2004011319 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vanhoilla eväillä työmarkkinoiden rakenneuudistus ei etene

Julkaistu: 26.2.2004 15:42

Ilmapiiri työmarkkinoilla näyttää kiristyvän kevättä kohti mentäessä. Nyt näyttää siltä, että ensi syksynä on vaikeaa synnyttää tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Varsinkin työnantajajärjestöt ovat pitkin talvea esittäneet nykyisenkaltaisen työmarkkinajärjestelmän uudistamista.

Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto TT julkisti keskiviikkona oman työllisyysohjelmansa. TT:n johtajan Jussi Mustosen mielestä nykyinen tie on kuljettu loppuun. Hänen mukaansa merkkejä uudistumisesta on jo ilmassa. Vastaus tuli välittömästi. SAK:n johtajan Pentti Parmanteen mukaan TT on kaivanut keinonsa koipussista.

Suomessa on pitkät perinteet kolmikantaisesti tehdyistä työmarkkinaratkaisuista. Kuitenkin toimintaympäristö on kymmenen viime vuoden aikana muuttunut rajusti ja vauhti on vain nopeutunut globalisaation seurauksena. Työpaikat siirtyvät halvemman työvoiman perässä muun muassa Kiinaan.

Rakennemuutoksen tarve on ilmeinen, mutta muutos näyttää nyt hallitsemattomalta. Työnantajilla pitäisi olla aloite käsissään ja heidän pitäisi kertoa, millä vaihtoehdoilla tästä päästään eteenpäin. Tilannetta ei helpota, että työnantajajärjestöjen aikaa ja energiaa on mennyt yhdistymisneuvotteluissa ja TT on ollut pitkään ilman vakituista toimitusjohtajaa.

Työnantajien järjestöt ovat valinneet viestiksi sen, että Suomella menee huonosti ja tulevaisuudessa vielä huonommin, elleivät palkansaajat ole valmiita joustamaan. Sanomaa on vaikea saada perille, kun samaan aikaan yritykset maksavat omistajilleen ennätyssuuria osinkoja, johto rahastaa erilaisilla palkitsemisjärjestelmillä ja työntekijöitä irtisanotaan suurin joukoin.

Kaikille toimenpiteille on varmasti hyvät perustelut, mutta niiden ajoitus on vaikea. Helposti voi syntyä tilanne, jossa syntyy ristiriitoja järjestöjen välille. Huono ilmapiiri aiheuttaa turhia ongelmia, koska samaan aikaan pitäisi kyetä yhteistyössä uudistamaan koko järjestelmää. On kaikkien yhteinen etu, että Kiina-ilmiön vaikutukset pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pieninä. Suuret rakenteelliset uudistukset pitää kyetä tekemään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja miksei myös valtion kanssa. Eri asia on, jos suuria muutoksia ei halutakaan tehdä, vaan kyseessä on valmistautuminen perinteiseen palkkakierrokseen.

Uudistukselle on selkeä tarve. Työnantajaleiri voisi koettaa myös positiivista strategiaa uhkakuvien sijaan. TT:n keskiviikkona julkistaman työllisyysohjelman sisältö ei ole uusi. Samantapaisia vaatimuksia on kuultu työnantajaleiriltä aikaisempien tuloneuvotteluiden yhteydessä. Työntekijöiltä odotetaan joustoja ja valtiovallalta veroalennuksia sekä helpotuksia työnantajien maksuihin. Vanhoista eväistä on vaikea rakentaa merkittävää rakenneuudistusta. Kepin lisäksi pitäisi löytyä myös porkkanaa, ja joustoja pitää löytyä muualtakin kuin palkoista ja työvoimasta.

Jos työntekijöiltä odotetaan palkkojen joustoa alaspäin, vastavuoroisesti pitäisi tarjota mahdollisuus, että palkat voisivat joustaa myös sovittua enemmän ylöspäin eli hyvästä tuloksesta voisi myös palkita. Palkkajoustojen vastapainoksi voisi luvata esimerkiksi työpaikkojen säilymistä.

Tulevan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johdon pitää ottaa aloite työmarkkinoiden toiminnan uudistamisessa. Välttämättömän rakenneuudistuksen eteenpäin viemisessä pitää ottaa positiivinen asenne huolimatta siitä, että asiat ovat monimutkaisia ja vaikeita.

Positiivisuutta, avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta tarvitaan myös ammattiyhdistysliikkeeltä. Poteroista pitää kyetä nousemaan muutenkin kuin vain hyökkäykseen.

Tuoreimmat osastosta