200301452 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomen Yrittäjät helpottaisipienimpien yhtiöiden verotusta

Julkaistu: 26.11.2003 19:17

Suomen Yrittäjät vaatii korjauksia kuuteen kohtaan yritys- ja pääomaverouudistuksessa. Järjestön edustajat luovuttivat vaatimuslistan pääministeri Matti Vanhaselle (kesk.) eilen.

Yrittäjien toimitusjohtajan Jussi Järventauksen mukaan pääministerin tapaamisesta jäi sellainen kuva, että joitain yrittäjille tärkeitä verokirjauksia voidaan jatkossa vielä täsmentää. Kohennusta jatkovalmistelussa Järventaus kaipaisi pienituloisten, vähän nettovarallisuutta omaavien yhtiöiden verotukseen. Tämä esitys sai myös jonkin verran vastakaikua Vanhaselta.

– On mahdollista, että pienituloisten yrittäjien verotukseen tehdään jatkovalmistelussa hyviä, tarkentavia kirjauksia, Järventaus muotoili tapaamisen jälkeen.

Hallituksen poliittisesti päättämiin verouudistuksen ydinkohtiin muutoksia tuskin tulee. Vanhasen viesti oli se, että poliittisesti sovituilta osin veropakettia ei avata. Suomen Yrittäjät esitti muun muassa niin sanotusta kateusverosta eli 90 000 euron osinkojen verovapaasta katosta luopumisesta.

Vähän tienaavien firmojen asema heikkenee

Suomen Yrittäjät on nyt huolissaan kaikista pienimpien eli vain muutamia ihmisiä työllistävien osakeyhtiöiden verotuksen kiristymisestä. Kyse on yhtiöistä, jotka nykyisin maksavat osingoistaan pääosin ansiotuloveroa. Verohallinnon maksuunpanotilaston mukaan ansiotulo-osinkoja sai vuonna 2001 noin 42 000 verovelvollista. Pelkkiä ansiotulo-osinkoja maksaa Suomen Yrittäjien arvion mukaan 5 000 yritystä.

Käytännössä verouudistus hyödyttää Suomen Yrittäjien laskelmien mukaan pienten yhtiöiden osingonsaajaa vasta, kun yhtiön tulot ovat 25 000–30 000 euroa vuodessa ja nettovaroja vähintään 300 000 euroa.

Veromuutos kirpaisisi erityisesti niitä matalien tulojen yhtiöitä, joilla ei ole nettovarallisuutta. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä turvaa tällaisille yrityksille pienistä osingoista selvästi 29 prosentin verokantaa pienemmän kokonaisverorasituksen.

Hallituksen lähtökohtana on ollut se, että tällaisissa yhtiöissä omistajien tulisi maksaa osinkojen sijasta palkkaa, koska se on kannattavampaa kuin osinkojen maksaminen. Palkka on yritykselle vähennyskelpoinen.

Yrittäjien mielestä tämä ei aina ole mahdollista. Se edellyttää muun muassa työpanosta, pelkkä omistus ei riitä. Lisäksi palkkoihin liittyy sivukuluja.

Tuoreimmat osastosta