200308517 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Taloudessa näkyvissä jälleen orastavaa kasvua

Julkaistu: 15.10.2003 15:51

Merkkejä talouden laskusuunnan kääntymisestä nousuun on haettu jo monta vuotta. Kuluva syksy on jo kolmas perättäinen syksy, jolloin eri tahot ovat nähneet orastavia merkkejä talouden kääntymisestä nousuun. Merkit ovat toinen toisensa jälkeen osoittautuneet liian hentoisiksi pystyäkseen kääntämään talouden suuntaa.

Nyt näyttää jälleen paremmalta huolimatta siitä, että yrityksissä käydään yt-neuvotteluja tihenevään tahtiin. Lomautusten ja irtisanomisten taustalla on ainakin osittain talouden pitkittynyt matalasuhdanne. Yritysten kestokyky alkaa loppua ja ne joutuvat turvautumaan henkilöstövähennyksiin.

Tiistain julkistetun Suomen Yrittäjien ja valtion erityisrahoitusyhtiön Finnveran pk-yrittäjäbarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat parantuneet. Alkuvuoden barometriin verrattuna entistä useampi pk-yritys arvioi liikevaihtonsa kasvavan jonkin verran seuraavien 12 kuukauden aikana.

Suurin osa pk-barometriin vastanneista yrityksistä toimii kaupassa ja palvelualoilla. Ne ovat selviytyneet heikosta talouskasvusta huolimatta tähän saakka hyvin, koska kotimainen kysyntä on jatkunut koko ajan suhteellisen vahvana. Tästä syystä on erityisen myönteistä, että selvimmin odotukset ovat parantuneet myös vientiä suoraan tai välillisesti harjoittavissa pk-yrityksissä. Finnveran toimitusjohtaja Markku Mäkisen mielestä on hyvä, että merkkejä paremmasta on näkyvissä, koska yritysten taseet eivät enää kovin pitkään kestä hidasta kasvua.

Talouskasvun merkit ovat edelleen heiveröiset, mutta ne saavat tukea myös ulkomailta. Esimerkiksi Euroopan talousveturin Saksan tehdasteollisuuden saamat tilaukset lisääntyivät yllättäen elokuussa. Saksan valtiovarainministeri Hans Eichel totesi EU:n valtiovarainministereiden kokouksessa viime viikolla, että koko Euroopan kasvunäkymät ovat parantuneet merkittävästi. Samaa mieltä oli myös Euroopan komission talouskomissaari Pedro Solbes. Hän uskoo, että euroalueella suhdannepohja on ohitettu ja talouden elpymisestä on yhä enemmän merkkejä. Myös Yhdysvalloissa ja Japanissa talouskasvu on ollut ennakoitua nopeampaa.

Talouskasvun viriämisen puolesta puhuu myös pörssikurssien nousu. Perinteisten talousoppien mukaan talouden elpyminen näkyy puoli vuotta etuajassa pörssikurssien elpymisenä. Kurssit ovat olleet nousussa viime keväästä lähtien.

Monista myönteisistä merkeistä huolimatta talouskasvun vauhdittuminen on edelleen hataralla pohjalla. Euroopan talouskasvua hillitsee muun muassa euron kallistuminen suhteessa dollariin. Lisäksi Yhdysvaltojen talouskasvu perustuu vahvasti kotimaisen kulutuskysyntään ja velkaantumiseen.

Talouskasvun vahvistuminen vaatisi kulutuskysynnän lisäksi investointien lähtemistä kasvuun. Pk-barometrin perusteella investoinnit eivät ole matalasta korkotasosta huolimatta ainakaan vielä lähdössä kasvuun.

Tuoreimmat osastosta