2003010489 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Indeksiosuusrahaston koko kasvaa

Julkaistu: 10.10.2003 12:23

Tuoreen Rahastoraportin mukaan osakerahastot keräsivät suurimman osan rahastojen nettomerkinnöistä syyskuussa. Suomalaisista rahastoista merkintöjä keräsi eniten Seligsonin HEX25-indeksiosuusrahasto, 31,3 miljoonaa euroa. Lisäksi merkintöjä tehtiin runsaasti Amerikka-rahastoihin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin.

HEX25-indeksiosuusrahasto poikkeaa kaikista muista Suomessa myytävistä rahastoista siinä, että merkintöjä voivat tehdä vain suursijoittajat vaihtamalla valmiin osakesalkun rahasto-osuuksiksi. Indeksiosuusrahaston sisältö vastaa tarkasti HEX25-osakeindeksin sisältöä. Piensijoittajat ostavat rahasto-osuutensa pörssistä kuten osakkeetkin. Piensijoittajien kannalta indeksiosuuksien hyvät puolet ovat niiden soveltuvuus nopeaan kaupankäyntiin sekä alhaiset hallintokulut.

HEX25-indeksiosuusrahasto on pääomilla mitattuna jo yksi suurimmista Suomeen sijoittavista osakerahastoista. Omistajia rahastolla on kuitenkin yhä alle 600. Salkunhoitaja Sami Vartiaisen mukaan noin tusina suursijoittajaa omistaa yli kolme neljännestä rahasto-osuuksista. Tästä syystä vapaasti vaihtuva osuuksien määrä pörssissä on vielä melko pieni, eikä indeksiosuuksilla vielä käydä merkittävästi päiväkauppaa.

– Kaupankäynti lisääntyy. Aivan tyhjiä päiviä ei enää ole, ja nyt päivävaihto on jo mieluummin tuhansia kuin satoja osuuksia, Vartiainen sanoo.

Kaupankäynnin vilkastuminen edellyttää kuitenkin osuudenomistajien määrän selvää lisääntymistä.

Indeksiosuusrahaston hallinnointipalkkio on Suomen alhaisin, ja palkkiota myös alennettiin hieman pääomien kasvun myötä. Rahasto voi käyttää salkkuaan nopeaa kauppaa käyvien sijoittajien tarvitsemaan osakelainaukseen. Tämä tuo rahastolle tuottoja, jotka keventävät hallintokuluja.

Seligsonilla on indeksiosuusrahaston lisäksi myös samaan HEX25-indeksiin sijoittava perinteinen indeksirahasto. Näillä rahastoilla on ollut pieniä tuottoeroja.

Vartiaisen mukaan erot johtuvat enimmäkseen eri arvostushetkistä. Perinteisen indeksirahaston arvot määritellään päivittäin kello 14.30 ja indeksiosuusrahaston kello 18.00.

Tuoreimmat osastosta