20030411 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Päästöoikeuksista nousiiso riita teollisuudessa

Julkaistu: 19.9.2003 18:22

Suurimmat ristiriidat ovat metsäteollisuuden ja energiateollisuuden kesken

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa istuva hiilidioksidipäästöoikeuksien jakoa miettivä kriteerityöryhmä otti itselleen syyskuun alussa lisäaikaa, jotta se saa asiasta tukkanuottasilla olevan teollisuuden rauhoittumaan.

Työryhmä päätti jatkaa työtään ensi vuoden maaliskuun loppuun asti, jolloin sen pitää lähettää ensimmäinen virallinen ehdotuksensa alkujaosta Euroopan komissiolle.

Niin sanotun alkujaon tekeminen herättää teollisuudessa kuumia tunteita. Työryhmässä istuva Suomen Kaukolämpö ry:n toimitusjohtaja Heikki Koivisto vakuuttaa, että työryhmän työ sujuu asiallisesti. Hänkin sanoo silti, että kyseessä on ”hirveän hankala ja mutkikas juttu”.

– Tällaisesta ei ole juuri mitään kokemusta, eikä tätä voi ratkaista teknisesti, hän sanoo.

Tilanteen räjähdysherkkyyttä kuvaa hyvin se, että Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen uhkasi kaksi viikkoa sitten Savon Sanomien haastattelussa, että päästökauppa voi sulkea paperikoneita Suomessa.

Heikki Koivisto ihmettelee Porasen puheita, jotka hänestä ovat ennenaikaisia, koska lopullisia päätöksiä ei vielä ole tehty.

– Toisaalta puheet kuvaavat asian tärkeyttä ja merkittävyyttä, hän sanoo.

Vientiteollisuus on hyvin huolissaan päästöoikeuksien jaon vaikutuksesta kilpailuasemaansa, sillä päästöoikeudet rasittavat aluksi vain EU-aluetta.

Monta mutkaavielä matkassa

Heikki Koiviston mukaan alkujakoa pohtivassa työryhmässä on nyt sovittu, että siellä pyritään rakentamaan erilaisia malleja päästöoikeuksien jaosta.

– Sitten jokin, ilmeisesti ulkopuolinen taho, arvioi ja laskee vaikutuksia niin valtiontalouden, kansantalouden kuin yksittäisten yritysten kannalta. Sekin on seikka, jonka takia työ vie aikaa, hän sanoo.

Tilannetta mutkistaa entisestään se, ettei komissio ole vielä lähettänyt kaikkea asiaan liittyvää ohjeistusta. Kiireen taustalla häämöttää aikaraja, jonka mukaan EU:n sisäisen päästökaupan pitäisi alkaa vuonna 2005.

Koivisto uskoo, että Suomella on tuolloin tekninen valmius päästökaupan aloittamiseen. Hän ihmettelee kuitenkin, voiko päästökauppaa käynnistää, jos järjestelmästä puuttuu merkittäviä maita. Lisää hämmennystä aiheuttaa se, että uusien EU:n jäsenmaidenkin pitäisi aloittaa päästökauppa samaan aikaan.

Vientiteollisuusvastaan kotimaa

Päästöoikeuksia jaetaan aluksi neljän teollisuudensektorin kesken: energiantuottajien ja öljynjalostusteollisuuden, terästeollisuuden, rakennustuoteteollisuuden ja metsäteollisuuden.

Suurimmat ristiriidat ovat metsäteollisuuden ja energiateollisuuden kesken, sillä niiltä on helpointa vaatia päästövähennyksiä.

Terästeollisuuden neuvotteluasemaan pidetään parhaana, koska sen päästöt ovat prosessipäästöjä: hiilidioksidia syntyy toiminnasta välttämättä.

Metsäteollisuus painottaa, että se toimii kansainvälisessä kilpailutilanteessa, kun taas esimerkiksi kotimaiset kunnalliset energialaitokset voivat nostaa hintojaan.

Lisäksi metsäteollisuus muistuttaa, että se on jo alentanut huomattavasti päästöjään.

– On sanottu, että aikaiset toimet otetaan jollain tavalla huomioon, ja me olemme osamme jo tehneet, sanoo Metsäteollisuuden Timo Poranen.

Hänen mukaansa metsäteollisuus pelkää, että työryhmä niputtaa eri toimialoja, ja ”sitten leikataan juustohöylällä kaikilta”.

– Tätä emme voi hyväksyä, Poranen sanoo, muttei enää uhkaa paperikoneiden sulkemisella.

Koko teollisuuden kannalta hänen mielestään olisi parasta, että päästökauppasektorille jaettava osuus olisi mahdollisimman suuri.

Tuoreimmat osastosta