2004010167 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Uusissa laatustandardeissa korostuu kestävä kilpailukyky

Julkaistu: 15.1.2004 16:42

Eurooppalaisen laatujohtamisen päivitetyssä EFQM 2004 -mallissa korostuvat aiempaa enemmän yhteiskunnallinen vastuu, kestävä kilpailukyky, hallintotapa ja eettiset periaatteet, markkinointi, muutoksen hallinta sekä joustavuus ja reagointiherkkyys.

– Erityisesti siinä korostuu, että yritykselle ei riitä tehdä asiaansa paremmin kuin se nyt tekee, vaan että sen on myös innovoitava uusia toimintamalleja, kertoo eurooppalaista kattojärjestöä Suomessa edustavan Laatukeskuksen toimitusjohtaja Risto Lintula.

Hän luonnehtii muutoksia olemassa olevan kriteeristön kasvojenkohotukseksi verrattuna vuonna 1999 tehtyyn raskaampaan uudistukseen.

Jatkossa pienempiä tarkistuksia, käytännössä yleensä arviointikohtien täydennyksiä, on sovittu tehtävän joka toinen vuosi. Suurempia linjoja katsotaan neljän vuoden välein.

EFQM-mallia käyttää laatujohtamisensa työkaluna noin 3 500 suomalaista yritystä ja organisaatiota. Euroopassa käyttäjiä arvioidaan olevan noin 25 000.

Voimakkaimmin mallin suosio kasvoi Lintulan mukaan 1990-luvun loppuvuosina eli nousukauden loppuvaiheessa. Nykyisessä pitkään jatkuneessa taantumassa aihepiiri on jäänyt taas vähemmälle huomiolle.

– Toivottavasti suhdanteen noustessa ymmärretään taas laaja-alaisemman katsannon merkitys. Nyt tilanne on vähän kuin opetettaisiin lukemaan vain tiettyinä vuosina syntyneitä lapsia ja jätettäisiin muut väliin.

Nykyisen yhden mallin sijasta EFQM-malleja voi Lintulan mielestä olla tulevaisuudessa kaksikin, sillä työkaluja tarvitaan sekä nykyisen toiminnan parantamiseen että tulevaisuuden strategioiden luotaamiseen.

Mallin käytössä yksi yleisimmistä virheistä on Lintulan mukaan se, että laatujohtaminen delegoidaan toimitusjohtajalta irralliselle työryhmälle.

– Bisneksen kehittäminen ei ole delegoitavissa, eivätkä paperit riitä yhteisen näkemyksen luomiseen, hän huomauttaa.

EFQM on lyhenne sanoista European Foundation for Quality Management.

Tuoreimmat osastosta