT:lla nopean ja kustannustehokkaan rakenteen lähellä asiakkaitamme, 3Softin toimitusjohtaja Johann Haas arvelee. Viime vuonna autoteollisuuden osuus 3Softin liikevaihdosta oli noin 80 prosenttia liikevaihdosta ja lääke- ja teollisuusautomaatioteollisuuden osuus noin 20 prosenttia. Yli 90 prosenttia myynnistä tulee Saksan markkinoilta, ja yhtiön tärkeimpiä asiakkaita ovat Audi, BMW, Daimler Chrysler ja niiden komponenttitoimittajat.

3Softin pääkonttori sijaitsee Erlangenissa ja lisäksi sillä on yksiköt Böblingenissä ja Braunschweigissa.