200308083 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yhteisö- ja pääomaverostaon tulossa sekava

Julkaistu: 10.11.2003 15:33

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) on luvannut, että hallitus tekee päätöksiä yhteisö- ja pääomaverouudistuksesta kuluvan kuun aikana. Hallitukselle tulee kiire, koska alustavia neuvotteluja uudistuksen sisällöstä on käyty vasta hallituksen keskeisten ministereiden kesken.

Verouudistuksesta on odotettavissa ensimmäistä todellista koetinkiveä hallitusyhteistyölle. Julkisuudessa ministerit ovat tähän saakka varoneet kertomasta mitään tiukkoja rajoja esimerkiksi yhteisöveroprosentiksi. Nyt näyttää siltä, ettei hallituspuolueille synny suurta riitaa yhteisöveron alentamisesta. Valtiovarainministeri Antti Kalliomäen (sd.) mukaan yhteisöveroon tarvitaan merkittävä alennus. Hän sanoi viime viikolla, että jos alennus jää liian pieneksi, valtion verotulot laskevat eikä yritystoiminta piristy toivotulla tavalla.

Hallitusohjelman mukaan pienten ja keskisuurten yritysten verotus ei kiristy. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) on useaan otteeseen muistuttanut hallitusohjelman lupauksesta. Pekkarisen vakuuttelut eivät ole vakuuttaneet kaikkia. Suomen Yrittäjien tekemien laskelmien mukaan näyttäisi siltä, että kaavailtu uudistus kiristää pahimmillaan verotusta jopa joka toisessa Suomen yrityksessä. Kauppalehden haastattelussa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus muistuttaa, että uudistuksen tuotto saattaa jäädä valtiolle pieneksi, mutta vahingot yrittäjäkentässä voivat olla suuret.

Yhteisöveroprosentista sopiminen on uudistuksen yksinkertaisin osa. Harjoitus muuttuu kertaluokkaa vaativammaksi, sitten kun hallituksessa pitää sopia listaamattomien yritysten verotuksesta. Ongelmaton ei myöskään ole ajatus yhteisöveroprosentin ja pääomatuloveroprosentin eriyttämisestä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Sdp:ssä oltaisiin valmiita laskemaan yhteisövero 26 prosenttiin, mutta pääomatulovero säilytettäisiin 29 prosentissa.

Tuleva verouudistus on saanut myös Kuntaliiton liikkeelle. Kuntaliitto arvostelee muun muassa sisäministeriössä valmisteltua mallia, jossa yhteisöveron tuotto menisi kokonaan valtiolle. Kuntien menetykset korvattaisiin lisäämällä kuntien saamia valtionosuuksia. Kuntaliiton toimitusjohtajan Risto Parjanteen mielestä kuntien osuutta yhteisöveron tuotossa pitää pikemminkin nostaa yritysverouudistuksessa. Hän muistuttaa, että yhteisöveroprosenttia nostettaessa nousun vaikutus on leikattu kunnilta pois. Nyt kun veroprosenttia suunnitellaan alennettavan, se pitää korvata kunnille.

Parjanne perustelee kuntien oikeutta yhteisöveroon muun muassa kuntien itsemääräämisoikeudella. Hän pelkää valtion ohjauksen lisääntyvän sitä mukaa kuin kunnat tulevat riippuvaisemmiksi valtionosuuksista.

Verouudistuksesta on joka tapauksessa tulossa melkoisen sekava. Sekavuutta aiheuttaa jo uudistuksen lähtökohta, jossa yritykset jaetaan listattuihin ja listaamattomiin. Epäselvyyttä lisää se, kuinka paljon listaamattomista yrityksistä voidaan maksaa ”verottomia” osinkoja ja miten tämän rajan ylittävää osinkoa verotetaan.

Verouudistukseen liittyy läheisesti myös sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppojen helpottamiseksi suunnitellut verohelpotukset sekä lähinnä pienempiä yrityksiä koskeva arvonlisäveron alarajan muuttaminen liukuvaksi. Vaikka uudistukset toteutetaan erillään yhteisö- ja pääomaverouudistuksesta, ne vaikuttavat väistämättä kokonaisuuteen. Niitä voidaan käyttää ainakin laskelmissa siinä vaiheessa, kun selvitetään, miten pk-yritysten kokonaisverotuksen on Vanhasen hallituksen aikana käynyt.

Verouudistus on vasta valinkauhassa, mutta nyt näyttää siltä, että uudistuksesta on tulossa turhan monimutkainen. Monimutkainen malli takaa sen, että verotusta joudutaan tulevaisuudessa yksinkertaistamaan.

Tuoreimmat osastosta