Etlan arvio - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

USA:n talouskasvu kohenee, Suomen suhdannehuippu 2005

Julkaistu: 4.12.2003 17:28

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla korottaa arvionsa Yhdysvaltain talouskasvusta 2.9 prosenttiin tälle vuodelle ja 3.7 prosenttiin ensi vuodelle.Myös Suomen talouskasvu nopeutuu. suhdannehuippu ajoittuu vuoteen 2005.

Etlan mukaan kasvua tukevat työllisyyden vähittäinen paraneminen, kotitalouksien verohelpotukset, investointien käynnistyminen sekä se, että yritykset täydentävät niukkoja varastojaan.

Pidemmällä tähtäimellä syvä vaihtotaseen vaje – merkki yksityisen ja julkisen sektorin velkaantumisesta - on vakava ongelma. Sen ripeä supistuminen, esimerkiksi dollarin nopean lisäheikkenemisen seurauksena, hidastaisi maailman talouskasvua.

Vahva euro jarruttaa

Euroalueen kasvu pysyy toistaiseksi kotimaisen kysynnän varassa. Vientikysyntää piristää teollisuustuotannon vauhdittuminen Yhdysvalloissa,mutta sitä jarruttaa euron vahvistuminen.

Yksityistä kulutusta tukevat matala reaalikorko ja useiden maiden verohelpotukset. Investoinnit kasvavat hitaasti. Talouskasvun odotetaan kiihtyvän ensi vuonna runsaaseen 1.5 prosenttiin ja vuonna 2005 noin kahteen prosenttiin.

Pidemmällä aikavälillä väestön ikääntyminen pitää euroalueen kasvun parin prosentin tuntumassa. Inflaatio pysyy vaimeana ja markkinakorot matalina.

EKP:n odotetaan nostavan ohjauskorkoaan vasta syksyllä 2004. Saksan ja Ranskan selviäminen ilman rangaistuksia liian suurista budjettivajeistaan koettelee EU:n finanssipolitiikan uskottavuutta.

Euron kurssin oletetaan olevan keskimäärin 1.20 dollaria ensi vuonna ja 1.23 dollaria vuonna 2005.