200304095 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Onneksi järki viime tingassa löytyi

Julkaistu: 15.12.2003 20:22

Suomen turvallisuusratkaisu saatiin aivan kalkkiviivoilla realistiselle pohjalle, kun pääministeri Matti Vanhanen äkisti muutti kantaansa. Suomi suostui liittymään EU:n keskinäisiin turvatakuisiin sen sijaan että olisi jäänyt vain pyydettäessä mahdollisesti saatavan avun varaan.

Käännöksen perimmäiset syyt jäänevät hämärän peittoon ainakin Vanhasen muistelmien ilmestymiseen asti.

Pääministerin täyskäännös lopetti Suomen ajautumisen EU:n poliittisen ytimen ulkolaidalta ulkolaidan ytimeen.

Siellä Suomi olisi ollut EU:n turvallisuuskysymyksissä samassa asemassa kuin mihin Ruotsi on talouskysymyksissä jo vetäytynyt. Euroopan talouslinjauksissa, EKP:n johdossa tai Ecofin-neuvostossa Ruotsin edustajaa kuunnellaan vain silloin, kun hän kysyy tuleeko kahviin kermaa tai sokeria.

Vanhasen-Tuomiojan-linjalla Suomen turvallisuuspolitiikka olisi jättäytynyt virran vietäväksi, ainoana lohtunaan liittoutumattomuus.

Turvallisuusratkaisun löytyminen antaa toivoa siitä, että Suomi kykenee tarvittaessa järkeviinkin ratkaisuihin, vaikka hallituksen linjaukset valmisteltaisiinkin yhtä poukkoillen kuin turvallisuuskysymyksessä.

Järki saattaa vielä voittaa myös verotuksessa, jonka pitäisi muodostaa selkeä jatkumo ilman jyrkkiä muutoksia esimerkiksi yrityksen liikevaihdon kasvaessa.

Jokainen verotuksen epäjatkumo, kuten esimerkiksi osinkojen verovapauden yläraja, aiheuttaa ympärilleen kaoottisia vaikutuksia ja epälineaarisia muutoksia yritysten investointilaskelmiin ja työllistämisbudjetteihin. Hallituksen tuore ehdotus pääoma- ja yritysverotuksen muutoksista tietääkin runsaasti lisää töitä ainakin verosuunnittelijoille ja budjetoijille ja jarruttaa esimerkiksi työllistämispäätöksiä, mikäli sitä ei tajuta peruuttaa.

Realismia, rohkeutta ja kykyä järkiratkaisuihin kaivattaisiin myös iskulausein hallituille työmarkkinoille. Ay-liike näytti viime perjantaina kuinka paljon se arvostaa voimassaolevia tulosopimuksia ja työrauhavelvoitteita. Toimintapäivä palaa varmasti vainoamaan ensi syksyn tuloneuvotteluja. Jos jostain löytyisi joku, joka taivuttaisi ammattiyhdistykset hyväksymään sen, että yritysten palkanmaksukyky vaihtelee sekä toimialoittain että suhdanteiden mukana ja että työllisyyden turvaamiseksi palkat pitäisi siksi sopia yrityskohtaisesti, olisi Suomen työllisyysongelmaankin ehkä mahdollista saada parannusta.

Turvallisuusratkaisu osoittaa, että pääministeri Vanhanen pystyy tarvittaessa päättämään vaikeitakin asioita. Jos työmarkkinoita koskevia ohjeita ei kuitenkaan ajoissa löydy, joutunevat työttömät odottamaan seuraavan pääministerin, Eero Heinäluoman johtopäätöksiä.

Tuoreimmat osastosta