200304280 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Finergy hämää

Julkaistu: 29.10.2003 15:23

On eri asia sanoa "kannatan ydinvoimaa" kuin sanoa "kannatan ydinvoimaa ilmastonmuutoksen torjuntakeinona". Tätä ei Energia-alan keskusliitto Finergy ymmärrä.

Muutama viikko sitten Finergy julisti, että ydinvoiman kannatus meillä Suomessa, EU:n tulevassa ydinjätemaakunnassa, on vahvassa kasvussa. Tulos saatiin mielipidetiedustelulla, jossa vastaajilta kysyttiin "hyväksyttekö ydinvoiman ilmastomuutoksen torjuntakeinona?"

Kysymykseen "hyväksyttekö ydinvoiman?" on siis liitetty myönteistä vastausta vahvasti tukeva väite "ydinvoima on tehokas ja järkevä keino torjua ilmastonmuutosta". Esitetty kysymys on siten sekä johdatteleva että harhauttava.

Ydinvoiman lisärakentamista perustellaan aivan yleisesti ainoana vakavasti otettavana vaihtoehtona fossiilisten polttoaineiden käytölle ja sen lisäämiselle.

Tässä tilanteessa vastaaja luonnollisesti puntaroi "kannatanko mieluummin ydinvoimaa kuin kivihiiltä, öljyä ja maakaasua?" Tuiki harva vastaa "ei" – niin typerää massiivinen panostaminen fossiilisiin polttoaineisiin nykytilanteessa olisi.

Vastaukset olisivat toisenlaisia, jos kyselyssä edes vihjattaisiin sellaisiin ilmastonmuutoksen torjuntakeinoihin kuin maltillisempi talouspolitiikka, asteittainen siirtyminen kohti vähemmän energiavaltaista teollisuutta, kotimaiseen ja uusiutuvaan energiaan panostaminen, kotien sähkölämmityksen korvaaminen muilla lämmitysmuodoilla sekä muut sähköä säästävät ratkaisut.

Finergy saa vaikka väittää mustaa valkoiseksi kunhan vain maksaa tutkimuksensa omasta pussistaan. Se sen sijaan että Finergyn valeet julkaistaan kritiikittä, joka ainoassa uutismediassa, ei ole journalismia vaan propagandaa.

Timo Vuorio

Jyväskylä

Tuoreimmat osastosta