Työllisyys ennallaan - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Ict-palvelujen näkymät vähän plussan puolella

Julkaistu: 13.11.2003 14:16

Tietojenkäsittelyalan luottamus lähiajan suhdannekehitykseen heikkeni lokakuussa hieman. Alan luottamusindikaattorin saldoluku jäi nollan alapuolelle, mutta myynti- ja tilausodotukset sekä suhdannenäkymät pysyivät varovaisen myönteisinä, kerrottiin Tietoalojen liitosta torstaina.

Odotukset henkilökunnan määrän kehityksestä viittaavat indikaattorin mukaan siihen, että alan työllisyystilanne säilyy lähikuukausina ennallaan.

Tietojenkäsittelypalveluyritysten näkymät palasivat muutaman kuukauden selvän kohoamisen jälkeen maltillisemmiksi. Toteutunutta myyntiä ja tilauksia kuvaavat indikaattorit olivat lokakuussa edelliskuukausia matalammalla tasolla.

Tämän hetken suhdannetilanteen yritykset näkivät viime kuukausien tapaan varsin heikkona. Myös henkilöstön määrän toteutunut kehitys on edelleen jäänyt ennakoitua heikommaksi lomautusten ja irtisanomisien myötä.

Hienoista pudotusta odotuksissa

Odotukset kysynnän paranemisesta heikkenivät jonkin verran lokakuussa, mutta sekä myynnin että tilausten kehitystä kuvaavat saldoluvut säilyivät positiivisina. Odotusten varovaisuutta kuvaa kuitenkin se, että selvä enemmistö yrityksistä arvioi myynnin ja tilausten määrän pysyvän lähikuukausina ennallaan.

Henkilöstön määrän ei uskota seuraavan kolmen kuukauden aikana muuttuvan, joten tilanne on samankaltainen kuin syyskuussa. Tämä viitannee siihen, että työllisyystilanne toimialalla olisi vakiintumassa eikä merkittäviä työvoiman vähennyksiä enää olisi odotettavissa. Suurin osa alan yrityksistä odottaa myös myyntihintojen pysyvän lähikuukausina ennallaan.

Tuoreimmat osastosta