2003010533 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

EU:n komissio parantaisi työntekijän asemaa

Julkaistu: 30.10.2003 20:21

Suomen teollisuuden mielestä direktiivin tarkistus saattaisi estää fuusiot kokonaan

Euroopan komissio suunnittelee työntekijöiden asemaa parantavia muutoksia rajat ylittäviin yritysfuusioihin. Valmisteilla olevan esityksen mukaan fuusiossa syntyvässä yhtiössä pitäisi noudattaa sen maan säädöksiä, missä turvataan paremmin henkilöstön osallistuminen yrityksen päätöksentekoon ja hallintoon.

Teollisuuden ja työnantajien TT:n Brysselin toimiston päällikkö Jukka Ahtelan mukaan elinkeinoelämä vastustaa jyrkästi komission suunnitelmia.

Ahtelan mukaan toteutuessaan esitys tarkoittaisi muun muassa sitä, että ruotsalaiset ja saksalaiset yritykset eivät olisi enää kiinnostavia fuusiokumppaneita. Saksassa ja Ruotsissa henkilöstöllä on selvästi paremmat oikeudet olla mukana yrityksen päätöksenteossa.

– Kyse on niin isosta asiasta, että se saattaisi estää fuusiot kokonaan, Ahtela sanoo.

Fuusiosäännöksiä myösyksinkertaistettaisiin

Esitys sisältyy komissiossa valmisteilla olevaan kymmenennen yhtiöoikeusdirektiivin tarkistukseen. Ahtelan mukaan tarkistukseen liittyy myös kannatettavia yhtiöoikeudellisia uudistuksia. Siinä on tarkoitus yksinkertaistaa rajat ylittävien fuusioihin liittyviä säännöksiä ja päästä yritysten tärkeänä pitämään niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen.

– Yritysten kannalta kyse on siitä, voiko näiden hyvien uudistusten hintana hyväksyä sen, että henkilöstön asemaa parannetaan komission esittämällä tavalla. Yritykset ovat kuitenkin pärjänneet nykyisilläkin säädöksillä, Ahtela sanoo.

Komissiossa halutaan parantaa henkilöstön asemaa jo sen vuoksi, että muuten direktiivin tarkistus ei luultavasti menisi läpi EU:n parlamentin käsittelyssä. Parlamentti ei hyväksyisi fuusiosäännösten yksinkertaistamista, jos samanaikaisesti henkilöstön asemaa ei parannettaisi.

Edessä pitkäkäsittely

Jos komission esitys menisi läpi, käytännössä fuusioissa otettaisiin käyttöön samanlaiset säädökset kuin eurooppayhtiöitä koskevat jo nyt. Eurooppayhtiöitä koskevan lainsäädännön luomiseen meni 30 vuotta ja into niiden perustamiseen on ollut vähäinen. Nordea on yksi harvoista eurooppalaisista yhtiöistä, joka aikoo muuttua eurooppayhtiöksi.

Ahtela uskoo, että rajat ylittävien fuusioiden vaikeuttaminen ei myöskään mene nopeasti läpi, vaikka komissio suunnittelee antavansa esityksensä jo marraskuun aikana.

Ruotsin ja Saksan teollisuus vastustaa komission suunnitelmia kaikista eniten, koska se heikentäisi maiden yritysten kiinnostavuutta fuusiokumppaneina. Saksassa yritykset ovat pitkään vaatineet pikemminkin sitä, että Saksan henkilöstön laajoja vaikutusmahdollisuuksia kavennettaisiin kansallisin päätöksin.

Henkilöstön aseman parantaminen on esillä myös EU:n yritysvaltauksia koskevan direktiivissä. Siinä yrityksille kaavaillaan velvollisuutta konsultoida työntekijöitä yritysostojen yhteydessä. Direktiiviesitys on parhaillaan EU:n parlamentin käsittelyssä.

Tuoreimmat osastosta