2004010276 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Varo suuria kuluja

Julkaistu: 5.3.2004 16:41

Piensijoittajan saama tuotto katoaa helposti suuriin kuluihin. Varomaton sijoittaja voi maksaa vahingossa maltaita vaihtaessaan välittäjää tai tyhjentäessään salkkuaan. Välittäjän vaihtaminen on maksutonta, vaikka välittäjät eivät sitä mielellään hinnastoissaan kerro.

Vanha välittäjä ei saa periä palkkiota arvo-osuustilin siirrosta asiakkaalta siinä tapauksessa, että asiakassuhde päättyy ja arvo-osuustili siirtyy toiseen rekisteriin.

Lainmuutoksella pyrittiin edistämään kilpailua osakevälittäjien kesken. Kilpailun kannalta ongelmalliseksi oli muodostunut se, että välittäjät saattoivat periä korkeita palkkioita arvo-osuuksien siirtämisestä toiseen rekisteriin.

Tieto lainmuutoksesta vain on kiirinyt huonosti sijoittajien korviin.

Hinnastoissaan välittäjät eivät tietenkään mainosta tällaista asiakkaan siirtymistä helpottavaa asiaa. Vain yksi välittäjä, EQ Online, kertoo koko arvo-osuustilin siirron asiakkuuden päättymisen yhteydessä sujuvan maksuttomasti.

Välittäjät kertovat hinnastossaan arvo-osuuksien siirron hinnan kultakin lajilta. Kymmenen eri osakkeen salkun omistajalle tulee siis se käsitys, että kilpailijalle siirtymisestä tulee kustannuksia keskimäärin reilut 200 euroa.

Joillakin välittäjillä on määritelty hinta sille, kuinka paljon maksaa ottaa vastaan uusi arvo-osuustili. Tämä johtuu siitä, että Arvopaperikeskus perii tilisiirroista maksun, joka lain mukaan on vastaanottavan tiliyhteisön maksettava. Useimmat välittäjät tosin eivät peri tätä maksua uudelta asiakkaalta. Näinä ankeina aikoina välittäjät ovat myös valmiita neuvottelemaan uusien hyvien asiakkaiden kanssa. Joillakin välittäjillä on ajoittain kampanjoita, joiden aikana maksua ei peritä.

Välittäjät eivät näe syytä mainita sitä, että asiakkuuden päättyessä siirtomaksuja ei peritä.

– Eihän nyt asiakassuhteen päättymiseen liittyviä hintoja yleensä hinnastoihin laiteta. Hinnasto kertoo siitä, mitä hintoja asiakassuhteessa on, perustelee Sampo Pankin viestintäjohtaja Hannu Vuola.

– Meillä ei hinnastossa näy periaatteessa muitakaan maksuttomia palveluja. Hinnastossamme on kerrottu ne palvelut, joista me perimme maksun. Jos hintaa ei ole, sitä ei ole hinnastoon laitettu, kertoo johtaja Päivi Kuitunen Evlistä.

Hinnaston tarkempi tarkastelu paljastaa, että Evlinetin palvelupaketin hinnastoon on kyllä kirjattu kuusi maksutonta palvelua. Osa niistä on jo lain puolesta merkittävä hinnastoon.

– Meillä on paljon tapahtumia, kuten esimerkiksi tilisiirrot Evlin sisällä, jotka ovat maksuttomia, mutta emme kuitenkaan ole kirjanneet niitä hinnastoon. Hinnasto on jo niin pitkä, että olemme poimineet siihen ne maksuttomat palvelut, jotka ovat mielestämme oleellisimmat.

Seuraavaa hinnastoa laatiessamme harkitsemme, pitäisikö siihen lisätä tieto ilmaisesta arvo-osuustilin siirrosta asiakkuuden päättyessä.

Myös Ålandsbanken ja Aktia harkitsevat tiedon lisäämistä hinnastoonsa.

Tuoreimmat osastosta