200304936 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pankkien riskiraportointion parantunut

Julkaistu: 21.10.2003 20:20

Suomalaisten pankkienriskiselvitykset kuuluvat hyvään euroluokkaan

Euroopan suuret pankit kertovat riskeistään ja niiden hallinnasta enemmän ja paremmin kuin aikaisemmin, ilmenee rahoitusalan helsinkiläisen konsulttiyrityksen, Stradea Consultingin eilen julkistamasta vertailututkimuksesta.

Pohjoismaisista pankeista ruotsalaiset Nordea ja SEB nousevat Euroopan 10 parhaan riskiraportoijan joukkoon.

Pankkien saamat arvosanat ovat hieman parempia kuin vuosi sitten toteutetussa edellisessä riskitutkimuksessa, ja kelvottomien raporttien määrä on vähentynyt selvästi. Kiitettäviksi yltää edelleen ani harva pankki, sillä myös vaatimustaso on vuodessa kohonnut.

Taloudellisen riskipääomanmerkitys kasvaa

– Raportoinnin kehityksessä näkyy selvästi, että taloudellisen riskipääoman käsite on selvästi noussut pinnalle. Eri toimintoja ohjataan entistä useammin riski-tuotto-lukujen avulla, arvioi Stradean partneri Risto Veijola, joka itse osallistui tutkimuksen ohjaukseen.

Hänen mukaansa tutkimus osoittaa, että pankkien riskiraportoinnissa on vielä runsaasti parantamisen varaa.

– Yllättävän moni pankki tyytyy suotta keskinkertaiseen riskiraportointiin. Itse riskienhallinta voi olla kunnossa, mutta siitä ei kerrota vuosikertomuksessa riittävän laajasti tai riittävän hyvin, tiivistää Veijola.

Eniten puutteita ilmeni operatiivisia eli toiminnallisia riskejä ja niiden hallintaa koskevasta informaatiosta. Samoin taseen hallinnan riskit ja likviditeettiriskit jäävät merkitykseensä nähden monissa vuosikertomuksissa liian vähälle huomiolle.

Suomalaispankitkeskivertoa parempia

Stradea tutki 35:n eurooppalaispankin viime vuoden vuosikertomukset ja niiden sisältämän riski-informaation. Tutkimukseen valitut pankit ovat 13 Euroopan maan suurimpia pankkeja, joilta lisäksi oli saatavilla englanninkielinen vuosikertomus toukokuun alussa.

Stradean mukaan aikataulu- ja kielivaatimukset jättivät joukon Ranskan, Italian ja Espanjan suuria pankkeja pois joukosta. Tutkimuksessa arvioitiin erikseen informaatiota, joka käsittelee riskistrategiaa ja omistaja-arvoa, luottoriskiä, markkinariskiä, toiminnallista riskiä sekä tasehallinta- ja likviditeettiriskiä. Kussakin riskiluokassa arvioitiin lukuisia alakohtia, joita oli yhteensä 111 kappaletta.

Arvioitujen kohtien ja arvostelun perusta olivat erilaiset viranomaisvaatimukset, Stradean viimevuotinen tutkimus ja yhtiön käsitys parhaan käytännön tuottamasta riskiraportoinnista.

Suomesta tutkimukseen päätyivät OKO ja Sampo, Ruotsista mukana olivat Nordean ja SEB:n lisäksi Handelsbanken ja Swedbank. Konsultti Mikko Valve luonnehtii suomalaispankkeja keskivertoa paremmiksi.

Tuoreimmat osastosta