200303970 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suuri puhallus?

Julkaistu: 10.10.2003 16:04

Euroopan unionin valmisteilla oleva perustuslaki on sisäisesti ristiriitainen, vaikka sen pitäisi selkeyttää päätöksentekoa. Se lisää komission ja Euroopan parlamentin valtaa, ja vahvistaa näin parlamentarismin piirteitä unionissa. Toisaalta se antaa hallitusten päämiehille valtakirjan sopia kabineteissa asioista keskenään, mikä ei sovi edustukselliseen demokratiaan.

Perustuslakiehdotuksen pohjalta ei voi sanoa, minkälaiseksi EU muodostuu. Siitä voi tulla karkeimmillaan sitä, mitä herrat keskenään sopivat.

Määräenemmistösäännökset on tehty niin, että ministerineuvostoissa suurten maiden äänet ratkaisevat. Pienten jäsenmaiden kannattaisi olla varpaillaan. Suurilla mailla on selvää tendenssiä ryhtyä jakamaan etuja keskenään. Siksi pitäisi olla erityisen tarkkana perustuslakiuudistuksen kanssa.

Yksi esimerkki isojen maiden keskinäisestä rahanjaosta on komission hyväksymä 200 miljardin euron investointiohjelma, jolla lapioidaan rahaa Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Komission puheenjohtajan, italialaisen Romano Prodin ohjelmalla Italiaan puhkaistaan Alppien läpi tunneleita. Saksaa ja Ranskaa hyvitetään luotijunahankkeilla.

Rakennerahastojen jakoperusteita aiotaan muuttaa niin, että Suomen köyhät alueet putoavat kokonaan rakennetukien ulkopuolelle. Sen lisäksi, että köyhyysrajan määritys muuttuu, tuet olisivat maakohtaisia ja edellyttäisivät vähintään kymmenen miljoonan ihmisen asujaimistoa.

Uusista jäsenmaista vain Puola pääsisi tukien piiriin, mikä hyödyttäisi eniten Saksaa, jolle Puola on tärkeä markkina ja jonka siirtotyöläisten virtaa Saksa haluaa pankota.

Ennen itälaajenemista suuret maat näyttävät putsaavan pöydältä pois paljon rahaa vaativia omia hankkeitaan. Tämä ei herätä luottamusta eikä lupaa hyvää unionille, ei ainakaan sen pienille jäsenmaille.

Tuoreimmat osastosta