200307305 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pk-yritykset näkevät nousun alkaneen

Julkaistu: 14.10.2003 19:15

Yrittäjäbarometri ennustaa työpaikkojen määrän kasvavan jonkin verran

Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat kesän jälkeen parantuneet. Alkuvuoteen verrattuna entistä useampi pk-yritys arvioi liikevaihtonsa kasvavan jonkin verran lähimmän 12 kuukauden kuluessa.

Selvimmin odotukset ovat parantuneet vientiä suoraan tai välillisesti harjoittavissa pk-yrityksissä, ilmenee Suomen Yrittäjien ja valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran pk-yritysbarometrista.

Kahdesti vuodessa julkistettavan barometrin yli 3 000 vastaajayrityksestä ylivoimainen enemmistö toimii palvelualoilla ja kaupassa, eikä parin viime vuoden vientitaantuma ole niitä mainittavasti edes kolhinut. Eilen julkistetut barometrikyselyn tulokset kertovat loivista nousun merkeistä kohtuullisen hyvältä lähtötasolta. Sen sijaan investoinnit eivät näytä vilkastuvan.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Pasi Holm arvioi, että jos barometrin enteilemät paremmat ajat nyt alkavat, kotimarkkinoiden pk-yritysten voidaan sanoa välttäneen koko taantuman.

Teollisuudessa taseeteivät enää pitkään kestä

Toisin kuin barometrin vastaajista, Finnveran yritysasiakkaista enemmistö toimii teollisuudessa. Teollisuuden pk-yritykset ovat tähän asti kestäneet hyvin tämänkertaisen matalasuhdanteen.

– Kovin pitkään taseet eivät enää kestä. Onneksi nyt on merkkejä paremmasta, Finnveran toimitusjohtaja Markku Mäkinen totesi barometrin julkistamistilaisuudessa.

Pienissä ja keskisuurissa, eli 1–250 työntekijän yrityksissä työskentelee 61 prosenttia kaikista työllisistä. Holm arvioi, että viimeisen vuoden aikana pk-yrityksiin on syntynyt noin 10 000 uutta työpaikkaa, kun samaan aikaan teollisuus on kertonut 50 000 työpaikan katoamisesta.

Seuraavien 12 kuukauden aikana Holm ennustaa pk-yritysten työpaikkojen määrän jälleen kasvavan noin 10 000:lla.

Kasvuhalut kateissa yhä useammalla

Lukuisista uusista, usein pitkällekoulutetuista yksin- ja pienyrittäjistä huolimatta suomalainen yrittäjäkunta vanhenee vauhdilla. Kun yhä useamman yrittäjän ajatukset pyörivät eläkevuosissa ja jatkajan löytämisessä, kasvuhakuisuus on kortilla.

Pk-yritysbarometrin mukaan puolet yrityksistä pyrkii enintään säilyttämään nykyiset asemansa. Voimakkaasti kasvuhakuisia, yleensä varsin nuoria yrityksiä oli vastaajajoukosta vain kuusi prosenttia.

Joka toinen kasvuhakuiseksi ilmoittautunut yritys piti markkinoinnin ja myynnin tehostamista keskeisenä kasvukeinonaan. Noin joka viides etsisi kasvua lisäämällä yhteistyötä muiden yritysten kanssa.

Joka viides pk-yritys oli valmis ottamaan pääomasijoittajan mukaan yrityksen toimintaan ”kohtuullisin ehdoin”.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Jussi Järventauksen mukaan yritysten kasvuhaluja pitäisi lisätä. Yrittäjien riskien kohtuullistamisen ja pykäläviidakon raivaamisen lisäksi kasvun kannusteita olisi syytä lisätä esimerkiksi päätettäessä pääoma- ja yritysverotuksesta.

– Hallitus ei ole tehnyt mitään uutta työvoiman sivukulujen suhteen, Järventaus viittasi jäsenkuntansa suosituimpaan kritiikin kohteeseen, sanoo Järventaus.

Tuoreimmat osastosta