VTT:n viime vuosi alhaisella kysynnällä

Yleisen talouskehityksen epävarmuus ja matalasuhdanteen jatkuminen pitivät VTT:n tutkimus- ja kehityspalvelujen kysynnän alhaisena vuonna 2003. Kannattavuus parani edellisvuodesta, mutta tulos oli niukasti alijäämäinen.

27.2.2004 17:26

VTT:n mukaan asiakkaiden pitkäjänteisten T&K hankkeiden käynnistäminen oli varovaista. Loppuvuonna asiakkaiden teknologiakysyntä parani, kuitenkin maltillisesti.

VTT:n rahoitustilanne oli vuoden 2003 alussa poikkeuksellisen kireä. Valtiolta tuleva VTT:n perusrahoitus supistui merkittävästi. Taloudellisen liikkumavaran vähäisyys yhdessä palvelujen kysynnän epävarmuuden kanssa edellyttikin voimakkaita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi.

Liikevaihto oli toimintavuonna 213,2 miljoonaa euroa, kaksi prosenttia alempi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon supistuminen johtui perusrahoitteisen toiminnan vähentymisestä. Ulkopuoliset tuotot olivat edellisen vuoden tasoa 150,1 miljoonaa euroa. Perusrahoitus supistui seitsemän prosenttia 63,4 miljoonaan euroon.

Kulut pienenivät

Toiminnan kulut olivat 202,1 miljoonaa euroa, neljä prosenttia edellistä vuotta alhaisemmat. Kulujen pieneneminen johtui toiminnan volyymin supistumisesta sekä kireän rahoitustilanteen edellyttämistä sopeutustoimenpiteistä ja kustannusten leikkauksista.

Henkilöstökulut alenivat kaksi prosenttia 125,9 miljoon euroon. Väheneminen johtui henkilöstömäärän supistumisesta.

Toiminnan kannattavuus parani edellisvuodesta. Tähän päästiin erityisesti Tuotteet ja tuotanto-, Prosessit- sekä Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusyksiköiden parannettua selvästi kannattavuuttaan. Muut tutkimusyksiköt tekivät alijäämäisen tuloksen.

VTT:n toiminnallinen tulos oli 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen (-5,7).

Vuoden 2004 näkymät

Talouden yleisen epävarmuuden asteittainen väistyminen ja teollisuuden ennakoima suhdanteiden hienoinen nousu luovat edellytyksiä palvelujen kysynnän paranemiselle. Tästä oli joitakin merkkejä jo vuoden 2003 lopulla. VTT:n tavoitteena on ulkopuolisten tuottojen reaalinen kasvu.Valtion talousarviosta saatu perusrahoitus kasvaa kuusi prosenttia.

Kannattavuus paranee viime vuonna tehtyjen järjestelyjen ja kustannusten alentamisten johdosta. Tavoitteena on positiivinen tulos kaikissa tulosyksiköissä. Rahoituksen riittävyyteen VTT joutuu kuitenkin edelleen kiinnittämään erityistä huomiota.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?