200308145 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Heikot markkinat ja suurinvestoinnitpitivät Outokummun tappiolla

Julkaistu: 24.7.2003 19:46

Outokumpu odottaa tuloksensa paranevan loppuvuonna, kun Tornion tehtaiden tuotanto kasvaa

Markkinatilanteen heikentyminen ja Tornion terästehtaan kalliit laajennukset painoivat Outokummun tulosta yhä tappiollisemmaksi. Metalliyhtiön tulos ennen satunnaisia eriä oli toisella neljänneksellä kuusi miljoonaa euroa tappiolla. Vuonna 2002 vastaavan ajanjakson tuotto ennen satunnaisia eriä oli jopa 126 miljoonaa euroa, jos 33 miljoonan euron kertatuottoja ei lasketa mukaan.

Syynä tuloksen heikentymiseen ovat olleet pääasiassa heikot markkinat. Liikevoittoa rasittivat etenkin teräspuolen lopputuotteiden toimitusmäärien pienentyminen, kylmävalssattujen tuotteiden perushintojen alentuminen sekä kiinteiden kustannusten kasvu Tornion laajennuksen ylösajovaiheessa. Tämän vuoden 2003 käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 700 miljoonaa euroa.

Liikevoitto jäi selvästi pienemmäksi kuin vuoden 2002 toisella neljänneksellä, mikä ei lupaa hyvää Outokummulle sen nettovelkaantumisasteen ollessa reilusti yli sadan. Liiketoiminnan heikko rahavirta on nostanut konsernin nettovelkaantumisasteen selvästi yli 150 prosentin.

Markkinoidenylikapasiteetti uhkaa

Ruostumattoman teräksen tuotanto kasvoi vuoden alkupuolella vaikka kysyntä hiipuikin. Tämä aiheutti ylitarjontaa ja johti perushintojen laskuun touko–kesäkuussa kaikilla keskeisillä markkinoilla. Perusmetallien hinnat ovat viime aikoina nousseet hieman, mutta hintataso on yhä alhainen.

Outokumpu uskoo, että Tornion tehtaan laajennusten ja markkinoiden mahdollisen elpymisen seurauksena yhtiö alkaa taas tuottaa voittoa. Tornion koko tuotantokapasiteetti saadaan käyttöön vuoden 2004 lopulla. Outokumpu arvioi, että sen toimitusmäärät kasvavat tuotevalikoiman ja markkinoiden mentyä parempaan suuntaan.

– Lyhyellä aikavälillä kannattavuuttamme parantavat eniten Tornion laajennuksesta seuraava ruostumattoman teräksen toimitusmäärien kasvu ja tuotevalikoiman paraneminen, toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi.

Volyymin kasvattaminen Torniossa voi kuitenkin koitua ongelmaksi, jos ruostumattoman teräksen markkinoiden ylikapasiteetti jatkuu entisellään. Eräät eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset ruostumattoman teräksen tuottajat ovat jo ilmoittaneet supistavansa tuotantoa heikentyneen markkinatilanteen vuoksi.

Mikäli markkinatilanne ei vuoden loppuun mennessä parane selvästi, Outokummun koko vuoden liikevoitto sekä voitto ennen satunnaisia eriä jäävät viime vuotta pienemmiksi.

Tuoreimmat osastosta