200306310 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yrittäjyydessä on tulevaisuus

Julkaistu: 11.11.2003 15:13

Suomen tulevaisuus on yhä selvemmin riippuvainen yrittäjyydestä ja uusista menestyvistä yrittäjistä. Globalisoituvassa taloudessa suomalaistenkin suuryritysten täytyy siirtää jatkossa yhä enemmän toimintansa painopistettä sinne, missä markkinat ja asiakkaat ovat. Mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sitä merkittävämpi osa yrityksen panostuksista tehdään ulkomaille. Suomen kehityksen vetovastuu on jatkossa yhä enemmän pienempien ja keskisuurten yrittäjien harteilla.

Ernst & Youngin järjestämässä kansainvälisen kasvuyrityskilpailun Suomen osakilpailussa maanantai-iltana voitto tuli Keskisen kyläkaupan omistajalle Vesa Keskiselle. Keskinen on hyvä esimerkki siitä, että menestyvä yritysidea voi olla hyvinkin omaperäinen. Keskisen riippumattoman kauppaliikkeen kasvu maan toiseksi suurimmaksi kaupaksi on kulkenut täysin yleistä kehityssuuntaa vastaan. Muualla kaupassa keskittyminen ja virtaviivaistuminen on ollut trendinä jo pitkään. Keskinen on samaan aikaan kulkenut menestyksellisesti täysin omia teitään.

Monet muutkin menestyneet yritykset ovat kulkeneen omia polkujaan. Samassa kilpailussa hyvin menestynyt Sievin Jalkine tekee itse suomalaisella työllä kenkiä tilanteessa, jossa vaatetus- ja jalkineteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuudet Suomessa on korkeiden kustannusten vuoksi nähty kovin synkkinä.

Suurten yritysten kansainvälistyminen on näkynyt vahvasti myös siinä, että nämä yritykset ovat keskittyneet ydinosaamiseensa. Tämä on merkinnyt monien yritysten toimintojen siirtymistä alihankkijoille ja palveluyrityksille. Tämä kehitys on puolestaan luonut kasvualustaa uusille pkt-yrityksille.

Yrittämisen kannalta Suomessa moni osatekijä alkaa vähitellen olla kohtuullisen hyvässä kunnossa. Meillä on pääomia ja osaavaa työvoimaa saatavilla. Palkkataso on työvoiman osaamiseen ja yhteiskunnan infrastruktuuriin nähden kohtuullisella tasolla. Pullonkaulaksi onkin muodostunut suomalaisen yhteiskunnan asenneilmasto.

Suomalaisnuoret suhtautuvat edelleen epäillen yrittäjyyteen. Yrittämisen epävarmuus ja riskit ovat mielikuvissa päällimmäisenä eikä yrittäjänä menestymisen mahdollisuudet. Asenteet muuttuvat hitaasti, mutta muutosta on tuettava kaikin keinoin. Yrittämisen houkuttelevuuden lisäämisessä tärkeintä onkin korostaa yrittämisen mahdollisuuksia ja menestystarinoita. Riskeihin liittyviä urbaaneja kauhukertomuksia Suomessa on tarpeeksi.

Lainsäätäjän tulisi kyetä turvaaman yrittäjän asema myös epäonnistumisen jälkeen. Yrittäjä joutuu lähes aina panemaan likoon oma ja koko perheensä omaisuus yritystä kehitettäessä. Suomalaisella yrittäjällä tulisi amerikkalaiseen tapaan olla mahdollisuus aloittaa yritystoiminta uudelleen myös epäonnistumisen jälkeen. Nyky-Suomessa tämä on liian harvoin mahdollista.

Tuoreimmat osastosta