20030719 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomi-yhtiöt ja Pohjola ulkoistavatrahastojen hallinnoinnin

Julkaistu: 24.11.2003 19:54

Suomi-yhtiöt ja Pohjola siirtävät pääomasijoitusrahastojensa hallinnoinnin Proventure Oy:lle. Proventure ottaa rahastot hoitaakseen ensi vuoden alusta, ja samalla Pohjolan pääomarahastosijoittamiseen erikoistunut yksikkö lakkautetaan.

Tehty järjestely on vakuutusalalla ensimmäinen laatuaan. Suomi-yhtiöiden ja Pohjolan mukaan pääomasijoitusrahastojen hoidon keskittämisellä siihen erikoistuneelle yhtiölle tavoitellaan lisää tehokkuutta ja tuottoja.

Sopimus koskee noin kuudensadan miljoonan euron sijoitussitoumuksia, joista Pohjolan osuus on noin kaksisataa miljoonaa ja Suomi-yhtiöiden neljäsataa miljoonaa euroa. Suomi-yhtiöiden tarkoituksena on seuraavien kahden vuoden aikana kasvattaa osuuttaan noin 200 miljoonalla eurolla.

Proventure-ryhmä tuottaa hallinnointipalveluja institutionaalisille sijoittajille pääomasijoitustoimialalla. Ennestään sen hallinnoitavana on kaksi eurooppalaista rahastojen rahastoa, joiden sijoitussitoumusten yhteismäärä on noin 200 miljoonaa euroa.

Nyt tehdyn sopimuksen myötä summa nousee noin yhteen miljardiin euroon.

Tuoreimmat osastosta