20030164 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Aasia-salkkuja hoidetaan harvoin Suomessa

Julkaistu: 24.10.2003 13:36

Vanhan hokeman mukaan sijoittajan täytyy läpikotaisin tuntea sijoituskohteensa, jotta välttyisi ikäviltä yllätyksiltä. Aasian markkinoille sijoittavan rahaston hoitaminen Suomesta saakka on varsin vaativa tehtävä. Kielimuuri, kulttuurierot ja maantieteellinen välimatka pistävät suomalaisen salkunhoitajan varmasti lujille.

Useimmat Suomessa myytävät Aasian-rahastot ovatkin antaneet varsinaisen salkunhoidon paikan päällä toimivien varainhoitoyhtiöiden huoleksi.

Viiden vuoden tuottovertailun kärkeen ovat päässeet Alfred Bergin rahastot. Kaikkien niiden salkunhoitajana toimii ABN Amro Asset Management, joka on Alfred Bergin tavoin osa maailman suurimpiin kuuluvaa pankkikonsernia ABN Amroa.

Tällä hetkellä nämä rahastot näyttävät pärjänneen selvästi vertailuindeksejä paremmin. Suomessa myytävillä Aasiaan sijoittavilla rahastoilla vain on niin lyhyt historia, että niiden paneminen järjestykseen tuoton perusteella on hieman ongelmallista.

OP-rahastoyhtiö ja Tapiola ovat ratkaisseet salkunhoidon haasteet rahastojen rahastoilla, jotka voivat sijoittaa varansa toisten rahastojen osuuksiin suorien arvopaperisijoitusten sijasta.

Rahastojen rahaston ongelma on se, että osuudenomistaja ei aina tarkkaan tiedä perittyjen palkkioiden suuruutta. Hoitopalkkiot vaikuttavat ensisilmäyksellä pieniltä, mutta kun päälle lisätään kohderahastojen palkkiot, nousevat hoitopalkkiot selvästi.

Idean toimivuuden käytännössä voi todeta vasta sitten, kun rahastoilla on useamman vuoden tuottohistoria. Mikäli kohderahastojen valinnassa on onnistuttu, saattavat rahastojen rahastot tuoda hyvinä tuottoina takaisin sen minkä ovat palkkioina perineet.

Kehittyvillä markkinoilla aktiivinen salkunhoito näyttää tuottaneen sijoittajille lisäarvoa.

Tehokkaasti toimivilla länsimarkkinoilla passiivinen indeksisijoittaminen on noussut suosituksi sijoitustyyliksi. Indeksisijoittaja sijoittaa varansa orjallisesti vertailuindeksin mukaan, jolloin hän tyytyy markkinoiden keskimääräiseen tuottoon. Tällaisen sijoitustyylin aiheuttamat kulut ovat pienet.

Kehittyvillä markkinoilla osakemarkkinat eivät vielä toimi yhtä tehokkaasti kuin länsimaissa. Sijoittaja voi siis helpommin löytää ahkerasti yrityksiä tutkimalla ”väärin” hinnoiteltuja osakkeita.

Rahastot näyttävät päihittäneen kirkkaasti ainakin Rahastoraportin käyttämän MSCI Far East -vertailuindeksin. Vertailuindeksin 12 kuukauden tuotto jää niukasti pakkasen puolelle, kun parhaat rahastot ovat samaan aikaan tuottaneet yli 20 prosenttia.

Hyvästä tuotosta huolimatta rahastojen keskimääräinen riskiä kuvaava volatiliteetti jää alhaisemmaksi kuin vertailuindeksillä.

Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä. Esimerkiksi 20 prosentin volatiliteetti tarkoittaa sitä, että rahaston tuotto pysyy kahtena vuotena kolmesta +/- 20 prosentin välillä rahaston tuotto-odotuksesta.

Kehittyvillä markkinoilla osakkeiden vaihtomäärät voivat olla pieniä, minkä vuoksi volatiliteetti voi antaa virheellisen kuvan riskistä. Vähän vaihdetun osakkeen kurssi voi olla pitkään vakaasti paikoillaan, vaikka osakkeella ei tehdä yhtään kauppaa. Volatiliteetin perusteella osake voi vaikuttaa vähäriskiseltä, mutta pienen vaihdon vuoksi jo pieni myyntiin oleva osake-erä voi romauttaa sen kurssin.

Tuoreimmat osastosta