20030934 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Dollari rasittaa metsäosakkeita

Julkaistu: 27.10.2003 19:04

Metsäteollisuuden yhtiöiden kurssikehitys on ollut 12 viime kuukauden aikana yllättävänä laimeaa. Odotettu maailmantalouden kääntyminen kasvu-uralle ei vielä näy kovin selvästi metsäteollisuusyritysten kursseissa. Sijoittajat eivät siis usko alan suomalaisyhtiöiden tulosten ponkaisevan kovin voimakkaaseen nousuun lähiaikoina.

UPM-Kymmenen ja Stora Enson osakekurssit ovat toki nousseet selvästi huhtikuun alun pohjalukemista. Kun kurssikehitystä verrataan 12 kuukauden takaiseen hetkeen, metsäosakkeet ovat vasta palanneet tarkastelujakson alun tasolle. UPM-Kymmenen osake on 12 kuukauden aikana laskenut kahdeksan prosenttia, Stora Enson kurssi taas on noussut vaivaiset kaksi prosenttia.

Kumpikin metsäjättiläinen julkisti tuloksensa viime viikolla. Tulokset olivat odotetun suuruisia, mutta arviot tulevaisuuden näkymistä olivat varovaisia.

UPM-Kymmenen toimitusjohtajan Juha Niemelän mukaan paperin kokonaiskysyntä kasvaa hitaasti, mutta markkinoiden ei odoteta olennaisesti elpyvän loppuvuoden aikana. Stora Enson toimitusjohtajan Esa Härmälän mukaan Pohjois-Amerikan talouden piristyminen näyttää ilmeiseltä, joskin kehityksen tahti on hidas ja metsäteollisuustuotteiden osalta melko epätasainen. Euroopassa Härmälä sen sijaan ei nähnyt juuri merkkejä kysynnän piristymisestä.

Talouden elpymisen uskotaan käynnistyneen ensimmäisenä Pohjois-Amerikassa. Suhdanneherkkänä tuotteena myös paperin kysynnän pitäisi elpyä siellä ennen Eurooppaa.

Yhdysvaltalaisten paperinvalmistajien kurssit ovatkin kehittyneet selvästi eurooppalaisia paremmin. S&P 500 Paper Products -indeksi kuvaa suurimpien yhdysvaltalaisten paperinvalmistajien kurssikehitystä. Dollareissa mitattuna indeksin arvo on noussut 12 kuukaudessa 21 prosenttia. Euroissa laskettuna indeksin tuotto jää lähelle nollaa, sillä tänä vuonna dollari on heikentynyt suhteessa euroon.

Eurooppalaisten metsäteollisuusyritysten kehitystä mittaa Stoxx Forest Products & Paper -indeksi. Euroissa laskettuna indeksin 12 kuukauden tuotto jää reiluun yhteen prosenttiin.

Dollarin heikentyminen on UPM-Kymmenelle ja Stora Ensolle huono asia. Yhtiöiden hintakilpailukyky on heikentynyt Pohjois-Amerikan markkinoilla, missä paperin kysynnän pitäisi ensimmäisenä herätä. Dollarin kurssin vaikutusta lisää vielä se, että useimmat Aasian maat ovat sitoneet valuuttansa dollariin. Vahva euro haittaa paperin myyntiä tällekin kasvavalle markkina-alueelle.

Stora Enson osavuosikatsauksessa valiteltiin lisäksi aasialaisten ja eurooppalaisten kilpailijoiden myyvän halvalla paperia Pohjois-Amerikkaan, mikä heikentää entisestään paperien hintakehitystä.

Stora Enso hankki sillanpääaseman Yhdysvaltain markkinoille ostamalla Consolidated Papersin. Yhdysvaltain yksikölle dollarin heikkenemisellä ei ole sinänsä vaikutusta, mutta kun yhtiön tulos kotiutetaan Eurooppaan euroina, laskee euroissa laskettu tulos.

Sijoittajat ovat hinnoitelleet dollarin heikentymisen tuoman kilpailuedun yhdysvaltalaisiin paperinvalmistajien osakkeisiin. Mikäli dollarin kurssi edelleen heikkenee suhteessa euroon, voivat eurooppalaisten ja jenkkiyhtiöiden kurssit edelleen liikkua eri suuntiin. Todennäköisesti suomalaisten metsäyhtiöiden kurssit lähtevät lentoon vasta, kun paperin kysyntä Euroopassa kääntyy selvään kasvuun.

Tuoreimmat osastosta