200302394 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Teknologiateollisuuden alamäki jatkuu syksylläkin

Julkaistu: 23.7.2003 20:06

Kilpailukyvyn kohentaminen nousee jatkossa avaintekijäksi

Maailmantalouden alavire jatkuu yhä eikä osoita paranemisen merkkejä. Näin uskoo Teknologiateollisuus ry, joka pohjaa kylmät lausahdukset teollisuustuotannon vaisuihin lukuihin. Tuotannon kehitys on jatkunut heikkona sekä Länsi-Euroopassa että Yhdysvalloissa jo lähes kolmen vuoden ajan. Myöskään teollisuuden luottamusindikaattorit eivät ole kohentuneet siinä määrin, että todellisesta kasvusta voitaisiin puhua, arvioi Teknologiateollisuus.

Teollisuuden taantuma on supistanut investointeja, jonka seurauksena myös suomalaisen teknologia-alan näkymät ovat heikentyneet. Tilanteen kohentaminen vaatii kilpailukyvyn huomioonottamista entistä enemmän. Teknologiateollisuuden mukaan kasvun eväät ovatkin heikot, jos kilpailukyvystä ei huolehdita.

– Yritysten pitää huolehtia kilpailukyvystä panostamalla osaamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Ilman näitä toimenpiteitä yritysten elinmahdollisuudet loppuvat lyhyeen, toteaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Martti Mäenpää.

Hänen mukaansa yhä pitkittyvä taantuma edellyttää myös julkiselta sektorilta rohkeita toimenpiteitä.

– Koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava selvästi nykyistä enemmän. Valtion tutkimusrahaa pitäisi nostaa viidellä prosentilla vuosittain, nyt se on polkenut paikallaan. Lisäksi verotuksen tulee olla jatkossa kilpailukyinen kansainvälisessä vertailussa, Mäenpää toisti teollisuuden tutut toiveet.

Tilaukset vähenivätviisi prosenttia

Yritysten investointitahti on pysynyt heikkona teknologiateollisuuden saamien tilausten perusteella. Huhti–kesäkuussa teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset vähenivät viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämän vuoden tammi–maaliskuuhun verrattuna pudotusta oli peräti 14 prosenttia, mikä kuitenkin selittyy pääosin sillä, että osa kone- ja metallituoteteollisuuden viime vuoden tilauksista kirjautui yrityksiin vasta tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Alan yritysten tilauskannat olivat kesäkuun lopussa viisi prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

– Tilauskannan kehityksen perusteella koko alan yritysten liikevaihto ja tuotannon määrä tulee olemaan lähikuukausina heikompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, Mäenpää sanoo.

Lähi-idän vientikovassa kasvussa

Teknologiateollisuuden tavaravienti väheni tammi–huhtikuussa noin kaksi prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vienti euroalueelle supistui yhden prosentin noin 600 miljoonaan euroon ja muulle EU-alueelle viisi prosenttia.

Vienti Keski-ja Itä-Eurooppaan puolestaan vahvistui 14 prosenttia, pääosin Venäjän ansiosta. Myös vienti Lähi-itään kasvoi alkuvuonna voimakkaasti, 34 prosenttia, mikä selittyy lähinnä elektroniikkateollisuuden vetovoimalla.

Tuoreimmat osastosta