200306425 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Verouudistuksesta pitääkeskustella avoimesti

Julkaistu: 20.11.2003 16:46

Hallituksen esitys yhteisö- ja pääomaverotuksen uudistamisesta on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton. Uudistuksen kovimpien arvostelijoiden mielestä kysymyksessä on hyökkäys yrittäjiä kohtaan. Samaan aikaan kun Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus toteaa, että uudistus keventää suurimman osan yritysten verotusta, osa yrittäjistä pitää hallituksen esitystä tyrmäysiskuna pienyrittäjille. Moitteita on tullut monilta elinkeinoelämän järjestöiltä.

Verouudistusesitystä on moitittu myös siitä, että se rankaisee kasvuyrityksiä. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (Vatt) tutkimusprofessorin Jaakko Kianderin mielestä yritysverouudistus parantaa yritysten kasvun kannustimia. Yrityksen maksamien verojen veroprosentti laskee kolme prosenttiyksikköä. Kianderin mukaan osinkoverotuksen kiristyminen suosii sitä, että rahaa jätetään yritykseen ja sen kehittämiseen. Kianderin mielestä uudistus on onnistunut ja Suomi on sen jälkeen euroalueen kilpailukykyisin maa verotuksen suhteen. (Taloussanomat 15.11.2003)

Osa yrittäjistä moittii myös vapaaehtoisten eläkemaksujen verokohtelun muuttumista sekä kateusveroksi ristittyä listaamattomille yrityksille säädettyä verovapaiden osinkojen 90 000 euron ylärajaa. Valtiovarainministeriön ylijohtajan Lasse Arvelan mukaan eläkesäästämisen siirtäminen ansiotuloverotuksen piiristä pääomaverotuksen piiriin on vakuutuksenottajalle edullinen ja selvästi nykyistä tasapuolisempi järjestelmä. Arvela tyrmäsi Taloussanomissa eilen olleessa haastattelussa myös yrittäjien kritiikin veroylijäämien poistamisesta. Hänen mielestään veroylijäämille ei ole käyttöä uudistuksen jälkeen. Hän myös muistuttaa, ettei uudistuksessa ole taannehtivia elementtejä.

Verotus ja varsinkin siihen tehtävät muutokset herättävät voimakkaita tunteita. Keskustelu on tällä kertaa ollut poikkeuksellisen voimakasta. Uudistuksesta ja sen sisällöstä pitääkin keskustella, koska käsitykset uudistuksen sisällöstä ovat tässä vaiheessa harvinaisen kaukana toisistaan. Puhumattakaan siitä, että uudistuksen vaikutuksista vallitsee täydellinen erimielisyys.

Avoimen keskustelun tarvetta lisää myös se, että hallituksen viime viikolla julkistama esitys on vasta peruslinjaus siitä, mihin suuntaa yhteisö- ja pääomaverotusta on tarkoitus muuttaa. Uudistuksen todellinen sisältö selviää vasta ensi keväänä, kun varsinaiset uudistusta koskevat lakiesitykset valmistuvat ja ne annetaan eduskunnalle.

Hallituksella ei ole varaa oman uskottavuutensa säilyttämiseksi muuttaa viime viikolla julkistamia linjauksiaan. Siitä huolimatta hallituksen pitää kokonaisuudessa olla tarkkana, ettei lakien valmisteluvaiheessa tapahdu mitään yllätyksiä. Verolakien pitää olla niin selkeitä, että kaikilla osapuolilla on samansuuntainen käsitys niiden sisällöstä.

Tuoreimmat osastosta